Tag: Armenia

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

| Września 27, 2018

W dniu 24, Sojusz na rzecz Handlu bez Tortur uzgodnił, że zwiększy tempo swoich wysiłków i pracuje nad instrumentem Narodów Zjednoczonych - takim jak wiążąca konwencja - aby powstrzymać handel narzędziami tortur i kary śmierci. Sojusz na rzecz handlu bezcłowcami jest inicjatywą Unii Europejskiej, [...]

Kontynuuj czytanie

#Eastern Partnership - UE i kraje sąsiadujące zwiększają współpracę w #DigitalEconomy

#Eastern Partnership - UE i kraje sąsiadujące zwiększają współpracę w #DigitalEconomy

| Czerwiec 26, 2018

UE i sześć krajów Partnerstwa Wschodniego - Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdawii i Ukraina - zgodziły się zintensyfikować współpracę w zakresie gospodarki cyfrowej: przyjęcie mapy drogowej dotyczącej obniżenia opłat roamingowych, rozwiązania problemu cyberbezpieczeństwa zagrożenie w sposób skoordynowany i rozszerzenie e-usług w celu stworzenia większej liczby miejsc pracy w branży cyfrowej. Polityka sąsiedztwa i rozszerzenie [...]

Kontynuuj czytanie

Kompleksowa i pogłębiona umowa o partnerstwie (#CEPA) oznacza nowy początek stosunków między UE a Armenią

Kompleksowa i pogłębiona umowa o partnerstwie (#CEPA) oznacza nowy początek stosunków między UE a Armenią

| Listopada 25, 2017 | Komentarze 0

W dniu 24 listopada podpisano kompleksową i pogłębioną umowę o partnerstwie (CEPA) między Armenią a Unią Europejską z okazji 5-tego szczytu Partnerstwa Wschodniego. Umowa, pierwsza podpisana przez UE z państwem członkowskim EAEU, została gruntownie wynegocjowana przez 15 miesięcy i parafowana w marcu 2017. "To jest […]

Kontynuuj czytanie

#EU Rozmowy o partnerstwie z Azerbejdżanem i Armenią - szansa dla pokoju i dobrobytu

#EU Rozmowy o partnerstwie z Azerbejdżanem i Armenią - szansa dla pokoju i dobrobytu

Rozmowy między Unią Europejską a Azerbejdżanem w sprawie nowej umowy o partnerstwie, która rozpoczęła się w dniu 7 w lutym w Brukseli, dają nikły promyk nadziei, że UE będzie w stanie przekonać Baku do zlikwidowania represyjnej polityki przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu i uwolnionych więźniów politycznych wciąż przetrzymywanych w więzienia w kraju, pisze Krzyszt Bobiński (Unia [...]

Kontynuuj czytanie

Dla #Armenia, sojuszu, który może być więcej kłopotów niż to warte

Dla #Armenia, sojuszu, który może być więcej kłopotów niż to warte

| Styczeń 25, 2017 | Komentarze 0

Prezydent Armenii Serż Sarkisjan na spotkaniu OUBZ w październiku 2016. Zdjęcie poprzez Getty Images Anahit Shirinyan Akademia Fellow, Rosji i Eurazji programu Chatham House Podobny do innych ugrupowań regionalnych Eurazji, rosyjski-led Collective Organizacja Układu o Bezpieczeństwie (OUBZ) jest sojuszem utrudnienia w najlepsze. Ale dla Armenii, która ma na parasol bezpieczeństwa - i [...]

Kontynuuj czytanie

#Armenia I #Azerbaijan wzywają do zakończenia konfliktu o Górski Karabach

#Armenia I #Azerbaijan wzywają do zakończenia konfliktu o Górski Karabach

| Listopada 14, 2016 | Komentarze 0

Społeczeństwo obywatelskie i naukowcy z Armenii i Azerbejdżanu połączyli siły, wzywając do zakończenia "zamrożonego konfliktu" Górskiego Karabachu. Sześciu czołowych przedstawicieli obu stron podpisało list otwarty z ostrzeżeniem o "katastrofalnych konsekwencjach", chyba że rozwiąże się długotrwały spór. Wysiłki, w tym przez Mińską Grupę OBWE, mające na celu zakończenie [...]

Kontynuuj czytanie

#CIS: Kwartał wieku milestone

#CIS: Kwartał wieku milestone

| Październik 26, 2016 | Komentarze 0

W tym roku przypada jubileusz 25th w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), pisze Martin Banks. Jest to stowarzyszenie byłych republik radzieckich, który został ustanowiony w grudniu 1991 przez Rosję, Ukrainę i Białoruś, aby pomóc złagodzić Rozpad Związku Radzieckiego i koordynuje sprawy między republikanów. Większość byłych republik radzieckich są [...]

Kontynuuj czytanie