Kontakt z nami

Komisja Europejska

Grupa zadaniowa ds. jednolitego rynku odgrywa kluczową rolę w usuwaniu barier dla jednolitego rynku

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W dniu 29 września Komisja przedstawiła Pierwszy raport w sprawie prac Grupy Zadaniowej ds. egzekwowania przepisów jednolitego rynku (SMET). W raporcie podkreślono ważną rolę, jaką odegrała SMET w usuwaniu barier wprowadzonych przez niektóre państwa członkowskie podczas pandemii Covid-19, aby zapewnić w szczególności dostępność podstawowych środków medycznych i sprzętu ochronnego na całym jednolitym rynku. Grupa zadaniowa zajęła się także ograniczeniami, które stanowią wyzwanie dla funkcjonowania jednolitego rynku w sektorze rolno-spożywczym, oraz ograniczeniami wpływającymi na usługodawców. Grupie zadaniowej udało się na przykład usunąć wymogi dotyczące wstępnej kontroli kwalifikacji zawodowych w ponad 160 zawodach. Ponadto raport zawiera przegląd metod pracy i działań podjętych dotychczas przez Zespół Zadaniowy i powinien stanowić podstawę do dyskusji na temat przyszłych prac Zespołu.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: „Powołaliśmy grupę zadaniową ds. jednolitego rynku jako praktyczne forum mające na celu znalezienie wraz z państwami członkowskimi szybkich i wymiernych rozwiązań, aby zapewnić swobodny przepływ towarów i usług w UE. Grupa zadaniowa nie tylko pokazała swoją wartość podczas pandemii Covid-XNUMX, ale stała się podmiotem ułatwiającym przedsiębiorstwom i obywatelom pełne korzystanie z jednolitego rynku i usuwanie także barier strukturalnych”.

Ten pierwszy raport SMET zostanie zaprezentowany ministrom UE podczas dzisiejszego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności. The Grupa zadaniowa ds. egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku została utworzona po Plan działania na rzecz lepszego wdrażania i egzekwowania jednolitego rynku przyjęty w marcu 2020 r. w ramach tzw Europejska strategia przemysłoway. Odbywała regularne spotkania, aby zidentyfikować i wyeliminować priorytetowe bariery na jednolitym rynku, aby ułatwić usuwanie konkretnych przeszkód utrudniających swobodę naszych przedsiębiorstw i obywateli w zakresie podróżowania, zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE. SMET przyczynił się do poprawy współpracy między organami krajowymi, podnosząc świadomość na temat centralnej roli jednolitego rynku w napędzaniu ożywienia gospodarczego w Europie oraz we wspieraniu zielonej i cyfrowej transformacji naszej gospodarki.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy