Tag: Luksemburg

#Latvia staje się X-XI kraj UE, aby dołączyć do współpracy #eHealth w zakresie spersonalizowanej opieki zdrowotnej

#Latvia staje się X-XI kraj UE, aby dołączyć do współpracy #eHealth w zakresie spersonalizowanej opieki zdrowotnej

| Listopada 16, 2018

Łotwa podpisała europejską deklarację dotyczącą łączenia baz danych genomowych ponad granicami, której celem jest poprawa zrozumienia i zapobieganie chorobom oraz umożliwienie bardziej spersonalizowanych metod leczenia, w szczególności w przypadku chorób rzadkich, nowotworów i chorób związanych z mózgiem. Deklaracja jest porozumieniem o współpracy między krajami, które chcą zapewnić bezpieczny i autoryzowany dostęp transgraniczny do krajowych i [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja odsyła #Luxembourg do #EUCourtOfJustice za niezupełne wdrożenie reguł #EUMoneyLaundering

Komisja odsyła #Luxembourg do #EUCourtOfJustice za niezupełne wdrożenie reguł #EUMoneyLaundering

| Listopada 12, 2018

Komisja Europejska postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE do Trybunału Sprawiedliwości UE o przeniesienie tylko części 4th dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (dyrektywa 2015 / 849) do ich prawa krajowego. Komisja zaproponowała, aby Trybunał nakładał kary ryczałtowe i dzienne do czasu podjęcia przez Luksemburg niezbędnych działań. Komisarz ds. Sprawiedliwości, konsumentów i równości płci [...]

Kontynuuj czytanie

#StateAid - Komisja zatwierdza rozszerzenie programu #Biogas o # 45 mln w #Luxembourg

#StateAid - Komisja zatwierdza rozszerzenie programu #Biogas o # 45 mln w #Luxembourg

| Październik 26, 2018

Komisja Europejska zatwierdziła, na mocy przepisów UE dotyczących pomocy państwa, przedłużenie programu pomocy w celu wspierania produkcji biogazu w Luksemburgu przez sześć lat. Celem środka jest zapewnienie stabilnego wynagrodzenia dla biogazowni, które produkują biogaz z biomasy i wprowadzają go do sieci gazu ziemnego. Komisja oceniła [...]

Kontynuuj czytanie

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

| Września 27, 2018

W dniu 24, Sojusz na rzecz Handlu bez Tortur uzgodnił, że zwiększy tempo swoich wysiłków i pracuje nad instrumentem Narodów Zjednoczonych - takim jak wiążąca konwencja - aby powstrzymać handel narzędziami tortur i kary śmierci. Sojusz na rzecz handlu bezcłowcami jest inicjatywą Unii Europejskiej, [...]

Kontynuuj czytanie

Pomoc państwa: dochodzenie Komisji nie wykazało, że #Luxembourg udzieliło selektywnego traktowania podatkowego # McDonald's

Pomoc państwa: dochodzenie Komisji nie wykazało, że #Luxembourg udzieliło selektywnego traktowania podatkowego # McDonald's

| Września 21, 2018

Komisja stwierdziła, że ​​brak opodatkowania niektórych zysków McDonald's w Luksemburgu nie doprowadził do nielegalnej pomocy państwa, ponieważ jest zgodny z krajowymi przepisami podatkowymi i luksembursko-amerykańskim traktatem o unikaniu podwójnego opodatkowania. Po szczegółowym dochodzeniu wszczętym w grudniu 2015, opartym na wątpliwościach, że Luksemburg mógł niewłaściwie zastosować podwójne opodatkowanie [...]

Kontynuuj czytanie

Największy pokaz na murawie, ekipa #Luxembourg wygrywa wyścig 12-hour w Wielkiej Brytanii

Największy pokaz na murawie, ekipa #Luxembourg wygrywa wyścig 12-hour w Wielkiej Brytanii

| Sierpnia 7, 2018

Drużyna z Luksemburga walczyła z innymi graczami 42, aby wygrać w brytyjskim wyścigu kosiarków w niedzielę (5 sierpień), w ramach 12-godzinnej rywalizacji, w której zmagają się ze sobą zmodyfikowane kosiarki w konkursie, który przebiega przez całą noc. "Les 'Lux Pussies" stał się pierwszą zagraniczną drużyną, która wygrała coroczny wyścig wytrzymałościowy [...]

Kontynuuj czytanie

# EIB i #ESA współpracują przy zwiększaniu inwestycji w #EuropeanSpaceSector

# EIB i #ESA współpracują przy zwiększaniu inwestycji w #EuropeanSpaceSector

| Lipiec 12, 2018

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Ambroise Fayolle z zadowoleniem przyjął dyrektora generalnego ESA, Jana Wörnera, aby podpisał wspólne oświadczenie w imieniu obu organizacji. Wspólne oświadczenie wyraża wolę współpracy obu organizacji w zakresie wspierania zwiększonych inwestycji w europejskim sektorze kosmicznym, przyczyniając się w ten sposób do stworzenia równych szans [...]

Kontynuuj czytanie