Tag: Liechtenstein

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

Kraje rozpoczynają prace ONZ nad zamknięciem globalnego handlu #TortureTools

| Września 27, 2018

W dniu 24, Sojusz na rzecz Handlu bez Tortur uzgodnił, że zwiększy tempo swoich wysiłków i pracuje nad instrumentem Narodów Zjednoczonych - takim jak wiążąca konwencja - aby powstrzymać handel narzędziami tortur i kary śmierci. Sojusz na rzecz handlu bezcłowcami jest inicjatywą Unii Europejskiej, [...]

Kontynuuj czytanie

#EuropeanParliament: Migracja, podatki i rola Turcji w tym tygodniu w programie

#EuropeanParliament: Migracja, podatki i rola Turcji w tym tygodniu w programie

Podczas gdy szefowie państw i rządów postara się wypracować szczegóły umowy migracyjnej UE-Turcja w ciągu ostatniego szczytu europejskiego w Brukseli 17-18 marca, komisje parlamentarne będą również do czynienia z kwestiami migracji w tym tygodniu. Posłowie głosować nad propozycjami programów relokacji dla uchodźców i wizy humanitarnej UE, a także ocenić [...]

Kontynuuj czytanie

#Taxes: Korporacje międzynarodowe i organy podatkowe stawienia się przed komisją interpretacji podatkowych

#Taxes: Korporacje międzynarodowe i organy podatkowe stawienia się przed komisją interpretacji podatkowych

Parlament "s Specjalna komisja ds interpretacji podatkowych omawia środków podatkowych z przedstawicielami firm międzynarodowych i różnych organów podatkowych w poniedziałek i wtorek marca 14 15 marcu. Uczestnicy m.in. Andora, Liechtenstein, Monako i na Wyspach Normandzkich, jak Apple, Google, IKEA i McDonalda. Posłowie mają możliwość ich kwestionowania, szczególnie w odniesieniu do najnowszych osiągnięć w [...]

Kontynuuj czytanie

Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie najnowszej strategii makroregionalnych UE dla regionu alpejskiego

Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie najnowszej strategii makroregionalnych UE dla regionu alpejskiego

Komisja Europejska podjęła dziś (16 lipca) rozpoczęła konsultacje publiczne na ostatni z serii strategii makroregionalnych UE, ustawić się kształtować w 2015. Strategia UE dla regionu alpejskiego (EUSALP) obejmuje około 70 mln osób w siedmiu krajach - pięć z nich państw członkowskich (Austria, Francja, Niemcy, Włochy i Słowenia) oraz dwa kraje spoza UE [...]

Kontynuuj czytanie

Raport Eurydice pokazuje mechanizmy, metody i kryteria finansowania w szkole

Raport Eurydice pokazuje mechanizmy, metody i kryteria finansowania w szkole

Sprawozdanie finansowe szkół w Europie: Mechanizmy, metody i kryteria w finansowanych ze środków publicznych został uruchomiony. Niniejszy raport stanowi ramy dla zrozumienia struktury systemów finansowania i przepływów finansowych w szkołach podstawowych i ogólnokształcących. Wyjaśnia, przepływy finansowe przez różnych poziomach administracyjnych związanych z pomocą schematów oraz [...]

Kontynuuj czytanie

Powrót luki informacyjne posiadające wyższe wykształcenie w wielu krajach UE

Powrót luki informacyjne posiadające wyższe wykształcenie w wielu krajach UE

Nie ma wystarczającej liczby krajów na podstawie informacji gromadzonych szkolnictwa wyższego w celu poprawy ich uniwersytety i oferowane przez nie możliwości dla studentów. Widać to w opublikowanym dziś raporcie Eurydice (22 maja). Raport "Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: Dostęp, Retencja i zatrudnienia", bada to, co rządy i instytucje szkolnictwa wyższego robią poszerzyć [...]

Kontynuuj czytanie

UE do wielostronnych rozmów krzeseł do otwierania rynków usług

UE do wielostronnych rozmów krzeseł do otwierania rynków usług

Wysiłki zmierzające do liberalizacji handlu usługami nabierają tempa, jak w Unii Europejskiej będzie przewodniczyć runda 6th negocjacji dotyczących handlu Umowy Usługowej (Tisa), który rozpocznie się dzisiaj (17 lutego) w Genewie. Negocjacje Tisa mają na celu otwarcie rynków w sektorze usług wśród zróżnicowanej grupy (WTO), członków Światowej Organizacji Handlu, którzy [...]

Kontynuuj czytanie