Kontakt z nami

EU

Program na nadchodzący tydzień w ONZ

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

logo-narodów-zjednoczonychTYDZIEŃ NASTĘPNY W NARODACH ZJEDNOCZONYCH
PERSPEKTYWA EUROPEJSKA (26/14)
23 - 27 czerwca 2014
Wizyty VIP w Brukseli
 • Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon z wizytą w Windhoek w Namibii, 23 czerwca.
 • Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon z wizytą w Nairobi w Kenii na pierwszym zgromadzeniu ONZ ds. Środowiska, 27 czerwca.
 • Pan Ali Al-Za'tari, Rezydent ONZ i koordynator ds. Pomocy humanitarnej, przedstawiciel UNDP na stałe w Chartumie - Sudan. Wizyta w Brukseli, 23 czerwca.
 • Pani Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO, weźmie udział w Konferencji Zobowiązań Globalnego Partnerstwa na rzecz Uzupełniania Edukacji w Brukseli w dniach 25 i 26 czerwca.

Pobierz wersję PDF

Ten dokument służy wyłącznie do celów planowania i może ulec zmianie.
Sprawdź również naszą stronę internetową, aby uzyskać najnowsze zmiany 
http://www.unric.org
lub zadzwoń + 32 2 788 84 84 / + 32 476 215 485 

PORZĄDEK

Poniedziałek 23 czerwcaDzień służby publicznej ONZ
Więcej informacji

reklama

Międzynarodowy Dzień Wdowy
Więcej informacji

Szef działu pomocy humanitarnej ONZ Valerie Amos odpowiada na pytania dotyczące pomocy humanitarnej
Więcej informacji

Ateny:

reklama
 • Wydarzenie Eurofound: „Dialog społeczny jako siła napędowa kształtowania i poprawy warunków zatrudnienia i pracy w UE”. W centrum uwagi: kryzys i przyszłość dialogu społecznego w UE.
  Więcej informacji

Bruksela:

 • Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii. 23–27 czerwca.
  Więcej informacji
 • Wystawa fotografii ONZ: Mamy moc: wydajne, odnawialne, niedrogie. 23–29 czerwca. Stacja Brussels Midi.
  Więcej informacji
 • Konferencja: „Łagodzenie wzrostu cen energii” Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Ekonomiczne i przemysłowe konsekwencje wysokich cen energii oraz wyzwania społeczne i środowiskowe.
  Więcej informacji
 • Konferencja: „Budynki o niemal zerowym zużyciu energii w Europie - zalecenia z badań, 14 miejsc demonstracyjnych i 30 budynków”. Zorganizowany w ramach czterech projektów europejskich w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii 2014 we współpracy z Komitetem Regionów.
  Więcej informacji
 • „Impreza brokerska Ener2i EU”. Sesje tworzenia sieci i budowania zdolności w celu wspierania współpracy UE-EPS i transferu wiedzy. Europejski sojusz na rzecz innowacji w dziedzinie zrównoważonej energii i Komitet Regionów.
  Więcej informacji
 • Spotkanie Rady do Spraw Zagranicznych.
  Więcej informacji
 • Konferencja Europejskiej Sieci Referencyjnej. Skoncentruj się na: ocenie świadczeniodawców.
  Więcej informacji
 • Wspólne seminarium AGE „Prawa człowieka dla osób starszych w Europie: kogo to obchodzi?”.
  Więcej informacji

Genewa:

Hamburg, Niemcy:

 • 22nd Europejska Konferencja i Wystawa Biomasy, koordynowana przez Komisję Europejską. 23 do 26 czerwca.
  Więcej informacji

Hyderabad, Indie:

 • Trzydziesta trzecia sesja Komisji Rybołówstwa Azji i Pacyfiku. 23–25 czerwca.
  Więcej informacji

Nairobi, Kenia:

 • Pierwsze Zgromadzenie Środowiska Narodów Zjednoczonych. W obecności sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona. 23–27 czerwca.
  Więcej informacji

Nowy Jork:

 • Wystawa w Radzie Bezpieczeństwa Sekretarza Generalnego ds. Politycznych, M. Jeffreya Feltmana.
  Więcej informacji

Paris:

 • Pierwsza doroczna konferencja banków na temat Afryki (ABCA) zorganizowana przez Bank Światowy. Skoncentruj się na: ubóstwie w Afryce Subsaharyjskiej. 23 i 24 czerwca.
  Więcej informacji

Strasburg:

 • Letnia sesja ZPRE: Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i wybór Sekretarza Generalnego. 23–27 czerwca.
  Więcej informacji
 • Zjednoczeni dla godności, konferencja poświęcona szczególnej sytuacji młodzieży romskiej dotkniętej dyskryminacją. 23–27 czerwca.
  Więcej informacji

Wtorek 24 czerwca

Wprowadzenie Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD 2014.
Więcej informacji

Ateny:

 • Posiedzenie plenarne europejskiej sieci sądowej w sprawach karnych. 24–25 czerwca.
  Więcej informacji

Bruksela:

 • Rozpoczęcie badania EKES-u na temat wolnych zawodów ”zorganizowanej przez różne grupy interesu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
  Więcej informacji
 • Konferencja: Zarządzanie gospodarcze w UE i decentralizacja fiskalna zorganizowana przez Komitet Regionów.
  Więcej informacji
 • Spotkanie Rady ds. Ogólnych UE.
  Więcej informacji
 • Spotkanie Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE (KPiB)
  Więcej informacji
 • Spotkanie grupy roboczej ds. Turcji zorganizowane przez Komitet Regionów.
  Więcej informacji
 • 153rd Posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów.
  Więcej informacji
 • Doroczny szczyt przyjaciół Europy w Afryce: „Afryka; Postęp i pułapki ”.
  Więcej informacji

Nowy Jork:

 • Ekspozycja w Radzie Bezpieczeństwa dotycząca misji ONZ na rzecz stabilizacji w Republice Środkowoafrykańskiej (MINUSCA).
  Więcej informacji

Wiedeń, Austria:

 • Wydarzenie wysokiego szczebla dotyczące naukowego wsparcia strategii naddunajskiej: zorganizowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. 24–25 czerwca.
  Więcej informacji

Środa 25 czerwca

Międzynarodowy Dzień Marynarza 2014: „Marynarze przynieśli mi ...”
Więcej informacjiAteny:

 • Spotkanie ministrów UE-USA w sprawie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
  Więcej informacji

Bruksela:

Gwinea Równikowa:

 • Wizyta Sekretarza Generalnego ONZ w 23rd sesja zwyczajna Unii Afrykańskiej.
  Więcej informacji

Madryt:

 • „Nowe postawy wobec konsumpcji”: Konferencja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zaproponowanie konkretnego planu działania w celu wspierania bardziej ekologicznych, ekonomicznych, środowiskowych i przyjaznych dla użytkownika wzorców konsumpcji wśród konsumentów.
  Więcej informacji

Nowy Jork:

 • Przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa w sprawie ONUCI, FNUOD i MINUSCA.
  Więcej informacji

Paris:

 • Rozpoczęcie w 2014 r. Międzynarodowego badania nauczycieli i dyrektorów szkół OECD.
  Więcej informacji

Czwartek 26 czerwca

Międzynarodowy Dzień przeciwko Narkomanii i nielegalnemu handlowi oraz rozpoczęcie Światowego Raportu Narkotykowego UNODC 2014.
Więcej informacji

Międzynarodowy Dzień Wsparcia dla Ofiar Tortur ONZ
Więcej informacji

Ateny:

Bruksela:

 • Druga konferencja globalnego partnerstwa na rzecz edukacji w sprawie zobowiązań do uzupełnienia zapasów. Organizowane przez Global Partnership for Education i Komisję Europejską.
  Więcej informacji
 • „Lokalne i regionalne perspektywy polityki energetycznej UE 2030 - warunki ramowe inwestycji i implikacje klimatyczne”: konferencja zorganizowana przez Komitet Regionów we współpracy z Agencją Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
  Więcej informacji
 • Warsztaty: „Tworzenie dobrych praktyk w europejskim szkoleniu sędziów”: zorganizowane przez Komisję Europejską. 26–27 czerwca.
  Więcej informacji
 • Spotkanie Rady Europejskiej. 26–27 czerwca.
  Więcej informacji

Londyn:

 • James Gow, profesor międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w King's College London, wygłosi doroczny wykład pamiątkowy Chrisa Cviića w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Wykład poświęcony będzie tematowi „Śladami Chrisa Cviicia: etyka i odbudowa z Bałkanów na Ukrainę”.
  Więcej informacji

Nowy Jork:

 • Rozpoczęcie globalnej kampanii ONZ dla kobiet, z dyrektorem wykonawczym ONZ ds. Kobiet dr Phumzile Mlambo-Ngcuka. Premiera będzie obchodzić 20. rocznicę Światowej Konferencji Kobiet w Pekinie.
  Więcej informacji
 • Konsultacje Rady Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie i regionalnego centrum dyplomacji prewencyjnej ONZ w Azji Centralnej.
  Więcej informacji

Paris:

 • Globalne Forum OECD na temat odpowiedzialnego postępowania w biznesie. 26–27 czerwca.
  Więcej informacji
 • Czternaste Forum Zarządzania Długiem Publicznym MFW. 26–27 czerwca.
  Więcej informacji

Wiedeń:

 • Europejski komisarz ds. Polityki regionalnej Johannes Hahn dołącza do dorocznego Forum Strategii Dunaju w Wiedniu, aby omówić kluczowe inicjatywy mające na celu pobudzenie zielonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. 26–27 czerwca.
  Więcej informacji

Piątek 27 czerwca

Aberdeen:

 • Konferencja: „Perspektywa biznesowa 2030 w polityce energetycznej Europy”. Rada Miejska Aberdeen, Izba Handlowa Aberdeen & Grampian oraz Grupa Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
  Więcej informacji

Bruksela:

 • Spotkanie grupy pracowników EKES-u pod hasłem „Europa: nowe wyzwania” w celu omówienia wyników wyborów europejskich w 2014 r.
  Więcej informacji

Genewa:

Nowy Jork:

 • Konferencja prasowa M. Lazare Eloundou Assomo, łącznika UNESCO w Mali, na temat stanu dziedzictwa kulturowego w Mali zniszczonego w wyniku konfliktu 2012-0213.
  Więcej informacji
 I nie tylko: inne daty do przypięcia

Środa 2 lipiecLondyn:

 • 2nd Lipcowy pokaz Ciné-ONU: The Moo Man. Film Andy'ego Heathcote'a i Heike Bachelier. Film jest w języku angielskim. Pytania i odpowiedzi ze Stephenem Hookiem (The Moo Man), reżyserem filmowym Heike Bachelier, Rosie Boycott (London Food Board) i Leonardem Mizzi (EC).
  Więcej informacji

Czwartek 3 lipca

Bruksela:

 • „Konferencja nt. Pobudzania partnerstw we wspólnej konsumpcji” zorganizowana przez EKES.
  Więcej informacji

Poniedziałek 7 lipca

Bruksela

 • „Darowizny żywności: zwalczanie ubóstwa żywnościowego i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności”: konferencja organizowana przez EKES przedstawia różne praktyki i przepisy dotyczące darowizn żywności w państwach członkowskich UE.
  Więcej informacji

EU

Tydzień do przodu: stan, w którym się znajdujemy

Opublikowany

on

Najważniejszym elementem tego tygodnia będzie przemówienie przewodniczącej Komisji Europejskiej von der Leyen na temat stanu UE (SOTEU) w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. To zarozumiałość zapożyczona od USA, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych przemawia do Kongresu na początku każdego roku, przedstawiając swoje (i tak było do tej pory) plany na nadchodzący rok. 

Zawsze zdumiewa mnie pewność siebie Amerykanów i niemal niezniszczalne przekonanie, że Ameryka jest największym narodem na ziemi. Chociaż myślenie, że jesteś po prostu wspaniały, musi być przyjemnym stanem umysłu, opłakany stan Stanów Zjednoczonych na tak wielu poziomach w tej chwili każe mi myśleć, że nadmiernie krytyczne spojrzenie, jakie Europejczycy rzucają na ich los, może być zdrowszą perspektywą. Czasami jednak byłoby miło, gdybyśmy mogli docenić wiele zalet UE i być nieco bardziej „europejscy i dumni”.

Trudno ocenić, jak duże zainteresowanie SOTEU wzbudza poza tymi, którzy są najbardziej zaangażowani w działania UE. Z reguły Europejczycy, z wyjątkiem niewielkiej grupy najbardziej pobożnych, nie chodzą w kółko, wkurzając się, jak po prostu kwitnąca jest UE, lub generalnie nie są zachwyceni jej kierunkiem. Chociaż mogliśmy rozważać scenariusz alternatywny, Wielka Brytania zapewniła każdemu obywatelowi UE bardzo surowe spojrzenie „a co jeśli?” 

reklama

Patrząc na świat, wygląda na to, że UE jest w zdrowszym stanie niż większość – ma to również dosłowne znaczenie w tym roku, jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaszczepionym kontynentem na ziemi, istnieje ambitny plan, aby przyspieszyć naszą gospodarkę jego pandemia, a kontynent wystawił podbródek i postanowił zrobić wszystko, by przewodzić światu w walce ze zmianami klimatycznymi. Osobiście odczuwam ogromny przypływ nadziei, wynikający z faktu, że wydaje się, iż wspólnie postanowiliśmy wystarczająco dużo z tymi w UE, którzy chcą zboczyć z demokratycznych wartości i rządów prawa. 

W tym tygodniu Komisja przedstawi kilka propozycji: Vestager przedstawi plan „Europejskiej Dekady Cyfrowej”; Borrell przedstawi plany UE dotyczące połączeń z regionem Indo-Pacyfiku; Jourova przedstawi plan UE dotyczący ochrony dziennikarzy; Schinas przedstawi pakiet UE dotyczący reagowania na sytuacje kryzysowe i gotowości w zakresie zdrowia. 

Jest to oczywiście sesja plenarna Parlamentu. Poza SOTEU przedmiotem debaty będzie sytuacja humanitarna w Afganistanie i stosunki UE z rządem talibów; Wolność mediów i rządy prawa w Polsce, Europejska Unia Zdrowia, Niebieska Karta UE dla wysoko wykwalifikowanych migrantów oraz prawa LGBTIQ są przedmiotem dyskusji.

reklama

Kontynuuj czytanie

EU

Tydzień do przodu: uprzedzony jest uzbrojony

Opublikowany

on

Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič przedstawi w środę (8 września) drugie roczne sprawozdanie z prognoz strategicznych Komisji. Sprawozdanie pojawia się na tydzień przed corocznym orędziem przewodniczącego Komisji na temat stanu UE. Inicjatywa jest częścią wysiłków mających na celu zapewnienie odporności UE na wyzwania, ale także zdolności do przygotowania się poprzez uwzględnienie przewidywania we wszystkich aspektach kształtowania polityki. Raport 2021 przyjrzy się strukturalnym globalnym megatrendom do 2050 r., które mają mieć wpływ na UE, i określi obszary, w których UE może wzmocnić swoje globalne przywództwo. 

We wtorek (7 września) komisarz Hahn zorganizuje konferencję prasową na temat przyjęcia ram zielonych obligacji. Taksonomia UE”.

Parlament

reklama

Europa na miarę ery cyfrowej Wiceprzewodnicząca wykonawcza i komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager spotkają się (6 września) z przewodniczącymi pięciu komisji (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) w parlamencie w celu wymiany poglądów na temat agendy cyfrowej. 

Komitet Praw Kobiet i delegacja ds. stosunków z Afganistanem spotkają się, aby omówić sytuację praw kobiet i dziewcząt.

Specjalna Komisja ds. Walki z Rakiem spotka się w czwartek (9 września), aby omówić wymianę danych dotyczących zdrowia i cyfryzację w profilaktyce i opiece nad rakiem, a także aktualizację dotyczącą wdrażania unijnej strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju w kontekście profilaktyki raka.

reklama

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony omówi sytuację w Afganistanie, a także badanie na temat „Gotowości i reakcji UE na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (CBRN)” oraz projekt sprawozdania posła Svena Miksera (S&D, EE) w sprawie „ Wyzwania i perspektywy dla wielostronnych reżimów kontroli zbrojeń i rozbrojenia dotyczących broni masowego rażenia”. 

Boisko

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda opinię w sprawie odzyskania 2.7 miliarda euro od Wielkiej Brytanii za niewdrożenie podejścia do kontroli celnej opartego na analizie ryzyka, pomimo wielokrotnych ostrzeżeń ze strony OLAF, niezależnego urzędu UE ds. zwalczania nadużyć finansowych. Brak rozwiązania tego problemu oznaczał również, że unijni producenci musieli konkurować z niedowartościowanymi towarami przywożonymi do UE przez UE. Dane OLAF-u obejmują lata 2011-2017. Oczekuje się innych ważnych orzeczeń w dziedzinie azylu (C-18/20, C-768/19).

Rada

Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa spotkają się nieformalnie w godz. Ministrowie gospodarki i finansów odbędą nieformalne spotkanie podczas wideokonferencji w dniu 5 września, a kolejne nieformalne spotkanie odbędzie się w dniach 7-6. Jak zwykle Eurogrupa zbierze się przed posiedzeniem inkluzywnym w dniu 10. 

EBC

Europejski Bank Centralny będzie miał swoje regularne comiesięczne posiedzenie w czwartek, przy inflacji przekraczającej obecnie cel 2%, wszystkie oczy będą skupione na tym, co dalej zrobi EBC.

Tunezja

Wysoki Przedstawiciel UE Josep Borrell odwiedzi Tunezję w piątek (10 września). W lipcu prezydent Tunezji Kais Saied odwołał premiera i podejrzewał, że parlament powołuje się na nadzwyczajne uprawnienia w obliczu demonstracji w związku z trudnościami gospodarczymi i wzrostem liczby przypadków Covid-19. UE wezwała Tunezję do poszanowania konstytucji i praworządności . 

Kontynuuj czytanie

EU

Powrót do szkoły, spojrzenie reportera UE na nadchodzący tydzień

Opublikowany

on

Dla tych z was, którym udało się uciec na regenerującą letnią przerwę, dobra robota, będziecie jej potrzebować. Następny semestr będzie (kolejny) pracowity. 

Wiele aktów prawnych rozpoczęło swoją legislacyjną podróż przez złożoną machinę decyzyjną UE, z wieloma bardzo mięsistymi propozycjami na drodze do krojenia, krojenia w kostkę i przyprawiania, a następnie wrzucenia na patelnię komitetu pojednawczego, które zostaną przedstawione o piątej rano przez zamglonych oczu polityka jako z trudem wywalczonego triumfu prezydencji. Wśród największych atutów są propozycje klimatyczne „Digital” i „Fit for 55”. Propozycje klimatyczne zapowiadają się szczególnie dotkliwie, biorąc pod uwagę, że „prawo klimatyczne” ustalające zobowiązania dotyczące emisji dwutlenku węgla zostało już uzgodnione; znalezienie ostatecznej równowagi między propozycjami będzie wymagało handlu końmi na nieznaną dotąd skalę.

W sierpniu obwodnica Brukseli była zupełnie uśpiona, dopóki katastrofalne wydarzenia w Afganistanie nie przyniosły 20-letniej interwencji Zachodu mniej niż triumfalnego, pełnego paniki i haniebnego wyjścia. „Zachód” leży w podartym bałaganie, z zaufaniem na najniższym poziomie. Komisja von der Leyen prezentowała się jako „geopolityczna”, administracja Bidena ogłosiła „Ameryka wraca!”. - a jednak oto jesteśmy. Jednej rzeczy, której się nauczyłem, jest to, że rzeczy nigdy nie są tak złe, żeby nie mogły stać się gorsze. Triumf talibów i brutalne przypomnienie, że ISIS nie odeszło, przyniesie pomoc tym, którzy gdzie indziej popierają ich ideały. Nie jest to ładny obraz, ale Europa i szerszy „Zachód” muszą mieć odwagę lepszego siebie, które broni praw, demokracji, rządów prawa i dobrobytu zarówno w kraju, jak i za granicą. 

reklama

W przyszłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych i obrony spotkają się na nieformalnych naradach, aby omówić konsekwencje ostatnich wydarzeń. Poważna niestabilność bliżej domu w Afryce Północnej, Libanie i Białorusi – między innymi – i oczywiście w Afganistanie.

Ministrowie obrony spotkają się w celu omówienia strategicznego kompasu UE, którego celem jest przygotowanie kompletnego dokumentu do listopada; ostatnie wydarzenia pokazały, że UE musi przyjąć większą odpowiedzialność i skoordynowane działania w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

We wtorek (31 sierpnia) odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, którzy spotkają się, aby omówić, jak poradzą sobie z nieuniknionym przepływem osób z Afganistanu, przesiedleniami w UE, a także wsparciem tych krajów sąsiednich, które już przyjmowane przez miliony uchodźców, którzy będą potrzebować większego wsparcia finansowego.

reklama

Praworządność

Trudno być drogowskazem dla rządów prawa za granicą, jeśli własne części składowe radośnie rozrywają normy, co sprowadza mnie do Polski i Węgier, gdzie latem utrzymywał się stan zastoju.

Von der Leyen odmówiła posłom do PE i ekspertom prawnym w pięciostronicowym piśmie, w którym wymieniono, w jaki sposób Węgry złamały sześć z ośmiu zasad praworządności związanych z wydatkowaniem budżetu UE i w związku z tym powinny uruchomić niedawno wydaną „warunkowość dotyczącą praworządności”. mechanizm zapobiegający niewłaściwemu wykorzystaniu funduszy. Von der Leyen napisała, że ​​posłowie do PE nie przedstawili wystarczających dowodów naruszeń i że Komisja „nie została odpowiednio wezwana do działania”.

Dzień rozrachunku Polski 16 sierpnia nie był wydarzeniem, z dalszymi wykrętami ze strony Komendy Głównej Komisji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ktoś w służbie prawnej Komisji ma na ścianie oprawiony cytat Douglasa Adamsa: „Uwielbiam terminy. Uwielbiam świszczący dźwięk, jaki wydają, gdy przechodzą.

Komisja odrzuciła puszkę, ponieważ „czytała i analizowała” odpowiedź Polski. Wiceprezydent Jourova odwiedzi Polskę w poniedziałek (30 sierpnia). Hałasy dochodzące od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry nie są zachęcające, ostatnio tweetując, że UE prowadzi „wojnę hybrydową” przeciwko UE. 

W międzyczasie Słowenia nadal zwleka z nominowaniem prokuratorów do Prokuratury Europejskiej, a słoweński premier Jansa blokuje nominacje.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy