Kontakt z nami

Austria

Komisja zatwierdza austriacki program o wartości 120 mln euro mający na celu wsparcie firm w regionie #LowerAustria dotkniętych epidemią #Coronavirus

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja zatwierdziła austriacki program o wartości 120 milionów euro mający na celu wsparcie firm w Dolnej Austrii dotkniętych epidemią koronawirusa. Program został zatwierdzony na podstawie Tymczasowe ramy. W ramach programu wsparcie publiczne będzie udzielane w formie dotacji bezpośrednich, gwarancji oraz pożyczek podporządkowanych z dopłatami do oprocentowania. Środek jest otwarty dla firm różnej wielkości działających we wszystkich sektorach z wyjątkiem sektora finansowego, rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury.

Celem działania jest ułatwienie beneficjentom dostępu do finansowania zewnętrznego oraz złagodzenie nagłych niedoborów płynności, z którymi borykają się w wyniku wybuchu koronawirusa. Komisja stwierdziła, że ​​program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności (i) w odniesieniu do dotacji bezpośrednich pomoc nie przekroczy 800 000 EUR na przedsiębiorstwo, jak przewidziano w tymczasowych ramach; oraz (ii) gwarancje i pożyczki podporządkowane w ramach środka spełniają minimalne poziomy stawek gwarancyjnych i marginesów ryzyka kredytowego.

Komisja stwierdziła, że ​​środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny do zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i do walki z kryzysem zdrowotnym, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE oraz z warunkami określonymi w tymczasowe ramy. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z zasadami pomocy państwa UE. Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.58360 w publiczny rejestr spraw dotyczących pomocy publicznej Komisji konkurencja strona internetowa po rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z poufnością.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy