Kontakt z nami

Austria

Komisja zatwierdza austriackie środki wspierające kolejowych przewoźników towarowych i pasażerskich dotkniętych epidemią koronawirusa

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, dwa austriackie środki wspierające sektor kolejowych przewozów towarowych i jeden środek wspierający sektor pasażerski w kontekście epidemii koronawirusa. Dwa środki wspierające sektor kolejowych przewozów towarowych zapewnią większe wsparcie publiczne, aby jeszcze bardziej zachęcić do przenoszenia ruchu towarowego z drogowego na kolejowy, a trzeci środek wprowadza tymczasową ulgę dla przewoźników kolejowych świadczących usługi pasażerskie na zasadach komercyjnych.

Komisja stwierdziła, że ​​środki są korzystne dla środowiska i mobilności, ponieważ wspierają transport kolejowy, który powoduje mniej zanieczyszczeń niż transport drogowy, a jednocześnie zmniejszają zatory drogowe. Komisja stwierdziła również, że środki są proporcjonalne i konieczne do osiągnięcia wyznaczonego celu, a mianowicie wspierania przejścia z transportu drogowego na kolejowy, nie prowadząc jednocześnie do nadmiernych zakłóceń konkurencji. Wreszcie zwolnienie z opłat za dostęp do infrastruktury przewidziane w drugim i trzecim środku opisanym powyżej jest zgodne z niedawno przyjętym rozporządzeniem (UE) 2020/1429.

Niniejsze rozporządzenie umożliwia i zachęca państwa członkowskie do czasowego zezwalania na obniżenie, zniesienie lub odroczenie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej poniżej kosztów bezpośrednich. W rezultacie Komisja stwierdziła, że ​​środki są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z Wytyczne Komisji z 2008 r. W sprawie pomocy państwa dla przedsiębiorstw kolejowych (wytyczne kolejowe).

Wiceprezes wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Zatwierdzone dzisiaj środki umożliwią austriackim władzom wspieranie nie tylko przewoźników kolejowych, ale także komercyjnych przewoźników pasażerskich w kontekście wybuchu koronawirusa. Przyczyni się to do utrzymania ich konkurencyjności w porównaniu z innymi rodzajami transportu, zgodnie z celem Zielonego Ładu UE. Kontynuujemy współpracę ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić, że krajowe środki wsparcia zostaną wprowadzone tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, zgodnie z przepisami UE ”.

Dostępna jest pełna informacja prasowa Online

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy