Kontakt z nami

Kenia

Czy Kenia to następny Singapur?

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Przez Jeana Clarysa

Pomysł, że Kenia może stać się kolejnym Singapurem, wydaje się ambitny i prowokacyjny. Singapur często przytacza się jako przykład szybkiego sukcesu gospodarczego, a Kenia aspiruje do podobnej transformacji. W tym artykule zbadano kluczowe podobieństwa i różnice między tymi dwoma krajami, aby ocenić tę hipotezę.

Ramy polityczne i gospodarcze: analiza porównawcza

Od lat 1960. Singapur przeżył spektakularną transformację gospodarczą. Singapur, niegdyś mały port rybacki, stał się jednym z najlepiej prosperujących centrów finansowych na świecie. Na sukces ten składa się kilka czynników: ścisła stabilność polityczna, atrakcyjna polityka probiznesowa oraz najwyższej klasy infrastruktura. Na przykład lotnisko Changi w Singapurze niezmiennie plasuje się wśród najlepszych na świecie, a port w Singapurze jest jednym z najbardziej obciążonych pod względem tonażu przewozów.

Rząd Singapuru stworzył korzystne środowisko biznesowe, przyciągając ogromne inwestycje zagraniczne i stymulując wzrost gospodarczy. Z kolei Kenia znajduje się obecnie na krytycznym rozdrożu między M-Pesą, która zrewolucjonizowała bankowość mobilną.

Niedawne reformy, zwłaszcza w ramach Wizji 2030, mają na celu przekształcenie Kenii w uprzemysłowiony kraj o średnich dochodach. Ambitne projekty infrastrukturalne, takie jak rozwój kolei normalnotorowej (SGR) łączącej Mombasę i Nairobi, ilustrują zamiar Kenii dotyczący modernizacji swojej gospodarki.

Zarządzanie i wysiłki antykorupcyjne: rozbieżne ścieżki

reklama

Model rządów Singapuru jest często opisywany jako życzliwy autorytaryzm, charakteryzujący się efektywną administracją i nieustannymi wysiłkami antykorupcyjnymi. Biuro Śledcze ds. Praktyk Korupcyjnych (CPIB), utworzone w 1952 r., odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu niskiego poziomu korupcji. Takie podejście pozwoliło utrzymać stabilność polityczną i społeczną, tworząc środowisko sprzyjające wzrostowi gospodarczemu. Polityka gospodarcza Singapuru, taka jak specjalne strefy ekonomiczne i zachęty podatkowe, również odegrała kluczową rolę w przyciąganiu inwestycji zagranicznych.

Na przykład projekt Jurong Island przekształcił grupę małych wysp w światowej klasy centrum chemiczne. Po drugiej stronie Oceanu Indyjskiego, w Kenii, obecna sytuacja polityczna bardzo różni się od tej w Singapurze. W rzeczywistości kraj stoi przed wyzwaniami w zakresie zarządzania i utrzymującymi się problemami korupcji. Kraj ten wypada słabo w Indeksie Percepcji Korupcji, co podkreśla potrzebę wprowadzenia istotnych reform.

Jednak ostatnie inicjatywy pokazują chęć zmian. Utworzenie Komisji ds. Etyki i Antykorupcji (EACC) oraz nowe przepisy mające na celu poprawę przejrzystości to kroki we właściwym kierunku. Stopniowa demokratyzacja i reformy administracyjne mają na celu poprawę efektywności rządów i przyciągnięcie większej liczby inwestycji zagranicznych. Walka z korupcją pozostaje poważnym wyzwaniem, ale w ostatnich latach poczyniono znaczne postępy, ponieważ ścigane są głośne sprawy.

Infrastruktura i rozwój miast: tworzenie podstaw wzrostu

Singapur może poszczycić się niezwykle wydajną siecią transportową i dobrze zintegrowanym rozwojem miast. System Mass Rapid Transit (MRT) jest doskonałym przykładem efektywnego transportu publicznego, umożliwiającego sprawne poruszanie się po mieście. Najwyższej klasy infrastruktura, w tym światowej klasy port i międzynarodowe lotnisko, to istotne filary gospodarki. Rząd Singapuru poczynił znaczne inwestycje w infrastrukturę, uznając jej znaczenie dla rozwoju gospodarczego i przyciągania międzynarodowych przedsiębiorstw.

Ze swojej strony Kenia podjęła w ostatnim czasie kilka projektów infrastrukturalnych mających na celu modernizację swoich sieci transportowych i komunikacyjnych. Autostrada Thika jest godnym uwagi przykładem poprawiającym łączność między Nairobi a okolicznymi regionami. Inicjatywy takie jak projekt kolejowy Mombasa-Nairobi i rozwój autostrad mają na celu poprawę połączeń i pobudzenie gospodarki. Finansowanie tych projektów i zarządzanie nimi wiąże się jednak z poważnymi wyzwaniami. Do pokonania tych przeszkód często wykorzystuje się partnerstwa publiczno-prywatne, takie jak projekt korytarza Lamu Port-Sudan Południowy-Etiopia (LAPSSET), oferując możliwości przyszłego rozwoju.

Edukacja i innowacje: budowanie gospodarki opartej na wiedzy

System edukacji w Singapurze słynie z doskonałości, szczególnie w dziedzinach nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Instytucje takie jak Narodowy Uniwersytet Singapuru (NUS) i Uniwersytet Technologiczny Nanyang (NTU) zajmują wysokie pozycje w światowych rankingach. Rząd zdecydowanie zachęca do innowacji oraz badań i rozwoju, dzięki czemu Singapur stał się światowym liderem w dziedzinie technologii i innowacji. Na przykład Agencja Nauki, Technologii i Badań (A*STAR) napędza innowacje w różnych dziedzinach.

Kenia, zachowując podobną dynamikę jak Singapur, choć nadal boryka się z wyzwaniami, poczyniła również znaczny postęp w dziedzinie edukacji. W kraju odnotowano wzrost wskaźników umiejętności czytania i pisania oraz liczby zapisów do szkół. Inicjatywy takie jak centra technologiczne i wsparcie dla start-upów pokazują zaangażowanie w promowanie innowacji. Kraj stał się centrum technologicznym w Afryce, charakteryzującym się znaczącym rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na przykład iHub w Nairobi służy jako przestrzeń współpracy dla przedsiębiorców technologicznych. Aby jednak osiągnąć poziom Singapuru, konieczne są dodatkowe inwestycje w edukację i innowacje.

Podsumowując, choć Kenia i Singapur mają pewne podobieństwa pod względem rozwoju gospodarczego i aspiracji modernizacyjnych, nadal istnieją znaczące różnice. Skuteczny model zarządzania Singapuru i wysiłki antykorupcyjne kontrastują z wyzwaniami politycznymi Kenii. Jednakże dzięki ciągłym reformom i strategicznym inwestycjom w infrastrukturę i edukację Kenia ma potencjał, aby podążać ścieżką rozwoju podobną do Singapuru. Czas pokaże, czy Kenia rzeczywiście może stać się kolejnym Singapurem, ale obecne sygnały są obiecujące.

© Jean CLARYS, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy