Kontakt z nami

Wybory europejskie 2024

Wybory europejskie: instytucje UE przygotowane do przeciwdziałania dezinformacji   

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Instytucje UE odgrywają swoją rolę w obronie wyborów europejskich odbywających się w dniach 6–9 czerwca przed dezinformacją i manipulacją informacjami wymierzonymi w demokrację europejską. Wybory europejskie są wizytówką europejskiej demokracji.

Jak dokumentuje np Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych, podmioty dezinformujące z UE i spoza UE starają się podważać integralność procesu wyborczego, zaufanie do procesów demokratycznych w ogóle oraz siać podziały i polaryzację w naszych społeczeństwach. Według Eurobarometru 81% obywateli UE zgadza się, że wiadomości lub informacje przeinaczające rzeczywistość lub fałszywe stanowią problem dla demokracji.

Próby wprowadzenia obywateli w błąd

Instytucje, władze, podmioty społeczeństwa obywatelskiego i osoby weryfikujące fakty, takie jak Europejskie Obserwatorium Mediów CyfrowychThe Europejska Sieć Standardów Kontroli Faktów i EUvsDisinfo w ostatnich miesiącach wykryły i ujawniły liczne próby wprowadzenia wyborców w błąd za pomocą zmanipulowanych informacji. Podmioty dezinformacyjne naciskają fałszywe informacje o sposobie głosowaniazniechęciło obywateli do głosowanialub starał się siać podziały i polaryzację przed głosowaniem poprzez poruszanie głośnych lub kontrowersyjnych tematów.

Czasami te próby oszukania polegają na zalewają przestrzeń informacyjną z mnóstwem fałszywych i wprowadzających w błąd informacji, a wszystko to w celu przejęcia kontroli nad debatą publiczną. Często celem są czołowi politycy i przywódcy poprzez kampanie manipulacji informacjami. Celem dezinformacji jest często kilka polityk europejskich: wsparcie dla Ukrainy, Europejski Zielony Ład i migracja.

Podmioty dezinformacyjne wykorzystują także sieci fałszywych kont oraz fałszywe lub podszywające się pod media media w celu manipulowania środowiskiem informacyjnym. Niedawne doniesienia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i organów krajowych państw członkowskich UE obejmują: Fałszywa fasadaPortalowa walka i sobowtór operacje.

reklama

Niedawno ukazał się raport śledczy pt „Przeciążenie operacji” przez fińską firmę programistyczną Check First udokumentowało, jak podejrzane konta kontaktowały się z ponad 800 osobami weryfikującymi fakty i mediami w ponad 75 krajach, aby obciążyć ich fałszywymi informacjami, wyczerpać ich zasoby i spróbować przekonać ich do rozpowszechniania tych fałszywych informacji w drodze demaskatorów .

Zwiększone wysiłki na rzecz ochrony UE przed manipulacją informacjami

Choć istnieją zagrożenia, istnieją także zbiorowe reakcje UE. W oparciu o wyraźny mandat przywódców politycznych instytucje UE od lat stawiają czoła wyzwaniom wynikającym z manipulacji i ingerencji w informacje zagraniczne, w tym dezinformacji.

Wysiłki te odbywają się w ścisłej współpracy i koordynacji między instytucjami oraz przy zaangażowaniu szerokiego grona innych zainteresowanych stron, takich jak państwa członkowskie UE, media i osoby weryfikujące fakty oraz społeczeństwo obywatelskie, w celu wymiany spostrzeżeń, doświadczeń i najlepszych praktyk i koordynować reakcje.

UE, która przoduje w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z manipulacją i ingerencją w informacje zagraniczne, ściśle współpracuje ze swoimi podobnie myślącymi partnerami spoza UE za pośrednictwem m.in. forów takich jak mechanizm szybkiego reagowania G7. Aby zwiększyć odporność na próby ingerencji zewnętrznej, UE opracowała specjalny zestaw narzędzi umożliwiający przeciwdziałanie manipulacji i ingerencji w informacje zagraniczne, obejmujący zestaw narzędzi, począwszy od świadomości sytuacyjnej i budowania odporności po ustawodawstwo i dźwignie dyplomatyczne.

Wszystkie te wysiłki zawsze odbywają się przy pełnym poszanowaniu podstawowych wartości europejskich, takich jak wolność słowa i wolność opinii. Nasza wszechstronna reakcja na dezinformację koncentruje się wokół następujących elementów: opracowywanie polityk mających na celu wzmocnienie naszych demokracji, utrudnianie podmiotom dezinformacyjnym niewłaściwego korzystania z platform internetowych oraz ochrona dziennikarzy i pluralizmu mediów; podnoszenie świadomości na temat dezinformacji oraz naszej gotowości i reagowania; budowanie odporności społeczeństwa na dezinformację poprzez umiejętność korzystania z mediów i sprawdzanie faktów; współpracę z innymi instytucjami, organami krajowymi lub stronami trzecimi.

Instytucje UE promują szereg działań, w tym kampanie podnoszące świadomość i inicjatywy w zakresie umiejętności korzystania z mediów, aby zwiększyć odporność społeczeństwa na dezinformację i manipulację informacjami.
Przykłady obejmują:

  • oficjalna strona internetowa dotycząca wyborów europejskich zawierająca sekcję pt „Wolne i uczciwe wybory”;a seria filmów przez Parlament Europejski (w 24 językach urzędowych UE) informowanie opinii publicznej o technikach stosowanych przez podmioty dezinformacyjne w celu oszukiwania ludzi;
  • a ulotka przez Parlament Europejski z 10 wskazówkami, jak walczyć z dezinformacją; opracowany przez Komisję Europejską zestaw narzędzi dla nauczycieli dotyczący wykrywania i zwalczania dezinformacji;
  • wspólna kampania Komisji i Europejskiej Grupy Organów Regulacyjnych ds. Audiowizualnych Usług Medialnych z udziałem: wideo prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych i transmitowanie ich w całej UE, podnoszenie świadomości na temat zagrożeń związanych z dezinformacją i manipulacją informacjami przed wyborami europejskimi;
  • Specjalna seria artykułów i spostrzeżeń na temat manipulacji informacjami zagranicznymi i ingerencji w działalność ESDZ EUvsDisinfo.

Obowiązuje nowe prawodawstwo UE

W ramach tej kadencji współprawodawcy przyjęli ważne przepisy, takie jak Ustawa o usługach cyfrowych (DSA), Ustawa o sztucznej inteligencji oraz Ustawa o przejrzystości i targetowaniu reklam politycznych. Podczas poprzedniej kadencji Parlament Europejski Komisja Specjalna ds. Ingerencji Zagranicznych we wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformację (I jego następca) również zwróciła uwagę na kwestię obcej ingerencji, w tym dezinformacji, i zaleciła, aby całe społeczeństwo odegrało swoją rolę, również za pomocą środków pozalegislacyjnych, w celu rozwiązania tego problemu.

Ustawa DSA nakłada na platformy obowiązek oceny i ograniczania zagrożeń związanych z ochroną procesów wyborczych, takich jak dezinformacja, w tym za pośrednictwem treści generowanych przez sztuczną inteligencję. DSA ma już pełne zastosowanie i jest egzekwowane przez Komisję w odniesieniu do tzw.bardzo duże platformy internetowe” (tj. docierające do co najmniej 45 milionów użytkowników w UE lub 10% populacji UE). W tym kontekście Komisja wszczęła już postępowanie przeciwko X i Meta – zarówno w przypadku Instagrama, jak i Facebooka – w sprawie potencjalnych naruszeń DSA związanych z uczciwością wyborów.

Jeśli chodzi o aspekt zapobiegawczy, Komisja przyjęła w marcu 2024 r wytyczne wyborcze, przypominając o środkach, które platformy muszą przyjąć, aby zapewnić zgodność. W kwietniu 2024 r. Komisja zorganizowała również dobrowolny test warunków skrajnych z udziałem tych wyznaczonych platform, społeczeństwa obywatelskiego i organów krajowych. Komisja prowadzi ciągły dialog z platformami, aby zapewnić skuteczne wdrożenie i zgodność z DSA.

 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy