Tag: Islandia

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

| Września 27, 2018

W dniu 24, Sojusz na rzecz Handlu bez Tortur uzgodnił, że zwiększy tempo swoich wysiłków i pracuje nad instrumentem Narodów Zjednoczonych - takim jak wiążąca konwencja - aby powstrzymać handel narzędziami tortur i kary śmierci. Sojusz na rzecz handlu bezcłowcami jest inicjatywą Unii Europejskiej, [...]

Kontynuuj czytanie

Komisarz ds. Pomocy humanitarnej i komisarz ds. Zarządzania kryzysowego Christos Stylianides przekazuje oświadczenie w sprawie śmiercionośnych skutków pożarów w niektórych państwach członkowskich

Komisarz ds. Pomocy humanitarnej i komisarz ds. Zarządzania kryzysowego Christos Stylianides przekazuje oświadczenie w sprawie śmiercionośnych skutków pożarów w niektórych państwach członkowskich

| Październik 17, 2017 | Komentarze 0

"Dzisiaj wszystkie nasze myśli są z naszymi obywatelami, którzy cierpią z powodu niszczących pożarów lasów w Portugalii i Hiszpanii oraz burzy dotykającej Irlandię i Zjednoczone Królestwo. "Nasze kondolencje idą do wszystkich, którzy smutnie stracili swoich bliskich i pochwalił odważnych pierwszych respondentów pracujących w ciężkich warunkach, aby uratować [...]

Kontynuuj czytanie

Działająca #CiconiaAlba dostarcza główną cios przestępczością zorganizowaną

Działająca #CiconiaAlba dostarcza główną cios przestępczością zorganizowaną

| Październik 19, 2016 | Komentarze 0

Pięćdziesiąt dwa kraje i cztery organizacje międzynarodowe współpracę z Europolem w celu dostarczenia poważny cios dla zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Współpraca z partnerami z sektora prywatnego było także kluczem do tej udanej operacji. Skupiając się na zaburzenia najgroźniejsze organizacje przestępcze aktualnie aktywny, badacze kładą nacisk na [...]

Kontynuuj czytanie

Bilionów euro umowa handel światowy high-tech zgodził

Bilionów euro umowa handel światowy high-tech zgodził

Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny i większość Światowej Organizacji Handlu (WTO) członków, które zostały uczestniczących w negocjacjach uzgodniono 24 lipca wyeliminowanie ceł na 201 produktów high-tech. Przedłużenie umowy 1996 Information Technology (ITA) to największa umowa obniżania ceł w ramach WTO w prawie [...]

Kontynuuj czytanie

Śledź spór: UE podnosi środki przeciwko Wyspy Owcze

Śledź spór: UE podnosi środki przeciwko Wyspy Owcze

| Sierpnia 18, 2014 | Komentarze 0

Komisja ma dziś (18 sierpnia) uchyla środki przyjęte w stosunku do Wysp Owczych w sierpniu 2013 po ich niezrównoważonego rybołówstwa na atlantycko-śledzia. Środki wprowadzone w tym czasie zostanie zniesione z 20 sierpnia 2014. Decyzja została podjęta po ustalono, że Wyspy Owcze przestanie ich niezrównoważonego rybołówstwa [...]

Kontynuuj czytanie

Raport Eurydice pokazuje mechanizmy, metody i kryteria finansowania w szkole

Raport Eurydice pokazuje mechanizmy, metody i kryteria finansowania w szkole

Sprawozdanie finansowe szkół w Europie: Mechanizmy, metody i kryteria w finansowanych ze środków publicznych został uruchomiony. Niniejszy raport stanowi ramy dla zrozumienia struktury systemów finansowania i przepływów finansowych w szkołach podstawowych i ogólnokształcących. Wyjaśnia, przepływy finansowe przez różnych poziomach administracyjnych związanych z pomocą schematów oraz [...]

Kontynuuj czytanie

Powrót luki informacyjne posiadające wyższe wykształcenie w wielu krajach UE

Powrót luki informacyjne posiadające wyższe wykształcenie w wielu krajach UE

Nie ma wystarczającej liczby krajów, które wykorzystują informacje, które zbierają na temat szkolnictwa wyższego, aby poprawić swoje uniwersytety i możliwości, jakie oferują studentom. Jest to pokazane w opublikowanym dzisiaj raporcie Eurydice (22 maj). Raport "Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp, utrzymanie i zdolność do zatrudnienia" bada, co robią rządy i instytucje szkolnictwa wyższego, aby rozszerzyć [...]

Kontynuuj czytanie