Kontakt z nami

Komisja Europejska

Europa socjalna: bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki pracy dla pracowników w UE

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

1 sierpnia upłynął termin transpozycji przez państwa członkowskie UE Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy do prawa krajowego. Dyrektywa zapewnia szersze i zaktualizowane prawa pracownicze i ochronę 182 milionom pracowników w UE.

Dzięki nowym przepisom pracownicy będą mieli prawo do większej przewidywalności warunków pracy, na przykład w odniesieniu do zadań i czasu pracy. Będą również mieli prawo do otrzymywania aktualnych i pełniejszych informacji o istotnych aspektach ich pracy, takich jak miejsce pracy i wynagrodzenie. Jest to ważny krok w kierunku silnej Europy socjalnej i przyczynia się do zmiany Europejskiego filaru Praw Społecznych w namacalną rzeczywistość dla ludzi w całej UE.

Komisarz ds. Zatrudnienia i Praw Socjalnych Nicolas Schmit powiedział: „Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy jest bezpośrednią odpowiedzią na szybko zmieniającą się rzeczywistość naszych rynków pracy. Ludzie mają prawo do pełniejszej informacji o warunkach ich zatrudnienia i większej przewidywalności w życiu codziennym. Nowe przepisy pomogą zagwarantować wysokiej jakości miejsca pracy, zapewnią stabilność pracownikom i pozwolą im zaplanować swoje życie”.

Prawa pracownicze i ochrona są rozszerzone i zaktualizowane do nowego świata pracy

Dzięki dyrektywie w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy pracownicy w UE będą mieli prawo do:

  • Więcej kompletnych informacji o zasadniczych aspektach ich pracy, które należy przedstawić wcześnie i na piśmie;
  • ograniczenie długości okresów próbnych na początku pracy do sześciu miesięcy;
  • podjąć inną pracę z innym pracodawcą; wszelkie ograniczenia tego prawa muszą być uzasadnione obiektywnymi względami;
  • być informowany z rozsądnym wyprzedzeniem o konieczności wykonania pracy – zwłaszcza dla pracowników o nieprzewidywalnych harmonogramach pracy i pracy na żądanie;
  • skuteczne środki zapobiegające nadużyciom zerowej pracy kontraktowej;
  • Komunikat o błędzie pisemna odpowiedź na wniosek o przeniesienie do innej, bezpieczniejszej pracy, oraz;
  • otrzymać bezpłatne obowiązkowe szkolenie związane z pracą, w której pracodawca ma obowiązek to zapewnić.

Szacuje się, że dodatkowe 2–3 mln pracowników zatrudnionych w niepewnych i niestandardowych formach zatrudnienia, w tym w niepełnym wymiarze godzin, pracy tymczasowej i na żądanie, będzie teraz korzystać z prawa do informacji o ich warunkach zatrudnienia i nowej ochrony, takiej jak prawo do większą przewidywalność czasu pracy. Jednocześnie dyrektywa respektuje elastyczność niestandardowego zatrudnienia, zachowując w ten sposób korzyści dla pracowników i pracodawców.

Dyrektywa przyniesie również korzyści pracodawcom, zapewniając ochronę pracowników zgodną z najnowszymi zmianami na rynkach pracy, zmniejszając przeszkody administracyjne dla pracodawców, na przykład umożliwiając przekazywanie informacji drogą elektroniczną, oraz tworząc równe szanse dla pracodawców w UE, pozwalając na uczciwą konkurencję w oparciu o ten sam minimalny poziom praw pracowniczych.

reklama

Następne kroki

Państwa członkowskie są zobowiązane do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego do dzisiaj. W kolejnym kroku Komisja oceni kompletność i zgodność środków krajowych zgłoszonych przez każde państwo członkowskie oraz podejmie działania, jeśli i w razie potrzeby.

tło

W ramach projektu Europejskiego filaru Praw Społecznych wymienia „bezpieczne i elastyczne zatrudnienie” oraz „informacje o warunkach zatrudnienia i ochronie w przypadku zwolnień” jako podstawowe zasady uczciwych warunków pracy. Stanowi on, że pracownicy mają prawo do otrzymania pisemnej informacji na początku zatrudnienia o swoich prawach i obowiązkach wynikających ze stosunku pracy, w tym w okresie próbnym.

Nowa Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (UE/2019/1152) zastępuje Dyrektywa w sprawie pisemnego oświadczenia (91/533/EWG), który obowiązywał od 1991 r. i dawał pracownikom rozpoczynającym nową pracę prawo do pisemnego powiadomienia o istotnych aspektach ich stosunku pracy.

Po dzisiejszym kamieniu milowym nastąpi jutro kolejne ważne osiągnięcie w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych. The Ogólnounijne przepisy mające na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów przyjęte w 2019 r. będą musiały zostać transponowane przez państwa członkowskie do 2 sierpnia 2022 r.  

Więcej informacji

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE

Strona z pytaniami i odpowiedziami na temat przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy

Strona internetowa Europejskiego filaru praw socjalnych

Najnowsze informacje na temat planu działania Europejskiego filaru praw socjalnych

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.
reklama

Trendy