Kontakt z nami

Kazachstan

Kazachstan i Stany Zjednoczone kontynuują konstruktywny dialog na temat praw człowieka i reform demokratycznych

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W Astanie odbyło się trzecie spotkanie w ramach dorocznego dialogu wysokiego szczebla na temat praw człowieka i reform demokratycznych między Republiką Kazachstanu a Stanami Zjednoczonymi, któremu współprzewodniczyli Asystent Prezydenta Republiki Kazachstanu ds. Międzynarodowych Jerzhan Kazykhan i Podsekretarz stanu USA ds. bezpieczeństwa cywilnego, demokracji i praw człowieka Uzry Zeya.

Podczas wydarzenia strony konstruktywnie omówiły interakcję między Kazachstanem a Stanami Zjednoczonymi w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie praw człowieka. Strony skupiły się na dalszej realizacji programu reform politycznych prezydenta Kassyma-Jomarta Tokajewa, który obejmuje rozszerzenie praw osób niepełnosprawnych, zwalczanie handlu ludźmi, zapewnienie wolności zgromadzeń, wolności słowa, wspieranie rozwoju mediów, a także odzyskiwanie mienia oraz walka z korupcją.

Strona amerykańska potwierdziła swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz owocnej i niezawodnej współpracy opartej na wzajemnych interesach i wspólnych wartościach. Zastępca Sekretarza Stanu U. Zeya oświadczył o dalszym wsparciu Stanów Zjednoczonych dla reform politycznych i społeczno-gospodarczych Prezydenta Republiki Kazachstanu K. Tokajewa, podkreślając znaczenie konsekwentnej realizacji Planu Działań w obszarze praw człowieka praw i praworządności, podpisana przez Prezydenta Kazachstanu w grudniu ubiegłego roku.

Szczególną uwagę poświęcono wzmocnieniu polityki zerowej tolerancji wobec przemocy wobec kobiet i dzieci. Ze szczególnym zadowoleniem strona amerykańska przyjęła decyzję przyjętą 15 kwietnia br. ustawa zaostrzająca kary za przemoc domową i przemoc wobec dzieci w Republice Kazachstanu.

Strony omówiły także kwestie promowania praw człowieka na poziomie platform wielostronnych i regionalnych, w tym współpracę w ramach Rady Praw Człowieka ONZ oraz realizację inicjatyw wynikających z wyników ubiegłorocznego Szczytu C5+1 w Nowym Jorku.

W wyniku spotkania osiągnięto porozumienie co do kontynuowania produktywnej interakcji i zorganizowania kolejnego spotkania Dialogu w 2025 r. w Waszyngtonie.

reklama

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy