Kontakt z nami

koronawirus

Nadchodzące: debata na temat stanu UE, budżet, zielona transformacja

Opublikowany

on

Posłowie dokonają przeglądu stanu UE z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przyjmą stanowisko w sprawie źródeł budżetu UE podczas wrześniowej sesji plenarnej (14-17 września).
Stan debaty UE

Przewodniczący Komisji von der Leyen przedstawi w środę sposób, w jaki UE poradziła sobie z Covid-19 i innymi kluczowymi kwestiami, a także przedstawi priorytety na następne 12 miesięcy. Po jej przemówieniu nastąpi a debata z posłami do PE. Dowiedz się, jak możesz śledzić wydarzenie i zaangażować się.

Dochody w długoterminowym budżecie UE

W środę (16 września) posłowie określą, gdzie spodziewają się finansowania programów UE w ciągu najbliższych siedmiu lat. Chcą, aby UE dysponowała nowymi środkami własnymi do jej finansowania budżet długoterminowy oraz pomóc spłacić pieniądze, które UE zamierza pożyczyć, aby wesprzeć ożywienie gospodarcze. Parlament przyspieszył procedurę, aby umożliwić Radzie jak najszybsze podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie uruchomienia planu naprawy.

Mechanizm ochrony ludności

The Mechanizm ochrony ludności odegrał ważną rolę w udzielaniu wsparcia podczas kryzysu związanego z COVID-19. W środę Parlament zagłosuje nad wnioskiem mającym na celu wzmocnienie mechanizmu, aby był jeszcze bardziej przydatny w przyszłych sytuacjach kryzysowych.

Just Transition Fund

Posłowie będą głosować nad utworzeniem Just Transition Fund pomoc regionom zależnym od paliw kopalnych i wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu w przejściu na bardziej ekologiczną przyszłość. Parlament opowiada się za szerszym zakresem funduszu i większą zachętą dla krajów UE, aby zobowiązały się do przejścia.

Covid-19

Parlament omówi brak koordynacji między krajami UE w zakresie porad dotyczących podróży i oceny ryzyka zdrowotnego w innych krajach. W czwartek (17 września) posłowie mają zaapelować o wspólne podejście, które zapewniłoby większą przejrzystość i ułatwiłoby podróżowanie.

W innych tematach związanych z Covid-19, Posłowie zaapelują o dodatkowe fundusze na wsparcie walczący sektor kultury w Europie i zaproponuje sposoby zapobiegania przyszłości niedobory leków.

Kraje ościenne

W serii debat z szefem polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem parlament omówi napięcia we wschodniej części Morza Śródziemnego związane z poszukiwaniem gazu przez Turcję, protesty na Białorusi po spornych wyborach prezydenckich w sierpniu, otrucie lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego oraz sytuację. w Libanie.

koronawirus

Odpowiedź na koronawirusa: ponad 1 miliard euro z polityki spójności UE na wsparcie odbudowy Hiszpanii

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła modyfikację dziewięciu kolejnych programów operacyjnych w ramach polityki spójności w Hiszpanii o łącznej wartości 1.2 mld euro z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w celu złagodzenia skutków wybuchu koronawirusa. To kompleksowe podejście do naprawy spowoduje realokację środków w celu wzmocnienia zdolności reagowania hiszpańskiego systemu opieki zdrowotnej, wesprze MŚP przyczyniające się do ożywienia sektora gospodarczego i rozwoju ITC w sektorach edukacji i szkoleń.

Komisarz ds. Spójności i reform, Elisa Ferreira, powiedziała: „Cieszę się, że Hiszpania i jej najbardziej oddalony region wykorzystują środki elastyczności polityki spójności UE wprowadzone w celu wspierania obywateli, przedsiębiorstw i sektora zdrowia w ich codziennych wysiłkach przeciwko wirusowi. Komisja Europejska jest gotowa wspierać hiszpańskie regiony i wszystkie państwa członkowskie dzięki Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). ”

Dostępna jest pełna lista hiszpańskich regionów, które skorzystały z podobnych środków elastyczności tutaj. Modyfikacje są możliwe dzięki wyjątkowej elastyczności pod Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa Plus (CRII +), które umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie środków w ramach polityki spójności do wspierania sektorów najbardziej narażonych na pandemię, takich jak opieka zdrowotna, MŚP i rynki pracy. Dostępna jest informacja prasowa tutaj.

Kontynuuj czytanie

koronawirus

COVID-19: Jak UE walczy z bezrobociem wśród młodzieży

Opublikowany

on

Bezrobocie młodzieży pozostaje głównym problemem w następstwie kryzysu związanego z koronawirusem. Dowiedz się więcej o inicjatywie UE, która ma pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy.

COVID-19 może doprowadzić do wyłonienia się „pokolenia zamkniętego”, ponieważ kryzys uderza w perspektywy zawodowe młodych ludzi. Według Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) pandemia ma „niszczycielski i nieproporcjonalny” wpływ na zatrudnienie młodzieży, podczas gdy najnowsze dane pokazują, że młodzież napotykają poważne przeszkody w ustawicznym szkoleniu i edukacji, przechodzeniu między miejscami pracy i wchodzeniu na rynek pracy.

Więcej informacji o środkach UE przeciw bezrobociu młodzieży.

Zmniejszenie bezrobocia młodzieży w czasach koronawirusa

Przed pandemią bezrobocie młodzieży w UE (w wieku 15–24 lat) wynosiło 14.9%, w porównaniu z szczytem 24.4% w 2013 r. W lipcu 2020 r. wzrosła do 17%. Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej z lata 2020 r. Przewiduje kurczenie się gospodarki UE % 8.3 w 2020, najgłębsza recesja w historii UE. Aby zrównoważyć wpływ na młodych ludzi, Komisja zaproponowała nową inicjatywę pt Wsparcie zatrudnienia młodzieży w lipcu 2020.

Sprawdź harmonogram działań UE w celu rozwiązania kryzysu COVID-19.

Pakiet na rzecz wspierania zatrudnienia młodzieży obejmuje:
 • Wzmocniona gwarancja dla młodzieży;
 • lepsze kształcenie i szkolenie zawodowe;
 • odnowiony impuls do przygotowania zawodowego oraz;
 • dodatkowe środki wspierające zatrudnienie młodzieży.

Co to jest Gwarancja Młodzieży?

Gwarancja dla młodzieży, zapoczątkowana w szczycie kryzysu zatrudnienia młodzieży w 2013 r., Ma na celu zapewnienie osobom poniżej 25 roku życia dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub odejścia Edukacja.

Wzmocniona gwarancja dla młodzieży
 • Obejmuje młodzież w wieku 15–29 lat (wcześniej górna granica wynosiła 25).
 • Dociera do wrażliwych grup, takich jak mniejszości i młodzież niepełnosprawna.
 • Zapewnia dostosowane doradztwo, poradnictwo i mentoring.
 • Odzwierciedla potrzeby firm, zapewniając wymagane umiejętności i krótkie kursy przygotowawcze.

W rezolucja przyjęta przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 22 września, Posłowie z zadowoleniem przyjmują propozycję Komisji, ale wzywają do uruchomienia większej ilości pieniędzy na kolejny etap gwarancji dla młodzieży (2021-2027). Krytykują również cięcia budżetowe na wsparcie zatrudnienia młodzieży, które zostało podjęte na szczycie UE w lipcu.

Ponadto komisja opowiada się za wprowadzeniem ram prawnych w celu zakazania bezpłatnych staży, staży i praktyk zawodowych w UE. Posłowie krytykują również, że nie wszystkie kraje UE stosują się do dobrowolnych zaleceń gwarancji dla młodzieży i w związku z tym wzywają do uczynienia z niej wiążącego instrumentu.

Posłowie będą głosować nad rezolucją podczas sesji plenarnej na początku października.

Parlament apeluje o więcej ambicji

W rezolucji w sprawie Wytyczne UE w sprawie zatrudnienia przyjęte w dniu 10 lipca, posłowie wezwali do przeglądu przyszłych wytycznych w świetle wybuchu Covid-19, podkreślając potrzebę walki z bezrobociem młodzieży poprzez wzmocnioną gwarancję dla młodzieży.

W lipcu Parlament poparł również zwiększenie budżetu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, głównego instrumentu budżetowego dla programów gwarancji dla młodzieży w krajach UE, do 145 mln EUR na 2020 r.

Parlament wezwał do znacznego zwiększenia finansowania wdrożenie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w rezolucji w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE przyjętego w 2018 r. Posłom do PE spodobał się sposób, w jaki inicjatywa wspiera młodych ludzi, ale stwierdzili, że potrzebne są ulepszenia, w tym przedłużenie granicy wieku oraz ustalenie jasnych kryteriów jakości i standardów pracy.

Kontynuuj czytanie

Rak

Pokonanie raka: lepsza ochrona pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami

Opublikowany

on

Każdego roku w UE w wyniku narażenia na czynniki rakotwórcze w miejscu pracy dochodzi do około 120,000 80,000 przypadków raka związanych z pracą, co prowadzi do około 1.1 XNUMX zgonów rocznie. Aby poprawić ochronę pracowników przed rakiem, Komisja zaproponowała dziś dalsze ograniczenie ich narażenia na rakotwórcze chemikalia. W ramach czwartego przeglądu dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów określono nowe lub zmienione wartości dopuszczalne dla trzech ważnych substancji: akrylonitrylu, związków niklu i benzenu. Szacunki pokazują, że ponad XNUMX mln pracowników w wielu różnych sektorach skorzysta z lepszej ochrony dzięki nowym przepisom. Dzisiejszy wniosek jest pierwszą inicjatywą zobowiązania Komisji do walki z rakiem w ramach zbliżającego się europejskiego planu walki z rakiem.

Komisarz ds. Zatrudnienia i praw socjalnych Nicolas Schmit powiedział: „Miejsce pracy powinno być bezpieczne, a mimo to rak jest przyczyną połowy zgonów związanych z pracą. Ta aktualizacja dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów jest jednym z pierwszych kroków w naszym ambitnym planie pokonania raka. Pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani do działania i nie będziemy narażać zdrowia pracowników. W kontekście poważnego kryzysu zdrowotnego związanego z COVID-19 podwoimy nasze wysiłki, aby zapewnić ochronę pracowników w Europie. Przyjrzymy się konkretnym sposobom osiągnięcia tego celu poprzez przyszłe ramy strategiczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy ”.

Komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides, powiedziała: „Zmniejszenie cierpienia spowodowanego rakiem jest dla nas priorytetem i aby to osiągnąć, kluczowa jest profilaktyka. Dzisiaj podejmujemy ważny krok w celu ochrony naszych pracowników przed narażeniem na niebezpieczne substancje w miejscu pracy i rozpoczynamy pracę w ramach naszego zbliżającego się Europejskiego Planu Walki z Rakiem. W ramach tego planu będziemy dążyć do zajęcia się głównymi czynnikami ryzyka raka dla wszystkich, ale także do prowadzenia pacjentów na każdym etapie ich podróży i przyczyniania się do poprawy życia osób dotkniętych tą chorobą ”.

Trzy nowe lub zmienione wartości graniczne

Dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów jest regularnie aktualizowana zgodnie z nowymi dowodami naukowymi i danymi technicznymi. Trzy poprzednie aktualizacje dotyczyły narażenia pracowników na 26 chemikaliów. Dzisiejszy wniosek dodaje nowe lub zmienione dopuszczalne wartości narażenia zawodowego dla następujących substancji:

 • Akrylonitryl (nowy limit);
 • Związki niklu (nowy limit);
 • Benzen (limit skorygowany w dół).

Korzyści dla pracowników i firm

Wprowadzenie nowych lub zmienionych limitów narażenia zawodowego na akrylonitryl, związki niklu i benzen przyniesie wyraźne korzyści pracownikom. Zapobiegnie się wypadkom raka i innym poważnym chorobom związanym z pracą, poprawiając zdrowie i jakość życia.

Wniosek przyniesie również korzyści przedsiębiorstwom, ponieważ zmniejszy koszty spowodowane chorobami zawodowymi i rakiem, takie jak nieobecności i płatności z tytułu ubezpieczenia.

Opracowanie wniosku i dalsze kroki

Inicjatywa ta powstała w ścisłej współpracy z naukowcami oraz przedstawicielami pracowników, pracodawców i państw członkowskich UE. Partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców) byli również zaangażowani w dwuetapowe konsultacje.

Wniosek Komisji będzie teraz negocjowany przez Parlament Europejski i Radę.

tło

Ta Komisja zobowiązała się do zintensyfikowania walki z rakiem i przedstawi przed końcem 2020 r. Europejski plan walki z rakiem. Plan będzie wspierać państwa członkowskie w poprawie profilaktyki, wykrywania, leczenia i leczenia raka w UE, przy jednoczesnym zmniejszaniu nierówności zdrowotnych między państwami członkowskimi i wewnątrz nich.

W swoich Komunikat „Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwych przemian”Komisja zobowiązała się do przeglądu strategii bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), aby zająć się między innymi narażeniem na substancje niebezpieczne, w celu utrzymania wysokich europejskich standardów BHP. Jest to zgodne z Europejskiego filaru Praw Społecznych, ogłoszone wspólnie przez Parlament Europejski, Radę i Komisję na szczycie społecznym na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w dniu 17 listopada 2017 r., na którym zagwarantowane jest prawo pracowników do zdrowego, bezpiecznego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, w tym do ochrony przed czynnikami rakotwórczymi.

Dalsza poprawa ochrony pracowników przed rakiem zawodowym jest tym ważniejsza, że ​​zgodnie z EU-OSHArak jest pierwszą przyczyną zgonów związanych z pracą w UE: 52% rocznych zgonów zawodowych przypisuje się obecnie nowotworom związanym z pracą, w porównaniu z 24% chorobami układu krążenia, 22% innymi chorobami i 2% urazami.

Ta inicjatywa jest czwartym przeglądem dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. W ciągu ostatnich kilku lat Komisja zaproponowała trzy inicjatywy zmieniające ten akt prawny. Te trzy inicjatywy zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w Grudzień 2017, Styczeń 2019 i Czerwiec 2019, dotycząca 26 substancji.

Więcej informacji

Wniosek Komisji dotyczący czwartego przeglądu dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów

Pytania i odpowiedzi: Pokonanie raka: Komisja proponuje lepszą ochronę pracowników

Śledź Nicolasa Schmit Twitter

Zapisz się do darmowego e-maila Komisji Europejskiej biuletyn w sprawie zatrudnienia, spraw społecznych i integracji

Kontynuuj czytanie
reklama

Facebook

Twitter

Trendy