Kontakt z nami

Azerbejdżan

Pierwsza świecka republika na muzułmańskim Wschodzie – Dzień Niepodległości

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Dziś, 28 maja, Azerbejdżan obchodzi jeden z najbardziej uderzających i znaczących dni w swojej historii – 105.th rocznica powstania Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu (ADR) – pierwszego demokratycznego i świeckiego państwa o parlamentarnej formie rządów w świecie muzułmańskim – pisze poseł Republiki Azerbejdżanu Mazahir Afandijew.

Jest to jedna z najjaśniejszych kart w historii narodu azerbejdżańskiego, upamiętniająca zjednoczenie kraju. Ojcowie założyciele Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu, Mammad Amin Rasulzadeh, Fatali Khan Khoyski, Nasib Yusifbeyli i inni, byli zaangażowani w budowę republiki parlamentarnej w kraju z populacją. Ponieważ Kaukaz Południowy stał się sceną konfrontacji różnych mocarstw, zarówno znikających, jak i triumfujących w wojnie światowej, naród Azerbejdżanu został poddany czystce etnicznej przez sąsiednich nacjonalistów. W tym samym czasie grupa postępowych, zachodnich ludzi proklamowała pierwszą republikę parlamentarną na muzułmańskim Wschodzie. Tak więc 28 maja to nie tylko data azerbejdżańska; powinna być ważną datą w całym regionie, ponieważ celebruje wartości demokratyczne i republikańskie. I te wartości mogą być gwiazdą przewodnią dla wielu ludzi w XXI wieku.

Wartości, które przyświecały ścieżce rozwoju ADR, którą tworzyli również działacze ADR, do dziś są wyznacznikami globalnych celów, do których świat chciałby dążyć.

W krótkim czasie powstały główne instytucje państwowe i podzielone na trzy gałęzie władzy. Sześć miesięcy po uzyskaniu niepodległości Demokratyczna Republika Azerbejdżanu obchodziła również parlament, który odzwierciedlał wszystkie grupy etniczne i religijne w kraju. Z 80 miejscami dla największej grupy etnicznej – Azerów, 21 – Ormian, 10 – Rosjan, 1 – Niemców, 1 – Żydów, 1 – Gruzinów i 1 Polaków.

Jednym z najbardziej godnych uwagi aktów legislacyjnych uchwalonych przez parlament ADR była ustawa wyborcza oparta na powszechnym prawie wyborczym, dająca tym samym kobietom prawo głosu w wyborach przed wieloma krajami Europy Zachodniej i Stanami Zjednoczonymi. Prawo umożliwiło wszystkim partiom politycznym udział w wyborach i uzyskanie proporcjonalnej reprezentacji w parlamencie. Bogata i różnorodna kultura polityczna tamtych czasów znalazła odzwierciedlenie w inkluzywnym charakterze parlamentu, w skład którego weszły wszystkie główne ugrupowania polityczne, a także przedstawiciele lokalnych mniejszości – Ormian i Rosjan.

Praca Parlamentu była bezpośrednio zgodna ze Statutem Parlamentu Azerbejdżanu, który pełnił rolę jego statutu. Zgodnie ze Statutem Sejmu, poczynając od pierwszego posiedzenia parlamentu, z konieczności odbywały się one wyłącznie w języku azerbejdżańskim. Inni przedstawiciele narodowi mogli jednak mówić po rosyjsku.

Wysoki poziom reprezentacji w parlamencie stał się bez wątpienia głównym powodem powstania demokratycznego państwa.

reklama

Przez 23 miesiące rząd ADR uchwalił kilka ustaw, przeprowadził reformy polityczne, wojskowe, prawne i gospodarcze, nowo utworzona Republika zwróciła uwagę na edukację, tworząc w 1919 r. Uniwersytet Państwowy w Baku i wiele innych instytucji edukacyjnych. Demokratyczna Republika Azerbejdżanu gwarantowała prawa i wolności wszystkim obywatelom, niezależnie od ich narodowości i wyznania. Po raz pierwszy w świecie muzułmańskim kobiety uzyskały prawa wyborcze, a Republika została uznana na konferencji wersalskiej. Ze względu na okoliczności historyczne Demokratyczna Republika Azerbejdżanu utraciła niepodległość w 1920 r. pod okupacją sowiecko-bolszewicką. Azerbejdżan uzyskał niepodległość po rozpadzie ZSRR w 1991 roku i ogłosił się następcą Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu.

Pomimo krótkiego życia 23 miesięcy, ADR stał się wielką szkołą dla demokratycznych azerbejdżańskich intelektualistów na całym świecie. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Azerbejdżan odzyskał niepodległość, ogłaszając się spadkobiercą ADR w 1991 roku i przywracając atrybuty ADR – flagę, godło i hymn. Demokratyczna Republika Azerbejdżanu, założona w 1918 roku, jest naszym narodowym skarbem, najjaśniejszą kartą w historii Azerbejdżanu. A kolejne lata i dziesięciolecia to znaczące etapy w życiu kraju, naznaczone barwnymi wydarzeniami i wielkimi osiągnięciami narodu azerbejdżańskiego. To wszystko razem wzięte stworzyło gospodarczy, intelektualny i kulturalny potencjał obecnego niepodległego Azerbejdżanu. Powstanie i działalność Republiki Demokratycznej pokazały światu niepodległość Azerbejdżanu i realizację marzeń o wolności narodu azerbejdżańskiego, który ceni sobie swoją państwowość.

Jest faktem historycznym, że Azerbejdżan jest jednym z nielicznych krajów, które w ciągu ostatniego stulecia dwukrotnie uzyskały niepodległość państwową. To wielka duma móc przyjrzeć się najnowszej historii Azerbejdżanu, środowisku społeczno-politycznemu, które miało miejsce w naszym kraju zaledwie 30 lat temu, wydarzeniom, które przeżyliśmy w porządku chronologicznym w krótkim czasie i przypomnieć sobie jeszcze raz ogromne sukcesy, których byliśmy dziś świadkami kosztem trudności.

Naród Azerbejdżanu, odzyskując niepodległość państwową w 1991 roku, zainspirowany bogatymi tradycjami państwowości Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu, na bazie tego dziedzictwa historycznego utworzył niepodległe państwo Azerbejdżanu. Założyciel i architekt dzisiejszego niepodległego państwa Azerbejdżanu, światowej sławy polityk i wielki mąż stanu, Przywódca Narodowy Hajdar Alijew, zapisał się na stałe we współczesnej historii Republiki Azerbejdżanu. Założyciel i architekt dzisiejszego niepodległego państwa Azerbejdżanu, światowej sławy polityk i wielki mąż stanu, Ogólnokrajowy Przywódca Hajdar Alijew, zapisał się na zawsze we współczesnej historii Republiki Azerbejdżanu.   

Warto raz jeszcze zauważyć, że imię Wiecznego Wodza jest wyryte w świadomości narodowej narodu azerbejdżańskiego jako założyciel współczesnego Azerbejdżanu. Hajdar Alijew utorował drogę do ukształtowania się w Azerbejdżanie wielkiej ideologii, filozofii państwowości narodowej i narodowej samoświadomości, co potwierdza, że ​​jedność narodu i władzy jest zdecydowana, wieczna i oparta na solidnych podstawach.

Od 2003 roku prezydent Ilham Alijew traktuje wielokulturowe wartości i tolerancję jako priorytet i jest autorem międzynarodowych forów i wydarzeń na całym świecie jako dziedzictwa Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu. Azerbejdżan nalega, aby mówić o kraju jako o kraju pokojowego, tolerancyjnego i wielokulturowego współistnienia przedstawicieli wszystkich religii, oprócz mniejszości narodowych i etnicznych, i że ten model tolerancji powinien być propagowany na całym świecie.

W tym roku Święto Niepodległości obchodzimy ze szczególną dumą. Zgodnie z zarządzeniem podpisanym przez prezydenta Ilhama Alijewa rok 2023 ogłoszono w Azerbejdżanie „Rokiem Hejdara Alijewa”. To podwójnie emocjonujące wydarzenie dla całego narodu azerbejdżańskiego.

Nie ulega wątpliwości, że dziś Azerbejdżan dokłada wszelkich starań, aby chronić swoją niepodległość, kontynuować szybki rozwój i utrzymać pokój nie tylko na Kaukazie, ale w całym regionie.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy