Kontakt z nami

Obywatelstwo europejskie

Badanie Eurobarometru pokazuje poparcie dla silniejszej UE ze wspólną polityką obronną

DZIELIĆ:

Opublikowany

on


Z opublikowanego dzisiaj najnowszego standardowego badania Eurobarometr wynika, że ​​Europejczycy chcą, aby UE była silniejsza i bardziej niezależna, zwłaszcza w obliczu obecnych globalnych wyzwań, a jednocześnie z coraz większym optymizmem patrzą w przyszłość.

Oczekiwania dotyczące silniejszej, bardziej niezależnej i odpornej UE

Ponad trzy czwarte Europejczyków (77%) opowiada się za wspólną polityką obrony i bezpieczeństwa krajów UE, a ponad siedmiu na dziesięciu obywateli UE (71%) zgadza się, że UE musi zwiększyć swój potencjał w zakresie produkcji sprzętu wojskowego. Jednocześnie blisko siedmiu na dziesięciu obywateli UE (69%) opowiada się za wspólną polityką zagraniczną państw członkowskich. Ponad dwie trzecie obywateli zgadza się, że UE jest miejscem stabilności w niespokojnym świecie (67%) oraz że UE posiada wystarczającą władzę i narzędzia, aby bronić interesów gospodarczych Europy w gospodarce światowej (69%).

Według Europejczyków bezpieczeństwo i obrona (34%) to priorytetowy obszar działań UE w perspektywie średnioterminowej, tuż za nim plasuje się klimat i środowisko (30%). Na trzecim miejscu znajduje się zdrowie (26%), a gospodarka i migracja – czwarte (po 25%). Jednocześnie prawie połowa (46 %) wszystkich obywateli uważa, że ​​zapewnienie pokoju i stabilności będzie miało najbardziej pozytywny wpływ na ich życie w perspektywie krótkoterminowej, a następnie zabezpieczenie dostaw żywności, zdrowia i przemysłu w UE (28 %) , tworzenie większej liczby miejsc pracy i zarządzanie migracją (26%).

Kontynuowane i znaczne wsparcie dla reakcji UE na wojnę na Ukrainie

W obliczu rosyjskiej wojny agresywnej przeciwko Ukrainie prawie dziewięciu na dziesięciu (87%) zgadza się z zapewnieniem pomocy humanitarnej osobom dotkniętym wojną, a ponad ośmiu na dziesięciu (83%) zgadza się z przyjęciem obywateli UE uciekając przed wojną. 72% obywateli UE popiera sankcje gospodarcze nałożone na rosyjski rząd, firmy i osoby fizyczne, a 70% zgadza się z zapewnieniem wsparcia finansowego Ukrainie. Sześciu na dziesięciu aprobuje przyznanie przez UE Ukrainie statusu kraju kandydującego oraz finansowanie przez UE zakupów i dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy.

Spośród ostatnich kryzysów największy wpływ na sposób, w jaki obywatele UE patrzą w przyszłość, miała inwazja Rosji na Ukrainę (42 %), a następnie pandemia i inne kryzysy zdrowotne (34 %) oraz kryzys gospodarczy i finansowy (23 % ).

reklama

Wojna na Ukrainie uznawana jest, na liście piętnastu, za jedną z dwóch najważniejszych kwestii przed UE, łącznie 35% preferencji, o 7 punktów procentowych więcej niż w listopadzie ubiegłego roku. Na kolejnych miejscach znajdują się imigracja (24%), sytuacja międzynarodowa (22%) i inflacja (19%). Najczęściej wymienianą kwestią pozostaje inflacja twarzą w twarz z krajem, na poziomie 38%, przy spadku o sześć punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem.

Rośnie optymizm co do gospodarki

Postrzeganie sytuacji gospodarki europejskiej poprawiło się od jesieni 2023 r. – 47% respondentów ocenia ją obecnie jako „dobrą”, co stanowi najwyższy poziom od 2019 r. Wielu obywateli (45%) uważa, że ​​sytuacja gospodarcza w Europie pozostanie stabilna w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pozytywną tendencję odzwierciedla także utrzymujące się na wysokim poziomie poparcie dla euro, zarówno w całej UE (70%), jak i w strefie euro (78%).

Pozytywne postrzeganie UE i obywatelstwa UE

W okresie poprzedzającym wybory europejskie prawie trzy czwarte respondentów (74%) stwierdziło, że czuje się obywatelami UE, co jest ponownie najwyższym poziomem od ponad dwóch dekad. Ponad sześciu na dziesięciu obywateli UE (62 %) również optymistycznie patrzy na przyszłość UE, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym jesienią 2023 r. Ich zaufanie do UE również wzrosło i wynosi obecnie 49 %, podczas gdy zaufanie do rządów krajowych wynosi 33%.

Prawie sześciu na dziesięciu obywateli UE jest zadowolonych ze sposobu funkcjonowania demokracji w UE (57%) i w swoim kraju (58%). 

Tło

Standardowe badanie Eurobarometr 101 (wiosna 2024 r.) przeprowadzono w dniach 3–28 kwietnia 2024 r. w 27 państwach członkowskich. Wywiady bezpośrednie przeprowadzono z 26,399 XNUMX obywatelami UE.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy