Kontakt z nami

Europejski Sojusz na rzecz Spersonalizowany Medycyny

Aktualizacja: Health Data Space i badania przesiewowe w kierunku raka płuc – EAPM kontynuuje najważniejsze kwestie

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Bruksela, 2 czerwca 2022 r.: 7 czerwca Europejskie Stowarzyszenie Medycyny Personalizowanej (EAPM) organizuje panel ekspertów UE w sprawie nowej propozycji w sprawie przestrzeni danych dotyczących zdrowia UE, a także promuje absolutnie niezbędne działania w zakresie badań przesiewowych w kierunku raka płuc, pisze dyrektor wykonawczy EAPM, dr Denis Horgan.

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

Uzyskanie pełnych korzyści z europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia będzie zależeć, jak nigdy dotąd, od podjęcia przez Europę świadomej decyzji o wspólnym działaniu, z właściwym prawodawstwem i właściwymi decyzjami politycznymi, tak aby skorzystać z oferowanej szansy. Sukces wymaga, aby dane mogły przepływać swobodniej, a nie były uwięzione w tradycyjnych silosach lub ograniczone sztucznymi granicami.

Będzie to wymagało zaangażowania ze strony unijnych i krajowych decydentów, organów ds. zdrowia na wszystkich szczeblach oraz zainteresowanych stron – pacjentów i obywateli – którzy mogą zyskać najwięcej i którzy decydują również o tym, jak daleko dalsze korzyści zostaną przyznane przyszłym pokoleniom Europejczycy. 

Osoby są zarówno źródłami, jak i beneficjentami tego bogactwa danych. I tym razem to jednostki mogą wpłynąć na wynik. W bardzo realny sposób, tym razem przyszłość jest w ich rękach.

Wydarzenie Panelu Ekspertów EAPM odbędzie się 7 czerwca i zgromadzi decydentów z liderami poglądów z opieki zdrowotnej, środowisk akademickich, przemysłu i organizacji pacjentów, aby uczyć się od siebie nawzajem i omawiać obecny stan rzeczy oraz wspólne podejście do rozwoju szeroko rozpowszechnionego najlepsze praktyki w zakresie opracowywania i wdrażania.

Rejestracja jest otwarta– kliknij tutaj do rejestracji i do porządku obrad proszę kliknij tutaj.

Case dla lung cancer screening

Wciąż istnieje wątpliwość, czy państwa członkowskie poprą włączenie badań przesiewowych w kierunku raka płuca do rewizji aktualizacji Zalecenia Rady z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka. Chociaż środowisko naukowe to zaleciło i istnieje poparcie polityczne na szczeblu Parlamentu, a także wśród grupy pacjentów, niektóre państwa członkowskie nie są do końca przekonane o konieczności tego.

Nadszedł czas, aby przekonać decydentów w całej UE, że jest to pilna potrzeba społeczna.

A to oznacza, że ​​jest to potrzeba polityczna.

Obecnie potrzebne są badania przesiewowe w kierunku raka płuc. Jest to konsensus, odkąd EAPM zorganizowała pierwszą konferencję prezydencji na temat badań przesiewowych w kierunku raka płuc w 2017 r. podczas maltańskiej prezydencji Rady Europejskiej. 

Jest co najmniej zaskakujące, że największy ze wszystkich zabójców raka nie ma solidnego zestawu wytycznych dotyczących badań przesiewowych w całej Europie. Rak płuc jest jednym z największych zabójców na świecie. I chociaż istnieje oczywiście dobrze udokumentowany bezpośredni związek między chorobą a paleniem, niepalący również chorują na raka płuc.

Wszyscy wiemy, że zdecydowanie najlepszym sposobem na zmniejszenie liczby pacjentów z rakiem płuc jest przekonanie palaczy do rzucenia palenia. Ale nie wszyscy cierpiący są lub byli palaczami.

reklama

Rak płuc to śmiertelna gra liczbowa. Dane pokazują, że rak płuc powoduje prawie 1.6 miliona zgonów każdego roku na całym świecie, co stanowi prawie jedną piątą wszystkich zgonów z powodu raka. 

Rak płuca we wczesnym stadium ma bardzo dobre rokowanie w okresie pięciu lat. Ale na późniejszych etapach sytuacja staje się znacznie gorsza, ponieważ leczenie do tego czasu ma niewielki wpływ na zapobieganie zgonom.

Obecnie dobrze wiadomo na podstawie wielu badań przesiewowych, że jeśli rak płuc we wczesnym stadium zostanie zidentyfikowany i usunięty chirurgicznie, pacjent ma bardzo dobre pięcioletnie przeżycie.

Wielu ekspertów uważa, że ​​UE powinna wprowadzić wytyczne, które umożliwią państwom członkowskim tworzenie programów wczesnego wykrywania raka płuc o gwarantowanej jakości i że w tym celu istnieje potrzeba wzmocnienia partnerstw publiczno-prywatnych. 

Europejskie systemy opieki zdrowotnej muszą szybko się dostosować, aby pacjenci i obywatele mogli odnieść korzyści z wczesnej diagnozy raka płuc i zmniejszyć śmiertelność z powodu tej śmiertelnej choroby.

Będzie to kwestia, którą EAPM będzie śledzić w nadchodzących miesiącach wraz z kolegami na szczeblu Rady, jak również z innymi partnerami instytucjonalnymi. 

Diagnostyka in vitro

Obecnie weszły w życie nowe przepisy UE dotyczące diagnostyki in vitro (IVD). Rozporządzenie IVD zastępuje przepisy 20-letniej dyrektywy w celu podwyższenia ocen i certyfikacji badań medycznych w celu zapewnienia, że ​​spełniają one progi wydajności oraz są bezpieczne i wysokiej jakości. IVDR wprowadza również nowy system identyfikacji każdego testu dostępnego w Europie poprzez rejestrację w centralnej bazie danych o nazwie Eudamed. Rozporządzenie weszło w życie w maju 2017 r. wraz z siostrzanym rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych. Chociaż ta ostatnia weszła w życie w maju ubiegłego roku, wdrożenie IVDR zostało opóźnione, częściowo z powodu pandemii. 

Wyroby IVD sklasyfikowane jako podwyższonego ryzyka, takie jak testy na obecność wirusa HIV lub zapalenia wątroby (klasa D) i niektóre testy na grypę (klasa C), mają okres przejściowy odpowiednio do maja 2025 i 2026 r., podczas gdy testy o niższym ryzyku, takie jak testy klasy B i A sterylne urządzeń, mają okres przejściowy do maja 2027 r.

Nowe przepisy dotyczące diagnostyki in vitro mogą zaskoczyć Europę

Pandemia koronawirusa rzuciła światło na znaczenie wysokiej jakości i skutecznych badań medycznych.

Obecnie w całej Europie (2 czerwca) wchodzą w życie nowe przepisy, których celem jest zapewnienie, że wszystkie wprowadzane na rynek diagnostykę in vitro są rejestrowane, identyfikowalne i spełniają wysokie progi wydajności i jakości. Obejmuje autoryzowane prywatne firmy przeprowadzające ocenę badań medycznych i odchodzi od szeroko pojętego systemu samocertyfikacji (z wyjątkiem produktów najmniejszego ryzyka, takich jak sprzęt laboratoryjny).

Jednym z głównych problemów, które mogą powodować opóźnienia w dostępie do nowych wyrobów medycznych IVD, a także istniejących produktów wymagających oceny zgodności, jest poważny brak jednostek notyfikowanych wyznaczonych do IVDR. EAPM opracowuje artykuł na ten temat, który zostanie opublikowany w nadchodzących miesiącach. 

Regulacja AI

Prawodawcy zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i Radzie UE kontynuują prace nad projektem unijnego rozporządzenia dotyczącego AI, ponieważ posłowie z wiodących komisji ds. rynku wewnętrznego i wolności obywatelskich musieli złożyć swoje poprawki w środę (1 czerwca), a krajowi ministrowie telekomunikacji omówią tekst na piątkowym (3 czerwca) posiedzeniu Rady ds. Telekomunikacji w Luksemburgu. 

Regulowanie sztucznej inteligencji to gorący temat, a prawodawcy bardzo chętnie przeredagują to, co już zostało opracowane.

Badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy

Według British Medical Journal, kobiety w wieku 24-49 lat, które mają ujemny wynik testu na wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), mogą być badane w kierunku raka szyjki macicy co pięć lat, a nie co trzy lata.

Odpowiedzialna jest infekcja HPV dla prawie wszystkich nowotworów szyjki macicy. Organizm zwykle usuwa wirusa, ale jeśli tak się nie stanie, komórki szyjki macicy mogą stać się nieprawidłowe, co nieleczone może prowadzić do raka. Testy cytologiczne, zwane również testami cytologicznymi lub wymazami cytologicznymi, to testy, które szukają tych nieprawidłowych komórek. 

Lato bez maski

Chociaż istnieje obawa, że ​​letnie festiwale mogą być wydarzeniem, w którym rozprzestrzenia się ospa małpa, tak naprawdę nie jest to już strach wyrażany w związku z COVID-19. Z maskami prawie do przeszłości w dużej części Europy i tysiącami zaplanowanych świąt, można poczuć, jakby świat odszedł od pandemii.

Jednak pomimo znacznie lepszej sytuacji epidemiologicznej, kraje nadal oceniają i zalecają dodatkowe dawki szczepień.

Po raz kolejny otwarta jest rejestracja na nasze wydarzenie w przestrzeni danych dotyczących zdrowia UE w dniu 7 czerwca – kliknij tutaj do rejestracji i do porządku obrad proszę kliknij tutaj.

I to wszystko z EAPM na ten tydzień - bądź bezpieczny i zdrowy i ciesz się weekendem.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy