RSSPolityka

#DigitalSingleMarket - Nowe zasady dotyczące danych nieosobowych wchodzą w życie

#DigitalSingleMarket - Nowe zasady dotyczące danych nieosobowych wchodzą w życie

| Grudnia 19, 2018

Rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych, które zostało zaproponowane przez Komisję Europejską we wrześniu 2017, weszło w życie. Rozporządzenie zostało przyjęte przez Parlament Europejski w październiku 2018 oraz przez Radę Unii Europejskiej w listopadzie 2018. Umożliwi to podmiotom sektora publicznego i prywatnego przechowywanie [...]

Kontynuuj czytanie

Wyraź swoją opinię: europejska grupa ekspertów poszukuje informacji zwrotnych na temat projektów wytycznych etycznych dotyczących godnej zaufania # Sztucznej inteligencji

Wyraź swoją opinię: europejska grupa ekspertów poszukuje informacji zwrotnych na temat projektów wytycznych etycznych dotyczących godnej zaufania # Sztucznej inteligencji

| Grudnia 19, 2018

W grudniu 18, grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. Sztucznej inteligencji, która została wybrana przez Komisję w czerwcu, wydała pierwszy szkic wytycznych etycznych dotyczących rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji (AI). W tym dokumencie niezależna grupa ekspertów 52 ze środowisk akademickich, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego określa, w jaki sposób programiści i użytkownicy mogą zagwarantować, że sztuczna inteligencja będzie przestrzegać podstawowych praw, odpowiednich przepisów i podstawowych [...]

Kontynuuj czytanie

UE i #UNESCO tworzą nowy projekt poświęcony dziedzictwu, edukacji i młodzieży

UE i #UNESCO tworzą nowy projekt poświęcony dziedzictwu, edukacji i młodzieży

| Grudnia 19, 2018

W związku z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018, Unia Europejska i UNESCO opracowały nowy projekt mający na celu wzmocnienie więzi między młodymi ludźmi, dziedzictwem i edukacją. Projekt, który ma rozpocząć się w styczniu 2019, będzie działać przez 15 miesięcy i ma dwa główne komponenty. Pierwszy ma na celu sprowadzenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego do klasy. Na przykład, […]

Kontynuuj czytanie

#StateAid - Komisja zatwierdza € 20 mln Włoski program wspierający redukcję hałasu w kolejowym transporcie towarowym

#StateAid - Komisja zatwierdza € 20 mln Włoski program wspierający redukcję hałasu w kolejowym transporcie towarowym

| Grudnia 19, 2018

Komisja Europejska zatwierdziła na mocy przepisów UE dotyczących pomocy państwa program pomocy w wysokości 20 mln EUR na rzecz wspierania redukcji hałasu kolejowego ruchu towarowego we Włoszech. Pomoc zostanie przyznana poprzez zwrot w wysokości do 50% kosztów wyposażenia wagonów towarowych działających we Włoszech, które zostały wprowadzone do obiegu przed [...]

Kontynuuj czytanie

UE zwiększa wsparcie dla #Ethiopia: Pomoc w nagłych wypadkach dla uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych i walka z klęskami żywiołowymi

UE zwiększa wsparcie dla #Ethiopia: Pomoc w nagłych wypadkach dla uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych i walka z klęskami żywiołowymi

| Grudnia 19, 2018

Podczas oficjalnej wizyty w Etiopii, komisarz ds. Pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides ogłosił € 89 mln na pomoc humanitarną dla 2018-2019 podczas wizyty w projektach pomocy UE w regionie Somalii we Wschodniej Etiopii, gdzie wiele osób uciekło ze swoich domów z powodu wewnętrznych konfliktów. Przemawiając z obozu Qologi dla osób wewnętrznie przesiedlonych w pobliżu [...]

Kontynuuj czytanie

Rozpatrzenie przyszłych redukcji emisji COCONUMX dla nowych samochodów i furgonetek - niezdolność Rady do sprostania międzynarodowym zobowiązaniom klimatycznym utrudnia rzeczywisty postęp

Rozpatrzenie przyszłych redukcji emisji COCONUMX dla nowych samochodów i furgonetek - niezdolność Rady do sprostania międzynarodowym zobowiązaniom klimatycznym utrudnia rzeczywisty postęp

| Grudnia 19, 2018

Negocjacje w sprawie standardów redukcji CO2 dla nowych samochodów i furgonetek zostały zawarte ostatniej nocy, z zamiarem osiągnięcia redukcji emisji 37,5% i 31% CO2 odpowiednio dla samochodów osobowych i dostawczych w 2030. W przypadku 2025, obniżki będą musiały wynosić 15% dla samochodów osobowych i dostawczych. Parlament Europejski, wspierany przez ALDE, był [...]

Kontynuuj czytanie

#Hungary "nie jest osobistym lennem Orbána"

#Hungary "nie jest osobistym lennem Orbána"

| Grudnia 18, 2018

Na Węgrzech nadal toczą się poważne protesty przeciwko prześladowaniom wolności obywatelskich i erozji rządów prawa przez władze zarządzające. Ludzie po raz pierwszy wyszli na ulicę w zeszłym tygodniu po przyjęciu tak zwanego "prawa niewolnictwa", które pozwala pracodawcom na wydawanie pracownikom rocznie 400 godzin nadgodzin, które [...]

Kontynuuj czytanie