Kontakt z nami

kultura

Komisja ogłasza apele programu „Kreatywna Europa”, aby wspierać sektor kultury i sektor kreatywny

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja wystosowała pozostałe wezwania do sektora kultury i sektora kreatywnego w ramach wątku kulturalnego Program Kreatywna Europa, udostępniając łączną kwotę 88 mln EUR. Budżet ten pokryje europejskie projekty współpracy w dziedzinie kultury, obiegu i zwiększonej różnorodności europejskich dzieł literackich oraz zapewni młodym muzykom możliwości szkolenia i występów.

Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel powiedziała: „Kultura i twórczość to dynamiczne sektory, które mocno ucierpiały w wyniku pandemii. Teraz, gdy ograniczenia zostały zniesione, nadszedł czas, aby skupić się na zrównoważonym przywracaniu działalności kulturalnej i miejsc. Budżet programu „Kreatywna Europa” na następne siedem lat znacznie się zwiększył, aw tym roku zostanie już udostępnionych 88 mln euro na wsparcie artystów, autorów i wykonawców w ponownym nawiązaniu kontaktu z publicznością w całej Europie. Zapraszam wszystkie strony do sprawdzenia warunków rozmów i skorzystania z tej możliwości.”

Zaproszenia skupiają się m.in. na europejskiej współpracy artystycznej i innowacjach w takich tematach, jak zaangażowanie odbiorców, cyfryzacja spójności społecznej oraz wkład w Europejska Zielona Umowa. Zaproszenie skierowane do platform europejskich w szczególności przyczyni się do zwiększenia widoczności, programowania i promocji wschodzących artystów. Zainteresowane organizacje mogą teraz składać wnioski, w terminach od końca sierpnia do końca września, w zależności od naborów. Więcej informacji i wskazówek dotyczących różnych połączeń można znaleźć na ta strona.

reklama

kultura

Kreatywna Europa: ponad 2 miliardy euro na wsparcie naprawy, odporności i różnorodności sektorów kultury i sektora kreatywnego

Opublikowany

on

Komisja rozpoczęła nowe działania w celu wsparcia sektora kultury i sektora kreatywnego w Europie i poza nią, po przyjęciu pierwszego roczny program prac Kreatywnej Europy 2021-2027. W 2021 r. Kreatywna Europa przeznaczy bezprecedensowy budżet w wysokości około 300 mln euro na pomoc osobom zawodowo zajmującym się kulturą i artystom we współpracy między dyscyplinami i ponad granicami, aby znaleźć więcej możliwości i dotrzeć do nowych odbiorców.

Przyjęcie to kładzie podwaliny pod pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach nowego programu. Zaproszenia te będą otwarte dla wszystkich organizacji działających w odpowiednich sektorach kultury i sektorach kreatywnych. Całkowity siedmioletni budżet w wysokości 2.4 mld euro wzrósł o 63% w porównaniu z poprzednim budżetem. Kreatywna Europa ma również na celu zwiększenie konkurencyjności sektora kultury, wspierając jednocześnie ich wysiłki na rzecz uczynienia go bardziej ekologicznym, bardziej cyfrowym i sprzyjającym włączeniu społecznemu. Szczególną uwagę zwraca się na wzmocnienie odporności i odbudowę sektora kultury i sektora kreatywnego w świetle pandemii.

Komisarz ds. Innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Mariya Gabriel, powiedziała: „Ponad 8 milionów ludzi w całej UE zajmuje się działalnością kulturalną. Kultura nie zna granic ani narodowości. Sztuka jest oknem na świat i przyczynia się do budowania mostów między nami wszystkimi. W czasie, gdy muzea, kina, obiekty dziedzictwa kulturowego i teatry zaczynają ponownie się otwierać, pragnę powtórzyć wsparcie Komisji dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Dzięki zwiększonemu budżetowi Kreatywna Europa będzie dążyć do wzmocnienia naprawy sektorów, jednocześnie promując ogromną różnorodność i kreatywność, które nam oferują ”.

Komisarz ds. Rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: „Artystyczna i twórcza ekspresja jest sercem branży kultury i branży twórczej oraz naszej europejskiej tożsamości. Ożywiony program Kreatywna Europa nada impuls europejskim historiom, które odbijają się echem na całym świecie i pielęgnują europejskich twórców, producentów dystrybutorów i wystawców, tak bardzo dotkniętych pandemią. Wspierając współpracę w ramach łańcucha wartości i granic językowych, a także nowe, innowacyjne modele biznesowe, MEDIA wzmocni żywy i zróżnicowany kulturowo ekosystem audiowizualny. W czasach rosnących zagrożeń dla pluralizmu mediów Kreatywna Europa będzie również promować zdrowy i zrównoważony sektor mediów informacyjnych w całej Unii ”.

A komunikat prasowy jest dostępna w Internecie.

Kontynuuj czytanie

kultura

Bodziec UE dla kultury

Opublikowany

on

Posłowie zatwierdzili największy jak dotąd budżet przeznaczony na kulturę i sektor kreatywny UE - 2.5 miliarda euro na lata 2021-2027. Społeczeństwo 

Kreatywna Europa to jedyny program UE, który wspiera wyłącznie sektor kultury i sektor audiowizualny. Po trudnym okresie dla artystów i całego sektora z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, Parlament i Rada uzgodniły budżet w wysokości 2.5 mld euro na lata 2021-2027 w grudniu 2020 r. Posłowie do PE zatwierdziła umowę podczas sesji plenarnej w maju 2021 r.

Lepsze reagowanie na różne sektory i ich potrzeby

reklama

Aby móc szanować specyfikę różnych sektorów i lepiej odpowiadać na ich potrzeby, Kreatywna Europa jest podzielona na trzy różne komponenty:

kultura koncentruje się na tworzeniu sieci kontaktów, współpracy ponadnarodowej i multidyscyplinarnej w sektorach kultury i sektorach kreatywnych oraz na wspieraniu silniejszej tożsamości i wartości europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem sektora muzycznego, zgodnie z negocjacjami posłów do Parlamentu Europejskiego.

Media jest zaangażowany w stymulowanie współpracy transgranicznej, mobilności i innowacji; zwiększenie widoczności europejskich utworów audiowizualnych w nowym środowisku; i uczynienie go atrakcyjnym dla różnych odbiorców, zwłaszcza młodych ludzi.

reklama

Międzysektorowe ma na celu zachęcanie do innowacji, wspieranie projektów międzysektorowych, wymianę najlepszych praktyk i stawienie czoła wspólnym wyzwaniom. Kreatywna Europa wspiera również: 

  • Znak Dziedzictwa Europejskiego 
  • Europejskie Dni Dziedzictwa 
  • Nagrody europejskie w dziedzinie muzyki, literatury, dziedzictwa i architektury  
  • Europejskie Stolice Kultury  
Wsparcie dla działań o wartości dodanej UE

Kreatywna Europa będzie wspierać działania promujące wspólne korzenie w UE, różnorodność kulturową i współpracę transgraniczną.

Promowanie integracji i równości płci

Posłowie do Parlamentu Europejskiego położyli nacisk na włączenie i równość płci, promując udział osób niepełnosprawnych, mniejszości i osób ze środowisk defaworyzowanych, a także wspierając talenty kobiet.

Kreatywna Europa 

Kontynuuj czytanie

Wyróżnienia

Miasta 10 walczą o tytuł 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

Opublikowany

on

Dziesięć europejskich miast zostało zakwalifikowanych do 2020 Europejska Stolica Inteligentnej Turystyki konkursy (w kolejności alfabetycznej): Bratysława (Słowacja), Breda (Holandia), Bremerhaven (Niemcy), Göteborg (Szwecja), Karlsruhe (Niemcy), Ljubljana (Słowenia), Málaga (Hiszpania), Nicea (Francja), Rawenna (Włochy) i Turyn (Włochy). Miasta-finalistów zostały wybrane spośród 35 wniosków z 17 państw członkowskich UE.

Europejska Stolica Inteligentnej Turystyki została zaproponowana przez Parlament Europejski jako działanie przygotowawcze i jest wdrażana przez Komisję Europejską. Ma on na celu promowanie inteligentnej turystyki w UE, wspieranie innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju turystyki sprzyjającej włączeniu społecznemu, a także upowszechnianie i ułatwianie wymiany najlepszych praktyk. Ta inicjatywa UE uznaje wybitne osiągnięcia europejskich miast jako miejsc turystycznych w czterech kategoriach: dostępność, zrównoważony rozwój, cyfryzacja, a także dziedzictwo kulturowe i kreatywność.

W ubiegłym roku Helsinki i Lyon zwyciężyły w konkursie inauguracyjnym, a oba miasta wspólnie posiadają tytuły Europejskiej Stolicy Inteligentnej Turystyki w 2019.

To już druga edycja konkursu, który nagrodzi dwa miasta Europejską Stolicą Inteligentnej Turystyki w 2020. Dwa zwycięskie miasta skorzystają na komunikacji i wsparciu marki przez rok. Będzie to obejmować; film promocyjny, specjalnie zaprojektowana rzeźba dla ich centrów miast, a także specjalne akcje promocyjne.

Ponadto zostaną wręczone cztery nagrody w uznaniu za osiągnięcia w poszczególnych kategoriach konkursu (dostępność, zrównoważony rozwój, digitalizacja oraz dziedzictwo kulturowe i kreatywność).

Wszystkie zwycięskie miasta zostaną ogłoszone i nagrodzone podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się w ramach Europejskiego Forum Turystyki w Helsinkach w dniu 9-10 Październik 2019.

tło

W pierwszym etapie konkursu niezależny zespół ekspertów dokonał oceny wniosków. Wszystkie miasta finalistów wykazały doskonałość we wszystkich czterech kategoriach zawodów łącznie.

W drugim etapie przedstawiciele 10 finalistów udadzą się do Helsinek, aby przed Europejskim Jury zaprezentować swoje kandydatury i program działań zaplanowanych na 2020 rok. Jury europejskie zbierze się 8 października 2019 r. I wybierze dwa miasta, które zostaną europejskimi stolicami inteligentnej turystyki w 2020 r.

Wybór najbardziej innowacyjnych projektów, pomysłów i inicjatyw zgłoszonych przez miasta do zeszłorocznego konkursu można znaleźć na stronie Kompendium najlepszych praktyk, przewodnik po inteligentnej turystyce w UE. Wszystkie najnowsze wiadomości w Internecie Europejska Stolica Inteligentnej Turystyki, zarejestruj się w biuletynlub kontynuuj Facebook or Twitter.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy