Tag: Brazylia

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

| Września 27, 2018

W dniu 24, Sojusz na rzecz Handlu bez Tortur uzgodnił, że zwiększy tempo swoich wysiłków i pracuje nad instrumentem Narodów Zjednoczonych - takim jak wiążąca konwencja - aby powstrzymać handel narzędziami tortur i kary śmierci. Sojusz na rzecz handlu bezcłowcami jest inicjatywą Unii Europejskiej, [...]

Kontynuuj czytanie

Sprawozdania Komisji z postępów w zakresie zobowiązań globalnych na rzecz #SustainableUrbanDevelopment

Sprawozdania Komisji z postępów w zakresie zobowiązań globalnych na rzecz #SustainableUrbanDevelopment

Podczas Światowego Forum Miast w Malezji, które odbyło się w 9 w lutym, Komisja podsumowała, co osiągnięto w ramach trzech zobowiązań podjętych przez UE i jej partnerów 15 miesięcy temu. Osiągnięto znaczny postęp w ramach trzech zobowiązań, ponieważ zostały one przedstawione na konferencji ONZ Habitat III w październiku 2016, [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja nakłada cła antydumpingowe na przywóz wyrobów stalowych z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy

Komisja nakłada cła antydumpingowe na przywóz wyrobów stalowych z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy

| Październik 6, 2017 | Komentarze 0

UE podjęła dalsze działania mające na celu ochronę producentów stali w UE przed nieuczciwą konkurencją. To ostatnie działanie pociąga za sobą 48 liczbę obowiązujących środków antydumpingowych i antysubsydyjnych w sektorze hutnictwa żelaza i stali. Walcowane na gorąco wyroby z płaskiej stali z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy będą musiały stawić czoła obowiązkom od 17.6 do € 96.5 za tonę, pisze [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja z zadowoleniem przyjmuje pierwszy poważny morski obszar chroniony w Morzu Rossa jako decyzję przełomowym dla #Antarctic

Komisja z zadowoleniem przyjmuje pierwszy poważny morski obszar chroniony w Morzu Rossa jako decyzję przełomowym dla #Antarctic

| Październik 28, 2016 | Komentarze 0

Dzisiaj (28 października), po pięciu latach negocjacji, Komisja Ochrony Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR) zgodził się na utworzenie morskiego obszaru chronionego (MPA) w Ross Sea Region - pierwszy poważny MPA w dziejach Antarktyda. Środowisko, komisarz Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej Karmenu Vella wyraził głębokie zadowolenie [...]

Kontynuuj czytanie

Działająca #CiconiaAlba dostarcza główną cios przestępczością zorganizowaną

Działająca #CiconiaAlba dostarcza główną cios przestępczością zorganizowaną

| Październik 19, 2016 | Komentarze 0

Pięćdziesiąt dwa kraje i cztery organizacje międzynarodowe współpracę z Europolem w celu dostarczenia poważny cios dla zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie Unii Europejskiej i poza nią. Współpraca z partnerami z sektora prywatnego było także kluczem do tej udanej operacji. Skupiając się na zaburzenia najgroźniejsze organizacje przestępcze aktualnie aktywny, badacze kładą nacisk na [...]

Kontynuuj czytanie

#Zika: UE wspiera badania Zíka z 10 mln €

#Zika: UE wspiera badania Zíka z 10 mln €

Komisja Europejska publikuje dziś 10 mln € na badania nad wirusem Zíka, obecnie dotyka dużej części Ameryki Łacińskiej. W kraju najbardziej dotkniętych jest Brazylia, gdzie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że ​​ostatni klaster poważnymi wadami mózgu u noworodków mogą być związane z wirusem. Choć ryzyko [...]

Kontynuuj czytanie

#technology: UE i Brazylia pracować razem na technologii mobilnej 5G

#technology: UE i Brazylia pracować razem na technologii mobilnej 5G

UE i Brazylia podpisały porozumienie w celu opracowania 5G, następna generacja sieci komunikacyjnych. Komisja rozpoczęła również prace nad planem działania w sprawie wykorzystania technologii w UE przez 2020. W przyszłości, wszyscy i wszystko będzie wykorzystywać 5G. Przez 2020, nie będzie 26 mld podłączone urządzenia i 70 procent [...]

Kontynuuj czytanie