Kontakt z nami

Komisja Europejska

Komisja rozpoczyna kampanię „CharactHer”, aby wzmocnić wszystkie talenty w branży filmowej i medialnej

Opublikowany

on

Na Festiwal Filmowy w CannesKomisja jest wodowanie an kampania uświadamiająca mające na celu wspieranie różnorodności i włączenia w branżę filmową i medialną oraz podkreślanie równości płci i roli kobiet w tym sektorze. Kampania zatytułowana 'Znak Her”, jest pierwszą inicjatywą wyraźnie skoncentrowaną na różnorodności i integracji, uruchomioną w ramach Plan działań medialnych i audiowizualnych. Wiceprezes Values ​​and Transparency Věra Jourová weźmie udział w inauguracji i dołączy do dyskusji panelowej na temat przeszkód, z jakimi borykają się kobiety w swojej karierze.

Wiceprzewodnicząca Jourová powiedziała: „Pokonując pandemię, musimy upewnić się, że kobiety zajmą centralne miejsce w naszych wysiłkach na rzecz odbudowy. Mamy nadzieję, że dzięki tej kampanii będziemy mogli zainspirować wiele kobiet, aby Europa mogła jak najlepiej wykorzystać wszystkie swoje talenty”. Jej przemówienie otwierające będzie dostępne tutaj.

Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego Thierry Breton dodał: „Kiedy w grudniu przedstawialiśmy plan działań w zakresie mediów i audiowizualnych, nasz priorytet był bardzo jasny: różnorodność musi znaleźć się na czele naszych wysiłków na rzecz naprawy i transformacji sektorów mediów i audiowizualnych. Promowanie integracji to nie tylko nasza odpowiedzialność społeczna, ale także kluczowy element na naszej drodze do bardziej odpornego i konkurencyjnego przemysłu”.

Pandemia "Kampania CharactHer wpisuje się w szersze działania polityczne mające na celu wzmocnienie agendy Komisji Unia równości poprzez strategię UE na rzecz równości płci G. Kampania prowadzona we współpracy z Kolektyw 50/50, rozpocznie się w ramach Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie 17 filmów wspieranych przez UE walczą o nagrody. W kontekście Marché du Film Festiwalu Filmowego w Cannes Komisja będzie również uczestniczyć w kilka wydarzeń w ramach Program Creative Europa MEDIA.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Komisja Europejska

Konferencja „Przyszłość Europy: Większy głos dla regionów i partnerów społecznych”

Opublikowany

on

logo

Zarząd zgodził się przydzielić więcej miejsc na posiedzeniu plenarnym Konferencji wybranym przedstawicielom regionalnym i lokalnym, a także partnerom społecznym.

Szóste posiedzenie Zarządu Konferencji było pierwszym podczas słoweńskiej prezydencji Rady.

Zarząd zmienił Regulamin, dodając do Zgromadzenia Plenarnego sześciu wybranych przedstawicieli władz regionalnych i sześciu przedstawicieli władz lokalnych. Zgodzili się również na zwiększenie liczby przedstawicieli partnerów społecznych o czterech, do łącznie 12.

Ponadto zarząd wymienił poglądy na temat planu komunikacji opracowanego wspólnie przez Parlament Europejski, Radę i Komisję. Wszystkie trzy instytucje będą dążyć do dalszego koordynowania swoich działań w celu zwiększenia udziału społeczeństwa w wielojęzycznej platformie cyfrowej i będą zachęcać inne organy, zwłaszcza te, które uczestniczą w Radzie Wykonawczej i na posiedzeniu plenarnym, aby postępowały podobnie.

Zarząd otrzymał aktualne informacje na temat organizacji Europejskich Paneli Obywatelskich. Omówili również metody pracy plenarnych grup roboczych, w których wezmą udział przedstawiciele poszczególnych paneli.

W dzisiejszych dyskusjach współprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Guy Verhofstadt powiedział: „Dzisiejsze dyskusje i zmiany w przepisach oznaczają, że zbliżamy się do końca fazy projektowej Konferencji. Z niecierpliwością czekamy teraz na fazę treści, w ramach której trwa gromadzenie pomysłów obywateli na platformie cyfrowej wraz z propozycjami paneli obywatelskich, które rozpoczną pracę we wrześniu. Wszystkie te informacje zostaną uwzględnione na posiedzeniu plenarnym, abyśmy mogli stworzyć bardziej skuteczną, elastyczną i demokratyczną Unię, na którą domagają się nasi obywatele i na którą zasługują.

W imieniu prezydencji Rady UE słoweński sekretarz stanu do spraw europejskich i współprzewodniczący Gašper Dovžan oświadczył: „Dzisiejsza aktualizacja w organizacji konferencji ma na celu wyprowadzenie Europy dalej poza jej stolice i daje większy głos dla obywateli z różnych dziedzin życia. Każdy Europejczyk ma swoje marzenia i obawy związane z Europą, a Europa musi wysłuchać każdego z nich, omawiając naszą wspólną przyszłość. Chcemy, aby jak najwięcej Europejczyków miało swoje zdanie, gdziekolwiek się znajdują, abyśmy mogli usłyszeć, w jakiej Europie chcą żyć za 30 lat”.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. demokracji i demografii i współprzewodnicząca Dubravka Šuica powiedziała: „Z niecierpliwością czekamy na kolejną fazę tego procesu: obrady europejskich paneli obywatelskich, które są naprawdę innowacyjnym aspektem Konferencji na temat przyszłości Europa."

tło

Konferencja na temat przyszłości Europy łączy wydarzenia online i offline, lokalne, regionalne, krajowe i ogólnoeuropejskie, organizowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywateli, instytucje europejskie oraz władze krajowe, regionalne i lokalne. Wyniki tych wydarzeń, a także pomysły związane z przyszłością Europy są publikowane na wielojęzycznej platformie cyfrowej. Posłużą one jako podstawa do dalszych dyskusji na czterech Europejskich Panelach Obywatelskich, składających się z głównych tematów Konferencji. Około 800 losowo wybranych obywateli, odzwierciedlających społeczno-gospodarczą, demograficzną i edukacyjną różnorodność UE, weźmie udział w kilku sesjach dyskusyjnych tych czterech europejskich paneli obywatelskich, po 200 obywateli w każdym panelu. Wymyślą pomysły i zalecenia, które zostaną uwzględnione na sesjach plenarnych konferencji, a ostatecznie w raporcie końcowym konferencji.

Wielojęzyczna platforma cyfrowa jest w pełni interaktywna: ludzie mogą komunikować się ze sobą i omawiać swoje propozycje ze współobywatelami ze wszystkich państw członkowskich w 24 językach urzędowych UE. Osoby ze wszystkich środowisk i jak największej liczby osób są zachęcane do udziału za pośrednictwem platformy w kształtowaniu swojej przyszłości - a także do promowania platformy w kanałach mediów społecznościowych, z hashtagiem #TheFutureIsYours.

Następne kroki

We wrześniu odbędą się pierwsze sesje Europejskich Paneli Obywatelskich.

Więcej informacji

Wielojęzyczna platforma cyfrowa

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska

UE wypłaca 250 mln € w pomocy makrofinansowej do Jordanii

Opublikowany

on

Komisja Europejska w imieniu UE wypłaciła Jordanii 250 mln euro w ramach pomocy makrofinansowej (MFA). Wypłata pochodzi częściowo z 3 mld euro awaryjnego pakietu pomocy makrofinansowej dla dziesięciu partnerów w ramach rozszerzenia i sąsiedztwa, który ma pomóc im ograniczyć ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 (program COVID-19 MSZ), a częściowo z trzeciego programu MSZ Jordanii o wartości 500 mln euro (program MFA-III), który został zatwierdzony w Styczeń 2020. Pierwsza wypłata 250 mln euro dla Jordanii w ramach tych dwóch programów pomocy makrofinansowej miała miejsce w listopadzie 2020 r.

Komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni powiedział: „Dzisiejsza wypłata 250 mln euro jest świadectwem nieustannej solidarności Unii Europejskiej z narodem Jordanii. Środki te, uwolnione po wypełnieniu uzgodnionych zobowiązań politycznych, pomogą gospodarce Jordanii wyjść z szoku spowodowanego pandemią COVID-19”.

Jordania spełniła warunki polityczne uzgodnione z UE w zakresie wypłaty 250 mln euro w ramach programu pomocy makrofinansowej COVID-19 i programu pomocy makrofinansowej III. Obejmowały one ważne środki mające na celu poprawę zarządzania finansami publicznymi, rozliczalność w sektorze wodnym, środki zwiększające uczestnictwo w rynku pracy oraz środki wzmacniające dobre rządy.

Ponadto Jordania nadal spełnia warunki wstępne przyznania pomocy makrofinansowej w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i skutecznych mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego i praworządności; a także zadowalające osiągnięcia w ramach programu MFW. 

Dzięki dzisiejszej wypłacie UE pomyślnie zakończyła cztery z 10 programów pomocy makrofinansowej w ramach pakietu pomocy makrofinansowej COVID-3 o wartości 19 mld euro. Ponadto trzecia i ostatnia transza programu pomocy makrofinansowej III dla Jordanii, w wysokości 200 mln EUR, zostanie przyznana po wypełnieniu przez Jordanię uzgodnionych zobowiązań.

Komisja nadal ściśle współpracuje ze wszystkimi partnerami pomocy makrofinansowej nad terminową realizacją uzgodnionych programów politycznych.

tło

Pomoc makrofinansowa stanowi część szerszego zaangażowania UE z krajami sąsiadującymi iz krajami objętymi rozszerzeniem i ma być wyjątkowym instrumentem reagowania kryzysowego. . Jest on dostępny dla partnerów w ramach rozszerzenia i sąsiedztwa UE, którzy doświadczają poważnych problemów z bilansem płatniczym. Świadczy o solidarności UE z tymi partnerami i wspieraniu skutecznych polityk w czasie bezprecedensowego kryzysu. .

Decyzja o udzieleniu pomocy makrofinansowej dziesięciu partnerom z obszaru rozszerzenia i sąsiedztwa w kontekście pandemii COVID-19 została zaproponowana przez Komisję 22 kwietnia 2020 r. i przyjęta przez Parlament Europejski i Radę 25 maja 2020 r.

Oprócz pomocy makrofinansowej UE wspiera partnerów w swojej polityce sąsiedztwa i Bałkanów Zachodnich za pomocą kilku innych instrumentów, w tym pomocy humanitarnej, wsparcia budżetowego, programów tematycznych, pomocy technicznej, instrumentów łączonych i gwarancji z Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w celu wsparcia inwestycji w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa.

Stosunki UE-Jordania

Ten program pomocy makrofinansowej jest częścią szeroko zakrojonych działań UE mających na celu pomoc Jordanii w łagodzeniu gospodarczych i społecznych skutków konfliktów regionalnych oraz obecności dużej liczby uchodźców syryjskich, które od tego czasu zostały spotęgowane przez pandemię COVID-19. Zaangażowanie to jest zgodne z priorytetami partnerstwa UE–Jordania (obecnie aktualizowanymi), co potwierdzono podczas piątej brukselskiej konferencji w sprawie przyszłości Syrii i regionu w dniach 29–30 marca 2021 r. oraz Komitetu Stowarzyszenia UE–Jordania w dniu 31 maja 2021 r. .

Ogólnie rzecz biorąc, od początku kryzysu syryjskiego w 3.3 r. UE zmobilizowała ponad 2011 mld EUR dla Jordanii. Oprócz pomocy makrofinansowej UE w odpowiedzi na kryzys w Syrii obejmuje pomoc humanitarną oraz długoterminowe wsparcie odporności i rozwoju w obszarach takich jak edukacja, środki do życia, woda, warunki sanitarne i zdrowie, skierowane do uchodźców syryjskich i jordańskich społeczności przyjmujących.

Więcej informacji

Pomoc makrofinansowa 

Pomoc makrofinansowa dla Jordanii

COVID-19: Komisja proponuje pakiet pomocy makrofinansowej o wartości 3 mld EUR, aby wesprzeć dziesięć krajów sąsiednich

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej partnerom związanym z rozszerzeniem i sąsiedztwem w kontekście pandemii COVID-19

UE wypłaca Jordanii, Gruzji i Mołdawii 400 mln euro

Obserwuj komisarza Gentiloni na Twitterze: @PaoloGentiloni

Śledź DG ECFIN na Twitterze: @ecfin

Kontynuuj czytanie

Komisja Europejska

Plan inwestycyjny dla Europy wspiera projekt infrastruktury obwodnicy Kevaka w krajach bałtyckich

Opublikowany

on

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przystąpił do finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), które zaprojektuje, wybuduje, sfinansuje i utrzyma obwodnicę odcinka autostrady E67/A7, który obecnie przebiega przez gminę Kekava w Łotwa. EBI pożyczy 61.1 mln euro na projekt, który przekieruje ruch tranzytowy z gęsto zaludnionych obszarów Kekavy na nową trasę omijającą ją od zachodu. Transakcja jest obsługiwana przez Europejski Fundusz na inwestycje strategiczne, główny filar platformy Plan Inwestycyjny dla Europy.

Projekt ten poprawi bezpieczeństwo na drogach i zmniejszy zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Będzie wspierać modernizację odcinka autostrady A7 (część Via Baltica) na południe od Rygi, która łączy stolicę Łotwy z granicą litewską i jest częścią podstawowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Projekt jest pierwszym finansowaniem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na Łotwie dla EBI i sam w sobie jest pierwszym zakrojonym na szeroką skalę PPP w krajach bałtyckich. .

Gospodarka, która służy ludziom Wiceprezes wykonawczy Valdis Dombrovskis (na zdjęciu) powiedział: „Cieszę się, że Plan Inwestycyjny dla Europy zapewni EBI gwarancję finansową na budowę obwodnicy Kekavy, która będzie pierwszym partnerstwem publiczno-prywatnym na dużą skalę w krajach bałtyckich. Zapewni najefektywniejsze połączenie drogowe między stolicą Łotwy Rygą a granicą litewską. Inwestycja ta wzmocni transeuropejską sieć transportową, przyczyniając się do spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Unii Europejskiej”.

Pandemia Plan Inwestycyjny dla Europy do tej pory zmobilizowała 546.5 mld euro inwestycji, z czego 1.4 mld euro przypada na Łotwę. ZA komunikat prasowy jest dostępna w Internecie.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama

Trendy