Kontakt z nami

Afganistan

Zdrowie psychiczne, Ukraina i Afganistan w centrum Światowego Dnia Edukacji 2023

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Międzynarodowy Dzień Edukacji obchodzony jest na całym świecie w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia edukacji i zachęcenia do równego dostępu do edukacji dla wszystkich. W tym roku Międzynarodowy Dzień Edukacji obchodzony był 24 stycznia i był poświęcony afgańskim kobietom i dziewczętom.

Komisja Europejska i wiceprzewodniczący Josep Borrell wydali oświadczenie przed Międzynarodowym Dniem Edukacji, w którym uznali, że dostęp do edukacji jest podstawowym prawem człowieka. Unia Europejska pozostaje zaangażowana w przyspieszenie postępów w realizacji celu zrównoważonego rozwoju 4 (SDG 4) w zakresie wysokiej jakości edukacji, którą uznaje za jedną z najpotężniejszych inwestycji, jakie społeczeństwa mogą poczynić w swoją przyszłość.

Jednak pomimo wysiłków ze strony UE globalny postęp w realizacji celu zrównoważonego rozwoju nr 4 utknął w martwym punkcie, a na całym świecie nasiliły się ataki na edukację. W wielu krajach dziewczętom, przedstawicielom mniejszości oraz dzieciom wysiedlonym i będącym uchodźcami nadal odmawia się prawa do edukacji ze względu na systematyczne bariery i dyskryminację ze względu na płeć. UE potępiła wszystkie takie ataki i jest zdecydowana inwestować w konkretne, transformacyjne działania na rzecz edukacji, w tym zwiększać inwestycje zewnętrzne i wspierać sponsorowaną przez ONZ deklarację młodzieży w sprawie przekształcenia edukacji.

Borell dodał: „Niesprowokowana i nieuzasadniona agresja wojskowa Rosji na Ukrainę doprowadziła do tego, że co najmniej 3,045 placówek oświatowych zostało zbombardowanych lub ostrzelanych od 24 lutego 2022 r.”. Takie liczby będą niezwykle trudne do zastąpienia i prawdopodobnie doprowadzą do szkodliwych długoterminowych skutków dla akademickich i społecznych wyników ukraińskich dzieci.

UE podejmuje również znaczne wysiłki, aby dostosować systemy edukacji do ery cyfrowej i zielonej transformacji za pośrednictwem programów takich jak Erasmus+ i Horyzont Europa. UE inwestuje również w nauczycieli, ponieważ mają oni kluczowe znaczenie dla poprawy jakości uczenia się i zapewnienia odporności systemów edukacji. Należy jednak skupić się również na narastającym kryzysie zdrowia psychicznego zarówno w Europie, jak iw krajach dotkniętych wojną za granicą.

Oprócz UE, UNICEF podkreślił znaczenie priorytetowego traktowania edukacji w celu inwestowania w dzieci. Rok 2023 wyznacza środek Agendy 2030 ONZ na rzecz ludzi, planety i dobrobytu, a Międzynarodowy Dzień Edukacji wzywa do utrzymania silnej mobilizacji politycznej wokół edukacji i przełożenia globalnych zobowiązań na działania.

Jednym z głównych elementów układanki budowania bardziej odpornego i skutecznego systemu edukacyjnego jest zapewnienie dzieciom odpowiedniego nastroju do nauki. Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą być trudniejsze do zdiagnozowania u dzieci, a wiele z nich ginie w systemie. Co więcej, problemy takie jak lęk, depresja i zespół stresu pourazowego są związane ze strefami wojennymi i ubóstwem, co oznacza, że ​​osoby, które mają najmniejszy dostęp do edukacji i usług w zakresie zdrowia psychicznego, prawdopodobnie najbardziej tego potrzebują. Pomimo zobowiązania UE do inwestowania co najmniej 10% ogólnego finansowania programu „Globalny wymiar Europy” i jego budżetu na pomoc humanitarną w edukację, finansowanie pozostaje ograniczone i jest mało prawdopodobne, aby dodatkowe środki krajowe zostały skierowane na pomoc zagraniczną w środowisku politycznym oszczędności i inflacji w kraju .

reklama

Nie ma również oczywistych opcji, jeśli chodzi o zapewnienie poszanowania prawa do edukacji we wrogich reżimach, takich jak Afganistan, czy w krajach w pełni zmobilizowanych do wojny, takich jak Ukraina.

W dającej się przewidzieć przyszłości należy polegać na tańszych, krótkoterminowych rozwiązaniach. Bardzo ważne jest zachęcanie dzieci i uczniów do regularnych ćwiczeń – aktywność fizyczna pomaga zredukować stres i niepokój oraz poprawić nastrój. Praktykowanie technik uważności, takich jak głębokie oddychanie i medytacja, może pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami i uczuciami. Nawet pozornie prosta czynność żucia bezcukrowej gumy może pomóc w medytacji uważności, skupiając się na czynności żucia i dostarczając bodźców, takich jak smak i konsystencja, na których można się doskonalić.

Łączenie się z rówieśnikami, posiadanie wspierających przyjaciół i uczestnictwo w zajęciach społecznych może pomóc dzieciom poczuć więź i zmniejszyć poczucie samotności i izolacji. Podczas gdy wielu rodziców martwi się, jeśli ich dziecko zostanie odrzucone przez rówieśników, inni rodzice często okazują współczucie i są chętni do pomocy w zintegrowaniu ich z nową grupą przyjaciół.

Znalezienie zajęć pozalekcyjnych, które im się podobają, oraz uczestnictwo w szkolnych klubach lub zespołach może zwiększyć poczucie własnej wartości i zapewnić poczucie celu. Naukowcy odkryli, że poprawa w zakresie lęku i depresji po takich czynnościach jest najgłębsza u chłopców.

Tak więc, chociaż to godne podziwu, że nasze wspaniałe instytucje skupiają się w swoim przekazie na strategiach długoterminowych i problemach związanych z pomocą międzynarodową, bez funduszy na ich poparcie, nie można oprzeć się wrażeniu, że myśl ta jest nieco zmarnowana. Być może nadszedł czas na prostsze, bardziej praktyczne komunikaty dotyczące zdrowia psychicznego, które każde dziecko może zintegrować ze swoim życiem.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy