Tag: Litwa

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

| Września 27, 2018

W dniu 24, Sojusz na rzecz Handlu bez Tortur uzgodnił, że zwiększy tempo swoich wysiłków i pracuje nad instrumentem Narodów Zjednoczonych - takim jak wiążąca konwencja - aby powstrzymać handel narzędziami tortur i kary śmierci. Sojusz na rzecz handlu bezcłowcami jest inicjatywą Unii Europejskiej, [...]

Kontynuuj czytanie

Parlament zatwierdza 34m w #EUAid na #Greece, #Poland, #Litwę i #Bułgaria

Parlament zatwierdza 34m w #EUAid na #Greece, #Poland, #Litwę i #Bułgaria

| Września 17, 2018

Fundusz Solidarności UE (FSUE) o wartości X XUM mln EUR na pomoc w odbudowie w Grecji, Polsce, na Litwie iw Bułgarii po klęskach żywiołowych w 34 został zatwierdzony przez posłów do PE. Pomoc obejmuje 2017 na naprawy i odbudowę na Litwie po stałych opadach przez całe lato i jesień 16,918,941 spowodował powodzie, które uszkodziły systemy odwadniające, tamy i [...]

Kontynuuj czytanie

# Litwa narusza Powszechną Deklarację Praw Człowieka

# Litwa narusza Powszechną Deklarację Praw Człowieka

| Września 12, 2018

DELFI, który jest głównym portalem internetowym w krajach bałtyckich, dostarczającym codzienne wiadomości, stwierdził na 10 September, że liczba emigrantów z Litwy w sierpniu przewyższa liczbę imigrantów o 1,000, pisze Adomas Abromaitis. Szokujące statystyki pokazują, że kraj odnotował ujemne saldo migracji. Niektórzy 4,382 opuścili Litwę w sierpniu. Tak więc [...]

Kontynuuj czytanie

Budżetowi europosłowie zatwierdzają 34m w #EUAid na #Greece, #Poland, #Litwę i #Bułgaria

Budżetowi europosłowie zatwierdzają 34m w #EUAid na #Greece, #Poland, #Litwę i #Bułgaria

| Września 3, 2018

Pomoc UE ​​w wysokości 100 milionów euro na wsparcie odbudowy w Grecji, Polsce, na Litwie iw Bułgarii w następstwie klęsk żywiołowych w 34 została zatwierdzona przez Komitet Budżetowy w zeszłym tygodniu. Pomoc, która musi jeszcze zostać potwierdzona na posiedzeniu plenarnym i Radzie, obejmuje 2017 na odbudowę na Litwie, po ciągłych opadach i powodziach, które uszkodziły systemy odwadniające, zapory [...]

Kontynuuj czytanie

Zwalczanie przemocy wobec kobiet: wszystkie kraje UE muszą ratyfikować konwencję #IstanbulConvention

Zwalczanie przemocy wobec kobiet: wszystkie kraje UE muszą ratyfikować konwencję #IstanbulConvention

| Marzec 14, 2018

Eurodeputowani wezwali państwa członkowskie 11, które nie ratyfikowały konwencji stambulskiej, aby to zrobiły podczas debaty plenarnej z komisarzem Ansipem w poniedziałek wieczorem (12, marzec). Do chwili obecnej członkowie 11 nadal nie ratyfikowali Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, znanej jako [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki operacyjne zmierzające do ustanowienia Unii Europejskiej

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki operacyjne zmierzające do ustanowienia Unii Europejskiej

| Grudnia 12, 2017 | Komentarze 0

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję przyjętą na 11 w grudniu przez Radę formalnie ustanawiającą Stałą Współpracę Strukturalną (PESCO) oraz plany przedstawione przez państwa członkowskie 25 UE w celu współpracy nad pierwszym zestawem wspólnych projektów obronnych 17. Prezydent Juncker powiedział: "W czerwcu powiedziałem, że nadszedł czas, aby obudzić Śpiące Piękno traktatu lizbońskiego: [...]

Kontynuuj czytanie

# Uprzedzenie: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje działania na rzecz #PermanentStructuredCooperation

# Uprzedzenie: Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje działania na rzecz #PermanentStructuredCooperation

| Listopada 14, 2017 | Komentarze 0

Przewodniczący Juncker apeluje o silniejszą Europę w zakresie bezpieczeństwa i obrony od czasu swojej kampanii wyborczej, mówiąc w kwietniu 2014: "Uważam, że musimy poważniej potraktować postanowienia obowiązującego traktatu, które umożliwiają tym krajom europejskim, które chcą to zrobić, aby stopniowo budować wspólną obronę europejską. JA […]

Kontynuuj czytanie