Kontakt z nami

Parlament Europejski

Potrzebne przepisy UE przeciwko nadużyciom przeciwko krytycznym głosom

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Parlament wzywa do wprowadzenia nowych przepisów UE w celu ograniczenia dokuczliwych działań prawnych mających na celu zastraszenie i uciszenie krytycznych głosów, Sesja plenarna  JURI  LIBE.

W raporcie przyjętym 444 głosami za, przy 48 głosach przeciw i 75 wstrzymujących się, posłowie proponują szereg środków mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniu, jakie strategiczne procesy sądowe przeciwko udziałowi społeczeństwa (SLAPP) stanowią dla dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w Europie. SLAPP to niepoważne działania prawne oparte na przesadnych i często obraźliwych roszczeniach, mające na celu zastraszenie i profesjonalną dyskredytację ich celów, a ostatecznym celem jest ich szantażowanie i uciszanie.

Posłowie do PE martwią się wpływem tych procesów na wartości UE, rynek wewnętrzny i wymiar sprawiedliwości UE. W tekście podkreślono częstą nierównowagę sił i zasobów między skarżącymi a pozwanymi, co podważa prawo do rzetelnego procesu sądowego. Posłowie są szczególnie zaniepokojeni finansowaniem SLAPP z budżetów państwowych oraz ich wykorzystaniem w połączeniu z innymi środkami państwa przeciwko niezależnym mediom, dziennikarstwu i społeczeństwu obywatelskiemu.

Środki ochrony ofiar i karania sprawców

Parlament wyraża ubolewanie, że jak dotąd żadne państwo członkowskie nie uchwaliło ukierunkowanych przepisów przeciwko SLAPP. W związku z tym wzywa Komisję do przedstawienia pakietu środków, w tym prawodawstwa. Zdaniem eurodeputowanych powinny one obejmować:

  • Dyrektywa UE przeciwko SLAPP ustanawiająca minimalne standardy, która powinna: chronić ofiary, podczas gdy zapobieganie i sankcjonowanie nadużywania środków anty-SLAPP;
  • an ambitne ramy prawne w nadchodzącej ustawie o wolności mediów;
  • dotychczasowy zapobieganie „turystyce oszczerstw” lub „zakupom na forum” – jeżeli powodowie decydują się na wytoczenie powództwa w najkorzystniejszej jurysdykcji – poprzez jednolite i przewidywalne zasady dotyczące zniesławienia oraz poprzez ustalenie, że sprawy powinny być rozstrzygane przez sądy w miejscu zwykłego pobytu pozwanego;
  • zasady dotyczące wcześniejszego zwolnienia przez sądy, aby nadużycia procesowe mogły być szybko zatrzymane w oparciu o obiektywne kryteria; powód powinien zostać ukarany sankcjami jeśli nie uzasadnią, w jaki sposób ich działanie nie jest nadużyciem ;
  • zabezpieczenia przed łączonymi SLAPP, tj. te łączące zarzuty odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz środki zapewniające, że zniesławienie nie może być wykorzystywane w przypadku SLAPP, oraz;
  • fundusz UE na wsparcie ofiar SLAPP i ich rodzin, jak również odpowiednia szkolenie sędziów i prawników.

Współsprawozdawca Tiemo Wölken (S&D, DE) powiedział: „Nie możemy stać z boku i patrzeć, jak rządy prawa są coraz bardziej zagrożone, a wolność wypowiedzi, informacji i zrzeszania się jest podważana. Naszym obowiązkiem jest chronić dziennikarzy, organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego zgłaszające sprawy będące przedmiotem zainteresowania publicznego. Nasze sądy nigdy nie powinny być placem zabaw dla bogatych i wpływowych osób, firm lub polityków, ani nie powinny być przeciążane lub wykorzystywane dla osobistych korzyści”.

Współsprawozdawca Roberta Metsola (PPE, MT) powiedział: „Ten raport powinien służyć jako plan ochrony dziennikarzy, ochrony tych, którzy szukają prawdy, ochrony wolności wypowiedzi i przestrzegania naszego prawa do wiedzy. To międzypartyjne, międzykomisyjne sprawozdanie stanowi przełomowy moment dla dziennikarstwa w walce z nadużyciami sądowymi. Nie ma miejsca na nadużywanie naszych systemów wymiaru sprawiedliwości – takie przesłanie wysłaliśmy dzisiaj naszym zdecydowanym głosem”.

reklama

Następne kroki

4 października Komisja Europejska uruchomiona konsultacje społeczne w celu wsparcia nadchodzącej inicjatywy mającej na celu zwalczanie nadużyć w sprawach sądowych wniesionych przeciwko dziennikarzom i obrońcom praw. Oczekuje się, że Komisja: teraźniejszość europejska ustawa o wolności mediów z 2022 r., mająca na celu ochronę niezależności i pluralizmu mediów.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy