Kontakt z nami

Komisja Europejska

Komisja przyjmuje wniosek dotyczący Paktu na rzecz badań naukowych i innowacji w Europie

Opublikowany

on

Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie „Paktu na rzecz badań i innowacji w Europie”, aby wspierać wdrażanie krajowych polityk dotyczących Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). Wniosek dotyczący paktu określa wspólne priorytetowe obszary wspólnych działań wspierających EPB, określa ambicje dotyczące inwestycji i reform oraz stanowi podstawę uproszczonej koordynacji polityki i procesu monitorowania na poziomie UE i państw członkowskich za pośrednictwem platformy EPB, na której państwa mogą dzielić się swoimi reformami i podejściami inwestycyjnymi, aby usprawnić wymianę najlepszych praktyk. Co ważne, aby zapewnić skuteczną EPB, pakt przewiduje zaangażowanie interesariuszy w dziedzinie badań i innowacji.

Europa na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza, powiedziała: „Pandemia pokazała nam, jak ważne jest połączenie wysiłków badawczych i innowacyjnych, które szybko przyniosą rezultaty na rynku. Pokazała nam, jak ważne są inwestycje we wspólnie uzgodnione priorytety strategiczne między państwami członkowskimi a UE. Proponowany przez nas dzisiaj pakt na rzecz badań naukowych i innowacji ułatwi lepszą współpracę i połączy nasze wysiłki na rzecz realizacji celów badań naukowych i innowacji, które mają największe znaczenie dla Europy. I pozwoli nam wszystkim uczyć się od siebie nawzajem”.

Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: „Pakt na rzecz badań i innowacji jest pierwszym kamieniem milowym w naszych ambicjach stworzenia uproszczonej i wydajniejszej Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem Paktu jest wspieranie przyszłego procesu dialogu z kluczowymi podmiotami, kładąc wyraźny nacisk na dzielenie się najlepszymi praktykami i ułatwianie współpracy państw członkowskich w celu inwestowania i koordynowania wspólnych celów badawczych i innowacyjnych”.

Pakt został ogłoszony w komunikacie Komisji w sprawie „Nowa ERA na rzecz badań i innowacji' z września 2020 r. i zatwierdzony przez Konkluzje Rady w sprawie nowej EPB w grudniu 2020. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Kontynuuj czytanie

Republika Czeska

NextGenerationEU: prezydent von der Leyen w Czechach przedstawi ocenę Komisji dotyczącą krajowego planu naprawy

Opublikowany

on

Dzisiaj (19 lipca) przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen (na zdjęciu) będzie w Czechach, aby przedstawić ocenę Komisji dotyczącą krajowego planu naprawy i odporności, o której mowa w NextGenerationEU. W poniedziałek rano prezydent von der Leyen uda się do Pragi na spotkanie z premierem Andrejem Babišem oraz wiceprzewodniczącą Věrą Jourovą. Odwiedzi również Operę Narodową w Pradze oraz Operę Narodową i Muzeum Narodowe i omówi inwestycje w efektywność energetyczną. 

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska

Rolnictwo: Komisja zatwierdza nowe oznaczenie geograficzne ze Stanów Zjednoczonych

Opublikowany

on

Komisja zatwierdziła włączenie „Willamette Valley' wina ze Stanów Zjednoczonych w rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG). „Willamette Valley” to wina spokojne (czerwone, różowe i białe) oraz wina musujące produkowane w północno-zachodniej części Oregonu, graniczącej od północy z rzeką Columbia, od zachodu z górami Coast Range, od południa z Góry Calapooya, a na wschodzie Góry Kaskadowe. Unikalne właściwości organoleptyczne win z „Willamette Valley” obejmują jasność i świeże owoce, z kwasowością zapewnianą przez chroniony chłodny klimat.

Dolina Willamette, ze względu na swoją wysoką północną szerokość geograficzną, bliskość zimnego oceanu i pochyłych winnic ocienionych deszczem, prezentuje unikalny styl północnoamerykańskiego wina. Ta nowa nazwa jest drugim produktem amerykańskim podlegającym ochronie i zostanie dodana do listy 1,621 win już chronionych. Polityka jakości UE ma na celu ochronę nazw określonych produktów w celu promowania ich unikalnych cech związanych z ich pochodzeniem geograficznym oraz tradycyjnym know-how. Więcej informacji na temat Systemy jakości UE oraz w bazie danych eAmbrosia.

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska

Wymiar sprawiedliwości: Komisja proponuje przystąpienie UE do konwencji haskiej o orzecznictwie

Opublikowany

on

Komisja przyjęła wniosek w sprawie przystąpienia UE do: konwencja haska o orzeczeniu, traktat międzynarodowy, który ułatwia uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych w zagranicznych jurysdykcjach. Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders powiedział: „Egzekwowanie swoich praw w kraju poza UE może być bardzo uciążliwe, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw. Przystąpienie UE do konwencji haskiej o wyrokach sądowych poprawiłoby pewność prawa oraz oszczędziłoby czas i pieniądze obywateli i przedsiębiorstw. Średnia długość postępowania uległaby znacznemu skróceniu”.

Obecnie obywatele i przedsiębiorstwa UE, które chcą, aby orzeczenie wydane w UE zostało uznane i wykonane w kraju spoza UE, napotykają liczne problemy prawne ze względu na brak ram międzynarodowych. Ta niepewność prawna i związane z nią koszty mogą spowodować, że przedsiębiorstwa i obywatele zrezygnują z dochodzenia swoich roszczeń lub całkowicie zrezygnują z kontaktów międzynarodowych. .

Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń zagranicznych w sprawach cywilnych lub handlowych, przyjęta w lipcu 2019 r., oferuje kompleksowe ramy prawne z jasnymi zasadami uznawania i wykonywania orzeczeń zagranicznych. Wniosek Komisji będzie teraz musiał zostać przyjęty przez Radę, za zgodą Parlamentu Europejskiego, aby UE mogła przystąpić do Konwentu. Więcej informacji na temat międzynarodowej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych jest dostępnych tutaj.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama

Trendy