Kontakt z nami

Parlament Europejski

Nowy Jork i Waszyngton: posłowie do PE uczestniczyli w CSW ONZ i dyskutowali o prawach kobiet 

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W dniach 6-9 marca delegacja Komitetu ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia uczestniczyła w posiedzeniu Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet oraz odbyła w Waszyngtonie spotkania dotyczące praw kobiet.

Delegacja pod przewodnictwem przewodniczącego Roberta Biedronia wzięła udział w 67. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (CSW) oraz odbyła spotkania bilateralne z przedstawicielami ONZ, UE, państw członkowskich i społeczeństwa obywatelskiego w dniach 6-8 marca 2023 r. w Nowy Jork.

CSW67 koncentruje się w tym roku na innowacjach, zmianach technologicznych i edukacji w erze cyfrowej w celu osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. Następnie delegacja udała się do Waszyngtonu, gdzie 9 marca 2023 r. posłowie do PE odbyli spotkania z przedstawicielami administracji USA, Kongresu USA i społeczeństwa obywatelskiego na temat praw kobiet.

Tematy poruszane podczas wszystkich spotkań delegacji w USA to:

  • Priorytetowy temat CSW67: udział kobiet w gospodarce cyfrowej, rozwój sztucznej inteligencji w sposób wolny od uprzedzeń płciowych, zwalczanie cyberprzemocy oraz edukacja i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt w sektorze STEM;
  • jak walczyć z globalnym sprzeciwem wobec praw kobiet, dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych, w tym bezpiecznej i legalnej aborcji, przemocy seksualnej w konfliktach i używania gwałtu jako broni wojennej, zwalczania przemocy ze względu na płeć, w tym cyberprzemocy, a także edukacja seksualna i związkowa chłopców oraz dwustronna i wielostronna współpraca UE na rzecz równouprawnienia płci i praw kobiet.

Roberta Biedronia (S&D, Polska), powiedział: „Priorytety i obawy UE i ONZ są takie same w obszarze równości płci i praw kobiet. W świetle obecnego sprzeciwu wobec równouprawnienia płci w UE i na świecie nasze wspólne działania i wspólne siły są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Musimy ujednolicić prawa kobiet na poziomie międzynarodowym. UE chce dawać przykład, potępiając ten sprzeciw, wzmacniając pozycję kobiet i dziewcząt w całej ich różnorodności oraz osiągając równość płci w transformacji cyfrowej.

Musimy zbudować inkluzywną gospodarkę cyfrową i zwalczać cyberprzemoc ze względu na płeć. Wszystko, co jest nielegalne offline, musi być nielegalne online. Na naszych spotkaniach w Nowym Jorku omawialiśmy negocjacje konkluzji CSW67 i mamy nadzieję, że będą one mocne, nie osłabią już osiągniętego postępu w zakresie praw kobiet i połączą podejście rozwojowe i podejście do praw człowieka.

Podczas naszych spotkań w Waszyngtonie wyraziliśmy nasze stanowisko, że zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne są podstawowymi prawami człowieka, które należy chronić, i wyraziliśmy naszą solidarność i wsparcie dla kobiet i dziewcząt w Stanach Zjednoczonych”.

reklama

Możesz sprawdzić delegację pełny program tutaj.

Członkami delegacji byli:

Roberta Biedronia (S&D, Polska), szef delegacji

Franciszka Fitzgeralda (EPP, Irlandia)

Sirpa Pietikäinen (EPP, Finlandia)

Evelyn Regner (S&D, Austria)

Helene Fritzon (S&D, Szwecja)

Maria Soraya Rodríguez Ramos (Odnowienie, Hiszpania)

Monika Vana (Zieloni/WSE, Austria)

Więcej informacji 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.
reklama

Trendy