Kontakt z nami

COVID-19

Certyfikat EU Digital COVID zostaje wydany miesiąc wcześniej

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Pandemia EU Gateway dla certyfikatów COVID zadebiutował w siedmiu krajach europejskich 1 czerwca, na miesiąc przed terminem 1 lipca.

Państwa członkowskie, które pomyślnie przetestowały EU Gateway w maju, mogą teraz się z nim połączyć. Organy krajowe mogą rozpocząć wydawanie certyfikatów na zasadzie dobrowolności.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: „Terminowe przygotowania pozwolą na uruchomienie pełnego systemu do 1 lipca – kiedy wniosek wejdzie w życie, a UE zdąży ponownie otworzyć się tego lata”.

reklama

Czym jest Brama UE?

EU Gateway certyfikuje i chroni zabezpieczenia zawarte w kodach QR wszystkich certyfikatów, takich jak klucz podpisu cyfrowego.

W ten sposób obywatele i instytucje mogą upewnić się, że certyfikaty są autentyczne.

reklama

Dla zainteresowanych Ochrona danych, informacje zdrowotne posiadacza certyfikatu nie przechodzą przez EU Gateway podczas wjazdu do innego państwa członkowskiego. Weryfikowana jest jedynie autentyczność i ważność certyfikatu.

Gdzie mogę skorzystać z mojego cyfrowego certyfikatu COVID UE?

Kraje europejskie, które rozpoczęły już wydawanie pierwszych cyfrowych certyfikatów COVID to Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacjai Polska.

Unijny cyfrowy certyfikat COVID zostanie udostępniony we wszystkich państwach członkowskich UE 1 lipca, zgodnie z harmonogramem Komisji Europejskiej.

Po wejściu w życie unijnego certyfikatu COVID Digital COVID w całej UE nastąpi sześciotygodniowy okres przejściowy, podczas którego inne formaty przepustek COVID może być używany w całej Unii Europejskiej do 12 sierpnia.

Jak działa europejska przepustka COVID?

Certyfikat będzie dostępny dla obywateli, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub niedawno otrzymali negatywny wynik testu lub wyzdrowieli z COVID-19.

W przypadku zaszczepionych osób Komisja Europejska stwierdza, że ​​certyfikaty „byłyby ograniczone do szczepionek, które otrzymały ogólnoeuropejskie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu”. Zaktualizowana lista zatwierdzonych i oczekujących na to szczepionek jest dostępna na Certyfikat Covid Pass.

W przypadku osób, które po zarażeniu są chronione przed chorobą, ich odporność uważa się za ważną do sześciu miesięcy.

Zaszczepieni i odzyskani posiadacze będą zwolnieni z testów związanych z podróżą lub kwarantanny.

Jak wygląda cyfrowy certyfikat COVID UE?

Certyfikat EU Digital COVID może być wydany w formie papierowej lub cyfrowej.

Zawiera imię i nazwisko posiadacza, datę urodzenia, datę wydania certyfikatu, informacje o szczepionce posiadacza, test na COVID lub odzyskanie oraz unikalny klucz podpisu cyfrowego.

Świadectwo COVID nie zastępuje dokumentu podróży. Posiadacze muszą również przedstawić paszport lub dowód osobisty.

COVID-19

UE szczepi 70% dorosłej populacji

Opublikowany

on

Dziś (31 sierpnia) UE osiągnęła cel, aby w pełni zaszczepić 70% dorosłej populacji. Ponad 256 milionów dorosłych w UE otrzymało pełny kurs szczepień. 

Komisja ogłosiła już, że zrealizowała swój cel polegający na dostarczeniu pod koniec lipca wystarczającej liczby szczepionek, aby zaszczepić tę część populacji; dzisiejsze ogłoszenie potwierdza, że ​​te szczepionki zostały podane. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Pełne zaszczepienie 70% dorosłych w UE już w sierpniu to wielkie osiągnięcie. Strategia UE wspólnego dążenia do przodu przynosi korzyści i stawia Europę w awangardzie globalnej walki z COVID-19”.

Biorąc pod uwagę występowanie bardziej zjadliwego wariantu Delta, von der Leyen wzywa kraje UE i jej partnerów do kontynuowania szczepień w odpowiednim tempie. 

reklama

Komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides powiedziała: „Bardzo się cieszę, że od dzisiaj osiągnęliśmy nasz cel, jakim jest zaszczepienie 70% dorosłych w UE przed końcem lata. Jest to zbiorowe osiągnięcie UE i jej państw członkowskich, które pokazuje, co jest możliwe, gdy solidarnie i skoordynowana praca jest możliwa. Nasze wysiłki na rzecz dalszego zwiększania szczepień w całej UE będą kontynuowane. Będziemy nadal wspierać w szczególności te państwa, które nadal borykają się z wyzwaniami”.

Obraz w całej UE jest bardzo zróżnicowany; za dobrą wiadomością kryją się znaczne różnice między członkami UE, przy czym Rumunia (26%) i Bułgaria (17%) mają bardzo niski wskaźnik szczepień. Irlandia, która ma bardzo wysoki wskaźnik szczepień, była w stanie kupić szczepionki z Rumunii, pomimo niskiego wskaźnika szczepień. 

Rada usuwa listę ograniczeń w podróżowaniu z 5 krajów i jednego podmiotu/władzy terytorialnej 

reklama

Rada zaktualizowała wykaz krajów, specjalnych regionów administracyjnych oraz innych podmiotów i władz terytorialnych, w przypadku których należy znieść ograniczenia w podróżowaniu. Z wykazu usunięto w szczególności Izrael, Kosowo, Liban, Czarnogórę, Republikę Macedonii Północnej i Stany Zjednoczone Ameryki.

Nieistotne podróże do UE z krajów lub podmiotów podlegają czasowemu ograniczeniu podróży. Państwa członkowskie mogą znieść tymczasowe ograniczenie podróży do UE, które nie są niezbędne dla w pełni zaszczepionych podróżnych.

Kontynuuj czytanie

koronawirus

Zapewnienie płynnej podróży lotniczej podczas sprawdzania unijnych cyfrowych certyfikatów COVID: Nowe wytyczne dla państw członkowskich

Opublikowany

on

Po uruchomieniu unijnego cyfrowego certyfikatu COVID w dniu 1 lipca Komisja Europejska wydała wytyczne dla państw członkowskich UE o najlepszych sposobach sprawdzania ich przed podróżą, zapewniających jak najpłynniejsze wrażenia zarówno pasażerom lotniczym, jak i personelowi. Nieobowiązkowy cyfrowy certyfikat COVID UE stanowi dowód szczepienia, pokazuje, czy dana osoba ma ujemny wynik testu SARS-COV-2 lub wyzdrowiała z COVID-19. W związku z tym unijny cyfrowy certyfikat COVID jest niezbędny, aby wesprzeć ponowne otwarcie bezpiecznej podróży.

Ponieważ latem liczba pasażerów wzrośnie, konieczne będzie sprawdzenie większej liczby certyfikatów. Sektor lotniczy jest szczególnie zaniepokojony tym, ponieważ na przykład w lipcu oczekuje się, że ruch lotniczy osiągnie ponad 60% poziomów z 2019 r., a następnie wzrośnie. Obecnie, jak i jak często sprawdzane są świadectwa pasażera, zależy od punktów odlotu, tranzytu i przylotu posiadacza.

Lepiej skoordynowane podejście pomogłoby uniknąć zatorów na lotniskach i niepotrzebnego stresu dla pasażerów i personelu. Komisarz ds. transportu Adina Vălean powiedziała: „Pełne czerpanie korzyści z unijnego cyfrowego certyfikatu COVID wymaga harmonizacji protokołu weryfikacji. Współpraca na rzecz jednolitego systemu sprawdzania certyfikatów zapewnia pasażerom bezproblemową podróż w całej Unii”.

reklama

Aby uniknąć powielania, tj. kontroli przeprowadzanych przez więcej niż jeden podmiot (operatorzy linii lotniczych, władze publiczne itp.), Komisja zaleca jednostopniowy proces weryfikacji przed odlotem, obejmujący koordynację między organami, portami lotniczymi i liniami lotniczymi. Ponadto państwa członkowskie UE powinny zapewnić, aby weryfikacja została przeprowadzona jak najwcześniej, najlepiej przed przybyciem pasażera na lotnisko wylotu. Powinno to zapewnić płynniejszą podróż i mniejsze obciążenie dla wszystkich zaangażowanych osób.

reklama
Kontynuuj czytanie

COVID-19

UE zgadza się uznawać szwajcarskie certyfikaty COVID

Opublikowany

on

Dzisiaj (8 lipca) Komisja Europejska przyjęła decyzja uznanie szwajcarskich certyfikatów COVID-19 za ekwiwalent unijnego cyfrowego certyfikatu COVID. Powinno to znacznie ułatwić podróżowanie między Szwajcarią a jej sąsiadami.

Szwajcaria jest pierwszym krajem spoza 30 krajów należących do obszaru UE i EOG, który zostanie podłączony do systemu UE. Szwajcarskie certyfikaty COVID zostaną zaakceptowane w UE na takich samych warunkach jak Cyfrowy certyfikat UE COVID. Obywatele Szwajcarii, obywatele UE i obywatele państw trzecich legalnie przebywający lub zamieszkujący w Szwajcarii będą mogli podróżować po UE na takich samych warunkach, jak posiadacze cyfrowego certyfikatu COVID UE. 

Komisarz ds. Sprawiedliwości, Didier Reynders, powiedział: „Z zadowoleniem przyjmuję, że władze szwajcarskie zdecydowały się na wdrożenie systemu opartego na unijnym cyfrowym certyfikacie COVID. Pozwoli to obywatelom UE i obywatelom Szwajcarii bezpiecznie i swobodnie podróżować tego lata”. 

reklama

Szwajcaria jest połączona z unijnymi ramami zaufania dotyczącymi cyfrowego certyfikatu COVID.

Nadal trwają rozmowy z Wielką Brytanią i innymi krajami trzecimi.

reklama
Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy