Kontakt z nami

Europejski Sojusz na rzecz Spersonalizowany Medycyny

Aktualizacja: Badania przesiewowe na raka zajmują centralne miejsce po wydarzeniu onkologicznym w Paryżu

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Pozdrawiamy kolegów i koleżanki zajmujące się zdrowiem i witamy w aktualizacji Europejskiego Kolegium Medycyny Personalizowanej (EAPM), pisze dyrektor wykonawczy EAPM, dr Denis Horgan.

Badania przesiewowe w kierunku największego zabójcy raka: Pokonać raka płuc dzięki wskazówkom dotyczącym badań przesiewowych?

Dzisiaj (20 września) Komisja Europejska opublikuje swoją propozycję aktualizacji zaleceń Rady dotyczących badań przesiewowych w kierunku raka. To już dawno spóźnione: ostatnie zalecenie Rady pochodzi z 2003 roku. W tamtym czasie badania były zalecane tylko w przypadku raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Ale od tego czasu ewoluowała zarówno technologia, jak i nasze rozumienie zdrowia populacji. 

Korzyści z badań przesiewowych w kierunku raka płuc pod względem ekonomicznym i ludzkim są oczywiste. 

Przemawiając na wydarzeniu w poniedziałek wieczorem (19 września), komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides nie przegapiła okazji, aby powiązać zalecenia dotyczące badań przesiewowych z przełomową inicjatywą UE dotyczącą raka: „Poprawa wczesnego wykrywania jest kluczowym priorytetem planu leczenia raka, a silne narzędzia badań przesiewowych a programy są do tego kluczowe”.

EAPM zorganizowało w zeszłym tygodniu wydarzenie towarzyszące podczas premierowego wydarzenia onkologicznego w ESMO w Paryżu, dotyczące wdrożenia nadchodzącego zalecenia Rady, podczas którego ogłosiliśmy oświadczenie dotyczące zasad wdrażania. To zestawienie zasad nie pozostawia wątpliwości co do tego, o co toczy się gra, dla Komisji Europejskiej, dla państw członkowskich UE i dla obywateli UE. Oświadczenie to ma na celu wsparcie jak najszerszego grona interesariuszy, aby zachęcić do stworzenia i poparcia wszechstronnych i skutecznych wytycznych – a przede wszystkim zobowiązania do ich wdrożenia, aby urzeczywistnić doskonałą koncepcję.

Obecnie, pomimo postępów w leczeniu, rak płuc nadal zabija. Jest drugą najczęstszą przyczyną śmiertelności w krajach UE. Oczekuje się, że dane z 2020 r. wykażą, że zdiagnozowano chorobę u 2.7 miliona osób w 27 państwach członkowskich, powodując 1.3 miliona zgonów. Przewiduje się, że do 2035 r. liczba zachorowań na raka wzrośnie o prawie 25%, co może sprawić, że rak płuc stanie się główną przyczyną zgonów w UE. Na całym świecie rak płuc jest najczęściej diagnozowanym nowotworem (stanowi 11.6% wszystkich rozpoznań) i główną przyczyną umieralności z powodu raka (18.4% całkowitej umieralności z powodu nowotworów) zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. 

reklama

EAPM pracuje nad umieszczeniem badań przesiewowych w kierunku raka płuc i prostaty na politycznej mapie UE od 2016 r., kiedy zorganizowano pierwszą konferencję prezydencji na ten temat. Niestety wydaje się, że uwzględnienie raka płuc i prostaty zajęło sześć lat od tego pierwszego zdarzenia i 20 lat od aktualizacji samych zaleceń. 

Ważnym kolejnym krokiem w walce z rakiem płuc będzie uwzględnienie raka płuc i prostaty w zaleceniu UE w sprawie badań przesiewowych, ale kluczowe jest, aby upewnić się, że nie jest to tylko proste ćwiczenie przynoszące niewielkie rzeczywiste korzyści dla obywateli lub dla UE: samo zalecenie powinno zawierać jasne zobowiązania.   

Wspólne zamówienia

HERA podpisała umowę ramową na wspólne zamówienia z firmą HIPRA Human Health na dostawę szczepionki białkowej COVID-19. W tym wspólnym zamówieniu uczestniczy 14 państw członkowskich i krajów, w ramach których mogą zakupić do 250 mln dawek. Ponieważ liczba przypadków ponownie rośnie w Europie, umowa ta sprawi, że szczepionka HIPRA będzie szybko dostępna dla krajów uczestniczących, gdy tylko otrzyma pozytywną ocenę Europejskiej Agencji Leków.

Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stella Kyriakides powiedziała: „W obliczu rosnącej liczby zakażeń COVID-19 w Europie musimy zapewnić maksymalną gotowość, gdy zbliżamy się do miesięcy jesiennych i zimowych. Szczepionka HIPRA stanowi kolejną opcję uzupełniającą nasze szerokie portfolio szczepionek dla naszych państw członkowskich i obywateli. W nadchodzących miesiącach niezbędne jest zwiększenie liczby szczepień i dawek przypominających. Niestrudzenie pracujemy nad tym, aby szczepionki były dostępne dla wszystkich. To nasza Europejska Unia Zdrowia w działaniu – przygotowując się do przodu i będąc gotowym do działania”.

Choroba nie zna granic, podobnie jak opieka zdrowotna w UE 

Ogólnoświatowa pandemia COVID-19 podkreśliła wiele aspektów zdrowia na świecie, ale być może najbardziej oczywistym i najważniejszym jest to, że choroby nie mają granic.

Dlatego ważniejsze niż kiedykolwiek jest udostępnianie danych dotyczących zdrowia pacjentów z UE pracownikom służby zdrowia, gdziekolwiek się znajdują. Ta rosnąca w ostatnich latach potrzeba transgranicznej opieki zdrowotnej była w konsekwencji impulsem do przyjęcia cyfrowych narzędzi zdrowotnych.

Obecnie w kilku krajach europejskich działają już dwie transgraniczne usługi e-zdrowia. E-recepta i wydawanie leków pozwalają obywatelom Europy otrzymać leki w aptece w innym państwie członkowskim.

Usługi podsumowania pacjenta dostarczają podstawowych podstawowych informacji medycznych, aby zapewnić opiekę zdrowotną pacjentom pochodzącym z innego kraju UE.

Luksemburg od dwóch lat prowadzi usługę Podsumowanie Pacjenta. Gdy pacjent wyrazi zgodę na udostępnienie swoich danych dotyczących zdrowia, lekarze mogą uzyskać dostęp do informacji medycznych niezbędnych do diagnozy i leczenia.

Na poziomie europejskim pełny potencjał zdrowia cyfrowego zostanie osiągnięty w ciągu najbliższych kilku lat dzięki wdrożeniu europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. 

ENVI i LIBE udostępniają plik przestrzeni danych dotyczących zdrowia

Długo oczekiwana dokumentacja European Health Data Space będzie prowadzona wspólnie przez komisję Parlamentu Europejskiego ds. środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności (ENVI) wraz z komisją wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE), zgodnie z informatorem z parlamentu. Obie komisje będą prowadzić sprawy zgodnie z art. 58 Regulaminu Parlamentu, który umożliwia komisjom dzielenie odpowiedzialności za dossier i sporządzanie wspólnych sprawozdań.

Decyzja zapada po miesiącach rozważań, która komisja zajmie się dokumentacją dotyczącą przestrzeni danych dotyczących zdrowia, projektem mającym na celu przekształcenie dostępu do danych medycznych i ich wykorzystania w badaniach i polityce.

Jak wynika z dokumentu, ustawodawca z grupy EPL będzie również kierował pracami nad raportem o substancjach pochodzenia ludzkiego (SoHO) w komisji ENVI Parlamentu Europejskiego.

Proponowane przez Komisję Europejską rozporządzenie, opublikowane w połowie lipca, ma na celu poprawę standardów bezpieczeństwa i jakości dla osób leczonych substancjami pochodzenia ludzkiego, dawców i dzieci poczętych w drodze rozrodu wspomaganego medycznie.

Decyzja o przekazaniu obu sprawozdawców ENVI grupie PPE została potwierdzona w poniedziałek wieczorem, trwają poszukiwania posłów do PE, którzy będą prowadzić sprawy EHDS i SoHO.

Ci, którzy chcą być u steru, mają czas do 26 września do południa na zgłoszenie swojego zainteresowania – czytamy w dokumencie. 

Awarie łańcucha dostaw

Nowe narzędzie awaryjne Komisji Europejskiej do obsługi awarii łańcucha dostaw spotyka się z krytyką, że według niektórych rządów i grup branżowych przyznałoby ono organom regulacyjnym szerokie uprawnienia do interweniowania w decyzje biznesowe.

Komisja chce wyciągnąć wnioski z niedoborów, które dotknęły europejską gospodarkę podczas pandemii COVID-19. Instrument kryzysowy jednolitego rynku (SMEI), który wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager zaprezentowała w poniedziałek (19 września), miałby monitorować produkty na żądanie, żądać magazynowania niektórych towarów i wymagać od firm priorytetowego traktowania niektórych zamówień. Zakazywałby również zakazów eksportu między krajami UE.

„Obawiamy się, że nowe narzędzie będzie zbyt interwencjonistyczne, dając Komisji uprawnienia do sterowania przemysłem w czasach niekryzysowych” – powiedział jeden z przedstawicieli rządu UE.

Grupa dziewięciu krajów, w tym Belgia, Dania, Holandia i Słowenia, ostrzegła już Komisję, by nie posuwała się za daleko. Dyplomata powiedział, że niektóre z tych krajów są nadal niezadowolone z tekstu, ponieważ wydaje się, że nie bierze pod uwagę ich obaw, i wskazał na środki gromadzenia zapasów i dodatkowe wymagania dla firm jako kluczowe kwestie.

Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego Thierry Breton naciskał na plan awaryjny, mówiąc do tej pory „zarządzaliśmy kryzysami za pomocą działań doraźnych, by nie powiedzieć improwizowanych”.

„Teraz, jeśli pojawi się nowy kryzys, będziemy lepiej przygotowani” – powiedział dziennikarzom. 

Ustawa o sztucznej inteligencji: czeska prezydencja przedstawia węższą klasyfikację systemów wysokiego ryzyka

Nowy częściowy kompromis w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji z piątku (16 września) dalej rozwija koncepcję „dodatkowej warstwy”, która kwalifikuje sztuczną inteligencję jako wysokiego ryzyka tylko wtedy, gdy ma ona duży wpływ na podejmowanie decyzji. Ustawa o sztucznej inteligencji jest przełomową propozycją uregulowania sztucznej inteligencji w UE zgodnie z podejściem opartym na ryzyku. Dlatego też kategoria wysokiego ryzyka jest kluczowym elementem rozporządzenia, ponieważ są to kategorie, które mają najsilniejszy wpływ na bezpieczeństwo ludzi i prawa podstawowe. 

W piątek czeska prezydencja w Radzie UE rozpowszechniła nowy kompromis, który jest próbą rozwiania nierozstrzygniętych obaw związanych z kategoryzacją systemów wysokiego ryzyka i związanymi z tym obowiązkami dostawców sztucznej inteligencji. Tekst skupia się na pierwszych 30 artykułach wniosku i obejmuje również definicję sztucznej inteligencji, zakres rozporządzenia oraz zabronione zastosowania sztucznej inteligencji. Dokument będzie podstawą do dyskusji technicznej na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji w dniu 22 września. 

Klasyfikacja systemów wysokiego ryzyka W lipcu prezydencja czeska zaproponowała dodanie dodatkowej warstwy w celu określenia, czy system AI niesie ze sobą wysokie ryzyko, a mianowicie warunek, że system wysokiego ryzyka będzie musiał odgrywać główny czynnik w kształtowaniu ostatecznej decyzji. 

Główną ideą jest stworzenie większej pewności prawnej i zapobieganie objęciu zakresem zastosowania sztucznej inteligencji, które są „czysto pomocnicze” w podejmowaniu decyzji. Prezydencja chce, aby Komisja Europejska zdefiniowała pojęcie czysto akcesoryjne w drodze aktu wykonawczego w ciągu roku od wejścia rozporządzenia w życie. 

Pracownicy służby zdrowia

Europejscy pracownicy służby zdrowia i opieki starzeją się, a to zwiastuje kłopoty. W wielu krajach borykających się z niedoborem personelu sytuacja jest niepokojąca, ponieważ wysiłki na rzecz zastąpienia emerytowanych pracowników są „nieoptymalne”, ostrzegło europejskie biuro Światowej Organizacji Zdrowia w opublikowanym w środę raporcie.  

Co najmniej 40% lekarzy ma co najmniej 55 lat w 13 z 44 krajów regionu europejskiego WHO, w których dostępne są dane. 

Strategia opieki

Komisja Europejska przedstawia długo oczekiwaną strategię opieki dla Europy. Pojawia się po tym, jak pandemia rzuciła światło na zależność krajów od opiekunów, w domu iw społeczności, oraz ogromne wyzwania, przed którymi stoją w codziennym życiu i pracy.

Propozycje zostaną omówione przez Parlament Europejski. Prawdopodobnie spotkają się z odmową ze strony skrajnie prawicowych grup, które postrzegają opiekę nad małymi dziećmi jako rolę matki. W przypadkach, gdy rodziny nie mogą opiekować się starszymi krewnymi, niektórzy ze skrajnej prawicy uważają, że grupy religijne powinny wkroczyć. Partie lewicowe chcą, aby opiekunowie byli odpowiednio opłacani, szanowani i chronieni, za pracę wykonywaną w rodzinie i w społeczności , na przykład w domach opieki.

Gdy Parlament zajmie swoje stanowisko, wnioski trafią do Rady. Ale nie jest to prawdopodobne w tym roku; prezydencja czeska ma już pełną agendę akt. Wywrze to presję na prezydencje szwedzką i hiszpańską, aby kontynuowały działania.

I to na razie wszystko z EAPM. Bądź bezpieczny i zdrowy i ciesz się tygodniem.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy