Kontakt z nami

Parlament Europejski

Posłowie twierdzą, że prace nad przyszłością Ukrainy w UE muszą rozpocząć się teraz 

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Przed szczytem UE-Ukraina posłowie do PE potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz członkostwa Ukrainy w UE, przypominając o potrzebie procesu akcesyjnego opartego na zasługach, Sesja plenarna.

W zeszłym tygodniu Parlament przyjął rezolucję, w której szczegółowo określił swoje oczekiwania co do zbliżającego się szczytu przywódców politycznych UE i Ukrainy, który odbędzie się 3 lutego w Kijowie. Odnosząc się do perspektywy członkostwa Ukrainy w UE, tekst wymaga od UE „pracy na rzecz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych i wsparcia planu działania określającego kolejne kroki umożliwiające przystąpienie Ukrainy do jednolitego rynku UE”. Potwierdzając swoje zaangażowanie na rzecz przyszłego członkostwa Ukrainy w UE po złożeniu przez ten kraj formalnego wniosku w dniu 28 lutego 2022 r., posłowie do PE podkreślają, że przystąpienie jest procesem opartym na zasługach, obejmującym przestrzeganie odpowiednich procedur oraz spełnienie związanych z UE reform i kryteriów akcesyjnych.

Wzywają również władze ukraińskie do jak najszybszego wprowadzenia istotnych reform w celu skutecznego dostosowania się do kryteriów członkostwa w UE.

UE powinna zwiększyć wsparcie dla Ukrainy

Parlament wzywa państwa członkowskie UE do zwiększenia i przyspieszenia pomocy wojskowej dla Kijowa, w szczególności dostarczenia broni, ale także niezbędnego wsparcia politycznego, gospodarczego, infrastrukturalnego, finansowego i humanitarnego.

Wzywa również przywódców na nadchodzącym szczycie UE-Ukraina do priorytetowego traktowania kompleksowego pakietu naprawczego dla Ukrainy. Pakiet ten musi koncentrować się na pomocy, odbudowie i odbudowie w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Wsparcie dodatkowo pomogłoby w pobudzeniu wzrostu gospodarczego na Ukrainie po wojnie.

reklama

Oceniając potrzeby odbudowy Ukrainy, rezolucja ponawia również apel Parlamentu o wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego oraz aktywów rosyjskich oligarchów do finansowania powojennej odbudowy.

Potrzebne ostrzejsze działania UE przeciwko Moskwie

Podkreślając, jak ważne jest, by kraje UE nadal okazywały jedność w obliczu rosyjskiej agresji, posłowie do PE wzywają państwa członkowskie do jak najszybszego przyjęcia dziesiątego pakietu sankcji przeciwko Moskwie oraz do ciągłego i proaktywnego proponowania nowych sektorów i osób, którymi można się kierować.

Parlament wzywa też do nałożenia sankcji na takie firmy jak Lukoil czy Rosatom, które wciąż są obecne na unijnym rynku. Sankcjom powinni podlegać również urzędnicy zaangażowani w szeroką gamę nielegalnych działań, w tym przymusowe deportacje i przeprowadzanie fałszywych referendów na okupowanym terytorium Ukrainy.

Rezolucja na koniec ponawia apele posłów do PE o natychmiastowe i pełne embargo na import paliw kopalnych i uranu z Rosji do UE oraz o całkowitą rezygnację z gazociągów Nord Stream 1 i 2 na Morzu Bałtyckim.

Tekst został przyjęty 489 głosami za, przy 36 głosach przeciw i 49 wstrzymujących się.

Więcej informacji 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy