Tag: Polska

#EAPM - Debata #HTA przenosi się do Sofii na kluczową konferencję

#EAPM - Debata #HTA przenosi się do Sofii na kluczową konferencję

| Październik 8, 2018

Ponieważ debata na temat oceny technologii medycznych w UE (HTA) osiągnie poziom Rady po pozytywnym głosowaniu nad propozycjami Komisji na ostatniej sesji plenarnej w Strasburgu, bułgarska stolica Sofia zorganizuje konferencję na temat wpływu HTA na spersonalizowaną medycynę, pisze Europejski Sojusz na rzecz Personalizacji Dyrektor zarządzający medycyny (EAPM) Denis Horgan. EAPM z siedzibą w Brukseli i jego [...]

Kontynuuj czytanie

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

| Września 27, 2018

W dniu 24, Sojusz na rzecz Handlu bez Tortur uzgodnił, że zwiększy tempo swoich wysiłków i pracuje nad instrumentem Narodów Zjednoczonych - takim jak wiążąca konwencja - aby powstrzymać handel narzędziami tortur i kary śmierci. Sojusz na rzecz handlu bezcłowcami jest inicjatywą Unii Europejskiej, [...]

Kontynuuj czytanie

Praworządność: Komisja Europejska odsyła #Polski do #ECJ w celu ochrony niezależności #PolishSupremeCourt

Praworządność: Komisja Europejska odsyła #Polski do #ECJ w celu ochrony niezależności #PolishSupremeCourt

| Września 26, 2018

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE ze względu na naruszenie zasady niezależności sądowej stworzonej przez nową ustawę o polskim Sądzie Najwyższym oraz do zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do wydał orzeczenie w sprawie [...]

Kontynuuj czytanie

#Kobietnik euro w Szwecji aresztowany w #Poland

#Kobietnik euro w Szwecji aresztowany w #Poland

| Września 25, 2018

W piątek 21 września 2018 w Centralnym Biurze Śledczym w Gdańsku zdemontowano nielegalną drukarnię produkującą fałszywe banknoty 50. Drukarka sprzedawała sfałszowane banknoty na nielegalnych rynkach darknetowych i wysyłała je w całej Unii Europejskiej i poza nią. Europol powiadomił właściwe organy w Polsce o pierwszych śladach tego [...]

Kontynuuj czytanie

Praworządność w #Poland - posłowie do PE, aby sprawdzić sytuację w terenie

Praworządność w #Poland - posłowie do PE, aby sprawdzić sytuację w terenie

| Września 19, 2018

Komisja Wolności Obywatelskich PE będzie w Polsce od środy do piątku (19-21 wrzesień) w tym tygodniu, aby ocenić praworządność i poszanowanie podstawowych wartości. Delegacja ta spotka się z przedstawicielami polskiego rządu i sądownictwa, rzecznikiem praw obywatelskich oraz przedstawicielami innych władz, organizacji i zainteresowanych stron w celu zebrania informacji na temat najnowszych wydarzeń [...]

Kontynuuj czytanie

#Poland: Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zawiesza Polską Krajową Radę Sądowniczą #KRS #RuleofLaw

#Poland: Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zawiesza Polską Krajową Radę Sądowniczą #KRS #RuleofLaw

| Września 17, 2018

Dzisiaj (17 wrzesień), Europejskie Zgromadzenie Ogólne Sędziów (ENCJ) zgromadziło się w Bukareszcie, aby omówić stanowisko Polskiej Krajowej Rady Sądowniczej, KRS, w ENCJ. Grupa uznała, że ​​KRS nie może być dłużej opisywany jako niezależny od władzy wykonawczej (obecnego rządu PiS) i władzy ustawodawczej i zapewnia ostateczną odpowiedzialność za wsparcie [...]

Kontynuuj czytanie

Parlament zatwierdza 34m w #EUAid na #Greece, #Poland, #Litwę i #Bułgaria

Parlament zatwierdza 34m w #EUAid na #Greece, #Poland, #Litwę i #Bułgaria

| Września 17, 2018

Fundusz Solidarności UE (FSUE) o wartości X XUM mln EUR na pomoc w odbudowie w Grecji, Polsce, na Litwie iw Bułgarii po klęskach żywiołowych w 34 został zatwierdzony przez posłów do PE. Pomoc obejmuje 2017 na naprawy i odbudowę na Litwie po stałych opadach przez całe lato i jesień 16,918,941 spowodował powodzie, które uszkodziły systemy odwadniające, tamy i [...]

Kontynuuj czytanie