Kontakt z nami

Komisja Europejska

Komisja podejmuje działania na rzecz poprawy ochrony pracowników poprzez wprowadzenie nowych limitów narażenia na ołów i diizocyjaniany

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W dniu 13 lutego Komisja podjęła działania w celu dalszej poprawy ochrony pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia związanymi z narażeniem na niebezpieczne chemikalia: ołów i diizocyjaniany. W przypadku ołowiu znacznie obniżony limit narażenia pomoże zapobiegać problemom zdrowotnym pracowników, np. wpływającym na funkcje rozrodcze i rozwój płodu. W przypadku diizocyjanianów nowy limit narażenia zapobiegnie przypadkom astmy i innych chorób układu oddechowego.

Konkretnie Komisja proponuje zmianę dwóch dyrektyw: Dyrektywa 2004 / 37 / WE w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych, mutagenów i substancji działających szkodliwie na rozrodczość w miejscu pracy (CMRD) dla ołowiu oraz Dyrektywa 1998 / 24 / WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (dyrektywa w sprawie środków chemicznych, CAD) dla ołowiu i diizocyjanianów.

Komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych, Nicolas Schmit, powiedział: „Dzisiaj wywiązujemy się z naszego zobowiązania do lepszej ochrony pracowników przed ołowiem, wprowadzając drastycznie obniżone limity narażenia. Ponadto proponujemy po raz pierwszy ochronne wartości graniczne na poziomie UE dla diizocyjanianów, które mogą powodować astmę i inne choroby układu oddechowego. Niniejszy wniosek przyczyni się do stworzenia zdrowszych i bezpieczniejszych miejsc pracy oraz zapewni ochronę setkom tysięcy pracowników w całej UE, co jest kluczowym zobowiązaniem w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych”.

Today’s proposal is the result of an extensive consultation process, including a two-stage consultation with social partners, and of close collaboration with scientists and representatives of workers, employers, and Member States. The Commission’s proposal will now be discussed by the European Parliament and the Council.

A komunikat prasowy jest dostępna w Internecie.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy