Kontakt z nami

Komisja Europejska

Komisja przyjmuje wniosek dotyczący Paktu na rzecz badań naukowych i innowacji w Europie

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie „Paktu na rzecz badań i innowacji w Europie”, aby wspierać wdrażanie krajowych polityk dotyczących Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). Wniosek dotyczący paktu określa wspólne priorytetowe obszary wspólnych działań wspierających EPB, określa ambicje dotyczące inwestycji i reform oraz stanowi podstawę uproszczonej koordynacji polityki i procesu monitorowania na poziomie UE i państw członkowskich za pośrednictwem platformy EPB, na której państwa mogą dzielić się swoimi reformami i podejściami inwestycyjnymi, aby usprawnić wymianę najlepszych praktyk. Co ważne, aby zapewnić skuteczną EPB, pakt przewiduje zaangażowanie interesariuszy w dziedzinie badań i innowacji.

Europa na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza, powiedziała: „Pandemia pokazała nam, jak ważne jest połączenie wysiłków badawczych i innowacyjnych, które szybko przyniosą rezultaty na rynku. Pokazała nam, jak ważne są inwestycje we wspólnie uzgodnione priorytety strategiczne między państwami członkowskimi a UE. Proponowany przez nas dzisiaj pakt na rzecz badań naukowych i innowacji ułatwi lepszą współpracę i połączy nasze wysiłki na rzecz realizacji celów badań naukowych i innowacji, które mają największe znaczenie dla Europy. I pozwoli nam wszystkim uczyć się od siebie nawzajem”.

Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: „Pakt na rzecz badań i innowacji jest pierwszym kamieniem milowym w naszych ambicjach stworzenia uproszczonej i wydajniejszej Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem Paktu jest wspieranie przyszłego procesu dialogu z kluczowymi podmiotami, kładąc wyraźny nacisk na dzielenie się najlepszymi praktykami i ułatwianie współpracy państw członkowskich w celu inwestowania i koordynowania wspólnych celów badawczych i innowacyjnych”.

Pakt został ogłoszony w komunikacie Komisji w sprawie „Nowa ERA na rzecz badań i innowacji' z września 2020 r. i zatwierdzony przez Konkluzje Rady w sprawie nowej EPB w grudniu 2020. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.
reklama

Trendy