Kontakt z nami

Parlament Europejski

Niezależny Organ ds. Etyki: Poprawa przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Nowy Organ ds. Etyki UE byłby w stanie wszczynać dochodzenia w sprawie możliwych konfliktów interesów lub przypadków „drzwi obrotowych” dla komisarzy, posłów do PE i personelu, AFCO.

W raporcie zatwierdzonym przez Komisję Spraw Konstytucyjnych w środę (15 lipca) przy 18 głosach za, przy 8 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się, posłowie przedstawili swoje poglądy na temat ustanowienia niezależnego organu UE ds. etyki.

Nowy Organ ds. Etyki UE będzie proponował i doradzał w zakresie zasad etyki komisarzom, posłom do PE i personelowi uczestniczących instytucji przed, w trakcie, aw niektórych przypadkach po ich kadencji lub zatrudnieniu. Ten nowy organ miałby również zwiększać świadomość i udzielać wskazówek w kwestiach etycznych, a także pełnić rolę zgodności i doradztwa z możliwością wydawania zaleceń, w tym dotyczących konfliktów interesów. Działałaby we współpracy z organami krajowymi i innymi właściwymi organami i agencjami UE, takimi jak: OLAF oraz EPPO.

reklama

Sprawozdawca Daniel Freund (Zieloni/EFA, Niemcy) powiedział: „Jest to ważny krok w kierunku wyeliminowania konfliktów interesów ze strony instytucji UE, ponieważ samoregulacja nie zapobiegła skandalom. Niezależny nadzór może wreszcie pomóc w egzekwowaniu przepisów w wiarygodny sposób, zamknąć obrotowe drzwi między instytucjami a lobbingiem oraz pomagają odzyskać zaufanie obywateli. Ustanawiając Organ ds. Etyki UE, UE może uczyć się na przykładach Francji i Kanady i wyznaczać nowe standardy dla Europy”.

Stosowałaby jednolitą definicję „konfliktu interesów”, który należy zdefiniować jako konflikt między obowiązkiem publicznym (tj. odpowiedzialnością zawodową i służbową) a interesami prywatnymi, w którym funkcjonariusz publiczny lub decydent ma interesy prywatne, które mogłyby w niewłaściwy sposób wpływać wykonywanie czynności i decyzji, za które są odpowiedzialni.

Posłowie proponują umowa międzyinstytucjonalna (IIA) powołanie nowego organu Parlamentu i Komisji, który byłby otwarty dla wszystkich instytucji, agencji i organów UE.

reklama

Dochodzenia

Organ ds. Etyki UE powinien mieć prawo do wszczęcia dochodzenia na podstawie informacji otrzymanych od stron trzecich, takich jak dziennikarze, organizacje pozarządowe, sygnaliści lub Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – w stosownych przypadkach z zachowaniem anonimowości. Podczas gdy obowiązek podejmowanie decyzji w sprawie konfliktów interesów kandydatów na komisarzy przed przesłuchaniami pozostaje kompetencją Komisja Prawna, proponowany Organ Etyki powinien mieć dostęp do dokumentów administracyjnych, aby pomóc Komitetowi podjąć decyzję. Praca Organu byłaby również uzupełnieniem prac Parlamentu. prawo dochodzenia.

Kompozycja

Organ powinien składać się z dziewięciu członków, po trzech z Komisji i Parlamentu oraz trzech spośród byłych sędziów TSUE, byłych członków Trybunału Obrachunkowego i byłych Rzeczników Praw Obywatelskich UE. Byli eurodeputowani i komisarze nie powinni stanowić więcej niż jedna trzecia członków, które co dwa lata byłyby odnawiane o jedną trzecią.

tło

Przed wyborami europejskimi w 2019 r. wszyscy główni kandydaci na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej podpisali zobowiązanie na rzecz utworzenia niezależnego organu ds. etyki, wspólnego dla wszystkich instytucji UE. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen złożyła taką samą obietnicę przed wyborem i powierzyła to zadanie wiceprzewodniczącej Věrze Jourovej.

Więcej informacji

Komisja Europejska

Stan UE: walka z COVID-19, odbudowa, klimat i polityka zewnętrzna

Opublikowany

on

W dorocznej debacie o stanie Unii Europejskiej posłowie pytali przewodniczącą Komisji von der Leyen o najpilniejsze wyzwania stojące przed UE, Sesja plenarna  AFCO.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen rozpoczęła swoje drugie orędzie o stanie Unii Europejskiej, podkreślając, że w czasie największego światowego kryzysu zdrowotnego od stulecia, najgłębszego światowego kryzysu gospodarczego od dziesięcioleci i najpoważniejszego kryzysu planetarnego wszechczasów „zdecydowaliśmy się na to razem. Jak jedna Europa. I możemy być z tego dumni”. Podkreśliła, że ​​Europa jest jednym ze światowych liderów pod względem liczby szczepień, dzieląc połowę swojej produkcji szczepionek z resztą świata. Teraz priorytetem jest przyspieszenie światowych szczepień, kontynuowanie wysiłków w Europie i dobre przygotowanie się na przyszłe pandemie.

Patrząc w przyszłość, zauważyła, że ​​„cyfrowość jest kwestią przełomową” i ogłosiła nową europejską ustawę o chipach, łączącą światowej klasy europejskie możliwości badawcze, projektowe i testowe oraz koordynującą unijne i krajowe inwestycje w półprzewodniki. Jeśli chodzi o zmiany klimatu, von der Leyen wyjaśniła, że ​​„skoro jest to dzieło człowieka, możemy coś z tym zrobić”. Podkreśliła, że ​​dzięki Zielonemu Ładowi UE była pierwszą dużą gospodarką, która przedstawiła kompleksowe przepisy w tej dziedzinie, i obiecała wspierać kraje rozwijające się poprzez podwojenie środków na różnorodność biologiczną i zobowiązanie się do dodatkowych 4 miliardów euro na finansowanie działań związanych z klimatem do 2027 r. przemiana.

reklama

Mówiąc o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, zaapelowała o europejską politykę cyberobrony i nową europejską ustawę o odporności cybernetycznej oraz zapowiedziała szczyt na temat europejskiej obrony, który odbędzie się podczas prezydencji francuskiej.

Manfred WEBER (PPE, DE) zwrócił uwagę na społeczne i gospodarcze konsekwencje kryzysu COVID-19 i stwierdził, że Europa pilnie potrzebuje nowych miejsc pracy, także w sektorze zdrowia, w którym UE przoduje w zakresie szczepionek COVID-19. Opowiedział się za programem kryzysowym w handlu UE-USA dla sektorów transportu, mobilności i technologii cyfrowych oraz za planem ograniczenia biurokracji. Doszedł do wniosku, że europejska obrona powinna zostać wzmocniona siłami szybkiego reagowania, a Europol przekształcił się w europejskie FBI.

Iratxe GARCÍA (S&D, Hiszpania) pozytywnie ocenił walkę UE z pandemią i jej skutkami: „70% populacji jest zaszczepionych, swoboda przemieszczania się znów stała się rzeczywistością, a fundusze NextGenerationEU są już rozdzielane”. Przejście na zieloną gospodarkę również jest na dobrej drodze, dodała, ale „nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby zapewnić dobrobyt obywateli”, zauważając, że kryzys pogłębił nierówności i bardziej uderzył w osoby najbardziej podatne na zagrożenia.

reklama

Dacian CIOLOŞ (Odnowienie, RO) skarżył się, że zbyt często Komisja prowadzi rozmowy dyplomatyczne z Radą, zamiast angażować się w kształtowanie polityki z Parlamentem. Podkreślając, że wartości europejskie są fundamentem naszej Unii, wezwał Komisję do rozpoczęcia korzystania z mechanizmu warunkowości ustanowionego w celu ochrony budżetu UE przed naruszeniami praworządności – obowiązującego od prawie roku, ale nigdy nie stosowanego – do zaprzestania finansowania ruchy nieliberalne w wielu częściach Europy, gdzie niezawisłość sądownictwa jest podważana, dziennikarze są mordowani, a mniejszości są dyskryminowane.

Philippe LAMBERTS (Zieloni/WSE, BE) domagał się większych ambicji klimatycznych: „szybciej, wyżej, silniej: najwyższy czas zastosować cele olimpijskie do naszych wysiłków na rzecz ratowania planety”. Poprosił także o zmiany w systemie fiskalnym i socjalnym, aby zapewnić wszystkim godne życie. Jeśli chodzi o politykę zewnętrzną, Lamberts zauważył, że tylko dzięki dzieleniu się suwerennością UE może stać się „wagą ciężką” na scenie światowej i wyjaśnił, że „Europejska forteca nigdy nie będzie szanowanym graczem geopolitycznym”. Na koniec ubolewał, że kraje UE Głównym problemem w Afganistanie jest uniknięcie sytuacji, w której Afgańczycy postawią swoje stopy na terytorium europejskim.

Obywatele UE nie potrzebują „kwiecistych przemówień”, po prostu „chcą być sami”, powiedział Jörg MEUTHEN (ID, DE). Skrytykował plany Komisji dotyczące „masowych wydatków” – na Zielony Ład, na fundusz naprawczy, na „Fit for 55”, za które obywatele w końcu musieliby zapłacić. Ostrzegł przed rosnącą biurokracją i ubolewał nad przejściem na zieloną energię, prosząc o więcej energii jądrowej.

Raffaele FITTO (EKR, IT) ostrzegł, że „same zasoby NextGenerationEU nie wystarczą” i zażądał reformy Paktu Stabilności. Wezwał także do zmiany zasad pomocy państwa i bardziej autonomicznej polityki handlowej. „Przemiany środowiskowej nie da się rozwiązać bez uwzględnienia tego, co dzieje się na świecie, a zwłaszcza wpływu na nasz system produkcyjny” – dodał. W kwestii rządów prawa i Polski Fitto potępił „polityczne narzucenie przez większość, które nie szanuje kompetencji poszczególnych państw”.

Zgodnie z Martin SCHIRDEWAN (Lewica, DE)Pani von der Leyen pochwaliła się, ale nie przedstawiła żadnych odpowiedzi na dzisiejsze problemy. Domagał się usunięcia ochrony patentowej na szczepionki i ubolewał, że 10 najbogatszych miliarderów w Europie jeszcze bardziej powiększyło swoje fortuny podczas pandemii, podczas gdy jedno na pięcioro dzieci w UE dorasta w ubóstwie lub jest nim zagrożone.

Głośniki

Ursula VON DER LEYEN, Przewodniczący Komisji Europejskiej

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Odnów , RO)

Philippe LAMBERTS (Zieloni / EFA, BE)

Jörg MEUTHEN (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, IT)

Martin Schirdewan (Lewica, DE)

Więcej informacji 

Kontynuuj czytanie

Zmiana klimatu

Wybory w Niemczech: Strajkujący głodowi chcą wzmożonych działań w sprawie zmian klimatycznych

Opublikowany

on

Grupa młodych ludzi jest w trzecim tygodniu strajku głodowego w Berlinie, twierdząc, że niemieckie partie polityczne nie zajmują się odpowiednio zmianami klimatu przed wyborami powszechnymi w tym miesiącu, pisze Jenny Hill, Zmiana klimatu.

Protestujący – w wieku od 18 do 27 lat – obiecali kontynuować strajk głodowy, dopóki trzech czołowych kandydatów, którzy chcą zastąpić Angelę Merkel, nie zgodzi się ich spotkać.

Wśród małych namiotów i ręcznie malowanych transparentów w pobliżu Kancelarii Niemieckiej w Berlinie panuje stonowana atmosfera.

reklama

Szóstka młodych ludzi, którzy prowadzili strajk głodowy od ponad dwóch tygodni, mówi, że czuje się słaba.

W wieku 27 lat Jacob Heinze jest najstarszym z protestujących tutaj (organizatorzy twierdzą, że cztery inne osoby przyłączyły się do strajku głodowego poza obozem). Mówi powoli, wyraźnie stara się skoncentrować, ale powiedział BBC, że chociaż boi się konsekwencji swojego „nieokreślonego strajku głodowego”, jego lęk przed zmianami klimatycznymi jest większy.

„Powiedziałem już moim rodzicom i moim przyjaciołom, że jest szansa, że ​​już ich nie zobaczę” – powiedział.

reklama

„Robię to, ponieważ naszym rządom nie udaje się uratować młodego pokolenia przed przyszłością, która przekracza wyobraźnię. Co jest przerażające. wielu ludzi na świecie”.

Na niecałe dwa tygodnie do wyborów parlamentarnych w Niemczech Jacob i jego koledzy protestujący domagają się, aby trzej czołowi kandydaci, którzy zastąpią Angelę Merkel na stanowisku kanclerza Niemiec, przyszli i porozmawiali z nimi.

Głodowcy za politykę klimatyczną w Berlinie, 2021

Zmiana klimatu jest tu prawdopodobnie największym problemem wyborczym. W ostatnich latach niemieccy politycy byli pod wpływem masowych protestów ulicznych młodych działaczy na rzecz zmiany klimatu, ale śmiertelne powodzie tego lata na zachodzie kraju również wzbudziły zaniepokojenie opinii publicznej.

Mimo to, mówią strajkujący, żadna z głównych partii politycznych – w tym partia Zielonych – nie proponuje odpowiednich środków, by rozwiązać ten problem.

„Żaden z ich programów nie uwzględnia dotychczas faktycznych faktów naukowych, zwłaszcza niebezpieczeństwa punktów krytycznych (poważnych nieodwracalnych zmian klimatycznych) i faktu, że jesteśmy bardzo blisko ich osiągnięcia” – mówi rzeczniczka Hannah Luebbert.

Mówi, że protestujący chcą, aby Niemcy zorganizowały tak zwany panel obywatelski - grupę ludzi wybranych tak, aby odzwierciedlali każdą część społeczeństwa - w celu znalezienia rozwiązań.

„Kryzys klimatyczny to także kryzys polityczny, a może kryzys naszej demokracji, bo zawiązywanie się z wyborami co cztery lata oraz wielki wpływ lobbystów i interesów gospodarczych w naszych parlamentach często prowadzi do tego, że interesy gospodarcze są ważniejsze niż nasza cywilizacja, nasze przetrwanie” – mówi pani Luebbert.

„Na takie panele obywatelskie nie mają wpływu lobbyści i to nie politycy boją się, że nie zostaną ponownie wybrani, tylko ludzie posługują się swoją racjonalnością”.

Widok obozu aktywistów klimatycznych w pobliżu gmachu Reichstagu 12 września 2021 r. w Berlinie, Niemcy.
Głodownicy twierdzą, że żaden z kandydatów nie robi wystarczająco dużo, aby zapobiec katastrofie klimatycznej

Głodownicy mówią, że tylko jedna z kandydatek na kanclerza – Annalena Baerbock z Partii Zielonych – odpowiedziała, ale rozmawiała z nimi przez telefon, zamiast spełnić ich żądanie przeprowadzenia publicznej rozmowy. Zaapelowała do nich o zakończenie strajku głodowego.

Ale grupa - która przyciąga coraz większy rozgłos - obiecała kontynuować, chociaż dostrzega cierpienie swoich rodzin i przyjaciół.

Mimo to, jak mówi Jacob, mama go wspiera.

„Ona się boi. Naprawdę, bardzo się boi, ale rozumie, dlaczego podejmuję te kroki. Codziennie płacze i dzwoni codziennie i pyta mnie, czy nie lepiej przestać? I zawsze dochodzimy do punktu, w którym mówimy nie, trzeba kontynuować” – powiedział.

„Naprawdę trzeba budzić ludzi na całym świecie”.

Kontynuuj czytanie

Afganistan

Afganistan: posłowie dyskutują, co dalej

Opublikowany

on

Osoby zagrożone po przejęciu Afganistanu przez talibów powinny otrzymać pomoc, stwierdzili posłowie podczas debaty na temat przyszłości tego kraju: Świat.

Podczas debaty 14 września posłowie podkreślili, że UE powinna pomóc ludziom w bezpiecznym opuszczeniu kraju po powrocie talibów do władzy. „Wszyscy ci, na których skupiają się talibowie – niezależnie od tego, czy są aktywistami, obrońcami praw kobiet, nauczycielami czy urzędnikami służby cywilnej, dziennikarzami – musimy zapewnić im możliwość przyjścia do nas” – powiedział Michael Gahler (PPE, Niemcy). Powiedział również, że kraje sąsiednie muszą otrzymać wsparcie w udzielaniu pomocy przybywającym uchodźcom.

Iratxe García Pérez (S&D, Hiszpania) powiedziała, że ​​ważne jest, aby przyjrzeć się, jak ustabilizować kraj i chronić prawa Afgańczyków. „Utworzyliśmy centrum w Madrycie, aby wspierać tych, którzy pracowali z nami w Afganistanie, ich rodziny i krewnych, i musimy zrobić o wiele więcej i stworzyć odpowiedni korytarz humanitarny wspierany przez Służbę Działań Zewnętrznych, aby tysiące ludzi, którzy nadal przebywają w Afganistanie, mogą uzyskać wymagane wizy i bezpiecznie opuścić kraj”.

reklama

Mick Wallace (lewica/Irlandia) ubolewał nad faktem, że walka z terroryzmem doprowadziła do śmierci niewinnych ludzi lub zmuszenia ich do migracji. „Europa musi teraz zapewnić trwałe schronienie tym, którzy uciekli z bałaganu, który pomogliśmy stworzyć”.

„To, co widzieliśmy w Afganistanie, jest z pewnością tragedią dla narodu afgańskiego, niepowodzeniem dla Zachodu i potencjalną zmianą gry w stosunkach międzynarodowych” – powiedział szef polityki zagranicznej Josep Borrell.

„Aby mieć jakąkolwiek szansę wpłynięcia na wydarzenia, nie mamy innego wyjścia, jak angażować się z talibami” – dodał, wyjaśniając, że zaangażowanie nie oznacza uznania.

reklama
Niektórzy z prelegentów podczas debaty na temat sytuacji w Afganistanie
Niektórzy prelegenci podczas debaty  

Inni eurodeputowani powiedzieli, że chodzi nie tylko o wydostanie ludzi z Afganistanu, ale także o opiekę nad tymi, którzy pozostali w kraju. „Musimy zabezpieczyć życie afgańskich twórców zmian i działaczy obywatelskich oraz uratować miliony ludzi w obliczu ubóstwa i głodu” – powiedział Petras Auštrevičius (Renew, Litwa). „Afganistanem nie powinni kierować radykalni mułłowie, ale wykształceni, otwarci i (ci) nastawieni na wspólne dobro Afgańczyków”.

Jérôme Rivière (ID, Francja) spojrzał poza Afganistan na wpływ na UE. „Państwa członkowskie muszą chronić siebie i swoją populację. Mieszkańcy Europy nie powinni być poddawani większej migracji, takiej jak ta, która nastąpiła po konflikcie syryjskim. Podobnie jak ty, jestem zaniepokojony losem cywilów i kobiet w Afganistanie i nie lubię patrzeć, jak islamiści dochodzą do władzy, ale odrzucam kolejną falę migracji z Afganistanu”.

Tineke Strik (Zieloni/WSE, Holandia) zasugerowała, że ​​nadszedł czas, aby zastanowić się i wyciągnąć wnioski z tej klęski, aby stworzyć silniejszą i skuteczniejszą politykę zagraniczną. „Naród afgański stoi w obliczu ogromnej katastrofy humanitarnej, niedoborów żywności, wody i innych podstawowych potrzeb. Ci Afgańczycy na nas liczyli. Zróbmy więc wszystko, co w naszej mocy, aby chronić ich przed terrorem talibów” – powiedziała, wzywając do skoordynowanej przez UE ewakuacji, wiz humanitarnych i dostępu do pomocy. „Pomóż ludziom i zapobiegaj wszelkiemu uznaniu talibów, dopóki zagrożone są prawa człowieka” – powiedziała.


Anna Fotyga (ECR, Polska) zaapelowała o wielostronne, międzynarodowe podejście do Afganistanu, tak jak miało to miejsce 20 lat temu: „Myślę, że multilateralizm jest sposobem na rozwiązanie tego problemu. Teraz musimy mieć jak najszersze wysiłki i konkretną strategię dla Afganistanu”.

Odprawa 

prasowe 

Centrum multimedialne 

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy