Kontakt z nami

Komisja Europejska

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza francuski program rozwoju leśnictwa i przystosowania lasów do zmian klimatu o wartości 150 mln euro

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, francuski program pomocy o wartości 150 mln euro, mający na celu rozwój leśnictwa i przystosowanie lasów do zmian klimatycznych. Program będzie częściowo finansowany za pośrednictwem instrumentu naprawy i odporności (FRR), po pozytywnej ocenie przez Komisję francuskiego planu naprawy i odporności oraz jego przyjęciu przez Radę. Wsparcie przyjmie formę dotacji bezpośrednich przyznawanych prywatnym właścicielom lub ich stowarzyszeniom zarządzającym, takim jak leśne grupy interesów gospodarczych i środowiskowych oraz spółdzielnie leśne. Ze środka będą mogły również skorzystać organy publiczne i właściciele.

W ramach działania finansowane będą inwestycje mające na celu przystosowanie drzewostanów do zmian klimatu, a także inwestycje korzystne dla wychwytywania dwutlenku węgla z powietrza, zachowania bioróżnorodności i poprawy usług ekosystemowych. Będzie obowiązywał do 31 grudnia 2022 r. Komisja oceniła francuski program na podstawie unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, w szczególności na podstawie wytycznych w sprawie pomocy państwa z 2014 r. w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich. Komisja zauważyła, że ​​planowana pomoc przyczyni się do realizacji celów UE, między innymi promowania efektywnego wykorzystania zasobów, aby osiągnąć inteligentny i zrównoważony wzrost, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. Ponadto Komisja ustaliła, że ​​wszelkie zakłócenia konkurencji spowodowane wsparciem państwa będą ograniczone do minimum.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że ​​środek jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja ocenia jako priorytet środki obejmujące pomoc państwa zawarte w krajowych planach naprawy przedstawionych na mocy FRR i zapewniła państwom członkowskim wytyczne i wsparcie na etapach przygotowawczych krajowych planów naprawy, aby ułatwić szybkie wdrożenie FRR. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Konkurencji w rejestrze pomocy państwa pod numerem SA.61929.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy