Kontakt z nami

Strategia dla Europy w lotnictwie

Komisja zatwierdza środek wsparcia Bułgarii w wysokości 4.4 mln EUR dla portów lotniczych w Burgas i Warnie w kontekście epidemii koronawirusa

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła bułgarski środek wsparcia w wysokości 4.4 mln euro dla lotnisk w Burgas i Warnie w kontekście wybuchu koronawirusa. Środek został zatwierdzony w ramach pomocy publicznej Tymczasowe ramy. Wsparcie publiczne przyjmie formę odroczenia płatności opłat koncesyjnych należnych od Fraport Twin Star Airport Management AD, spółki zarządzającej dwoma lotniskami, rządowi bułgarskiemu, który jest właścicielem infrastruktury portów lotniczych.

Celem środka jest pomoc dwóm portom lotniczym w radzeniu sobie z brakami płynności, z którymi borykają się w związku z wybuchem koronawirusa, poprzez zmniejszenie kosztów ponoszonych przez operatora portu lotniczego. Komisja uznała środek za zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych.

W szczególności odroczenie płatności może zostać przyznane tylko do końca tego roku i będzie trwało jeden rok. Ponadto odroczenie płatności obejmuje minimalne wynagrodzenie zgodnie z tymczasowymi ramami.

Komisja stwierdziła zatem, że środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.58095 w rejestr pomocy państwa Komisji konkurencja strona internetowa po rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z poufnością.

Strategia dla Europy w lotnictwie

Komisja zatwierdza belgijską pomoc w wysokości 25 mln EUR na wsparcie dostawcy usług obsługi naziemnej Aviapartner w kontekście epidemii #Coronavirus

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła belgijski środek pomocy indywidualnej w wysokości 25 mln euro na wsparcie Aviapartner, dostawcy usług obsługi naziemnej na lotnisku krajowym w Brukseli (Zaventem). Środek został zatwierdzony na podstawie tymczasowe ramy pomocy państwa. Środek zapewnia pomoc w postaci pożyczki zamiennej. Celem środka polegającego na dokapitalizowaniu jest zapewnienie Aviapartnerowi wystarczającej płynności do kontynuowania działalności. Aviapartner jest głównym operatorem na krajowym lotnisku w Brukseli (głównym lotnisku w Belgii).

Awaria Aviapartner spowodowałaby poważne zakłócenia w belgijskiej gospodarce i łączności. Komisja stwierdziła, że ​​środek zgłoszony przez Belgię jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności: (i) środek nie przekroczy minimum niezbędnego do zapewnienia rentowności Aviapartner i nie będzie wykraczał poza przywrócenie jej pozycji kapitałowej sprzed wybuchu koronawirusa, (ii) program zapewnia odpowiednie wynagrodzenie dla państwa; (iii) warunki środków zachęcają beneficjentów lub ich właścicieli do jak najszybszej spłaty wsparcia; (v) wprowadzono zabezpieczenia zapewniające, że beneficjenci nie będą czerpać nienależnych korzyści z pomocy państwa na dokapitalizowanie ze szkodą dla uczciwej konkurencji na jednolitym rynku, takich jak zakaz nabywania w celu uniknięcia agresywnej ekspansji handlowej.

Komisja stwierdziła, że ​​środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu przeciwdziałania ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.57637 w rejestr pomocy państwa Komisji konkurencja strona internetowa po rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z poufnością.

Kontynuuj czytanie

Strategia dla Europy w lotnictwie

Komisja podpisuje #AviationAgreement z #Japan

Opublikowany

on

22 czerwca Komisja Europejska i Japonia podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, które jeszcze bardziej zintensyfikuje i tak już silną współpracę UE z Japonią i wzmocni konkurencyjność przemysłu lotniczego UE.

Ta dwustronna umowa o bezpieczeństwie lotnictwa cywilnego (BASA) będzie wspierać unijnych producentów wyrobów lotniczych w zwiększaniu handlu i udziału w rynku japońskim. BASA usunie niepotrzebne powielanie działań związanych z oceną i testowaniem produktów lotniczych, zmniejszy koszty dla władz i przemysłu lotniczego oraz będzie promować współpracę między organami lotnictwa cywilnego UE i Japonii. Wspólne zasady ułatwią współpracę przedsiębiorstw europejskich i japońskich oraz zmniejszą obciążenie administracyjne władz, tworząc lepsze możliwości inwestowania i wzmacniając dobrobyt gospodarczy i wzrost gospodarczy.

Komisarz ds. Transportu Adina Vălean powiedziała: „Umowa ta ułatwi naszemu przemysłowi lotniczemu dostęp do japońskiego rynku produktów lotniczych, pomagając temu dotkniętemu kryzysowi sektorowi wyjść z kryzysu. Zacieśniamy również współpracę między władzami lotniczymi UE i Japonii w celu jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i ochrony środowiska ”.

Pełny komunikat prasowy oraz umowa są dostępne w Internecie.

Kontynuuj czytanie

Strategia dla Europy w lotnictwie

Bezpieczeństwo lotnicze: Komisja przyjmuje nową listę #EUAirSafetyList

Opublikowany

on

Komisja Europejska zaktualizowała listę bezpieczeństwa lotniczego UE, listę linii lotniczych, które podlegają zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom operacyjnym w Unii Europejskiej, ponieważ nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Komisja pragnie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa lotniczego wszystkim pasażerom podróżującym po Unii Europejskiej.

Po dzisiejszej aktualizacji wszystkie linie lotnicze posiadające certyfikaty wydane w Armenii zostały dodane do listy, po dalszej ocenie możliwości nadzoru nad bezpieczeństwem w tym kraju. Decyzja ta jest następstwem przesłuchań Armeńskiego Komitetu Lotnictwa Cywilnego (CAC) i sześciu armeńskich przewoźników lotniczych.

Ponadto wykaz przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w Kongo (Brazzaville), Demokratycznej Republice Konga, Kirgistanie, Libii, Nepalu i Sierra Leone został poddany przeglądowi i zmieniony, dodano nowych przewoźników z tych krajów oraz przewoźników, którzy nie istnieją. już usunięte.

Komisarz ds. Transportu Adina Vălean stwierdziła: „Lista bezpieczeństwa lotniczego UE powinna być wykorzystywana jako instrument pomagający liniom lotniczym i wymienionym krajom w ponownej ocenie i poprawie standardów lotów. Decyzja o wpisaniu przewoźników armeńskich na listę bezpieczeństwa lotniczego UE została podjęta na podstawie jednomyślnej opinii Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. Komisja, z pomocą Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej, jest gotowa do współpracy i inwestycji w Armenii w celu poprawy bezpieczeństwa lotniczego ”.

Lista bezpieczeństwa lotniczego UE nie tylko pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE, ale także pomaga poszkodowanym liniom lotniczym i krajom poprawić ich poziom, aby ostatecznie usunąć je z listy. Ponadto lista bezpieczeństwa lotniczego UE stała się głównym narzędziem prewencyjnym, ponieważ motywuje kraje mające problemy z bezpieczeństwem do podjęcia działań, zanim zakaz na podstawie unijnej listy bezpieczeństwa lotniczego stanie się konieczny.

Po dzisiejszej aktualizacji w sumie 96 linii lotniczych zostało wyrzuconych z nieba UE:

  • 90 linii lotniczych certyfikowanych w 16 stanach * z powodu niewystarczającego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa ze strony władz lotniczych tych państw;
  • sześć pojedynczych linii lotniczych na podstawie stwierdzonych poważnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa: Avior Airlines (Wenezuela), Blue Wing Airlines (Surinam), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Med-View Airlines (Nigeria) i Air Zimbabwe (Zimbabwe) .

Dodatkowe trzy linie lotnicze podlegają ograniczeniom operacyjnym i mogą latać do UE tylko określonymi typami statków powietrznych: Air Service Comores (Komory), Iran Air (Iran) i Air Koryo (Korea Północna).

tło

Dzisiejsza aktualizacja Listy bezpieczeństwa lotniczego opiera się na jednomyślnej opinii ekspertów ds. Bezpieczeństwa lotniczego z państw członkowskich, którzy spotkali się w dniach 12-14 maja 2020 r. Pod auspicjami Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE (ASC) w drodze wideokonferencji. Komitetowi przewodniczy Komisja Europejska przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA). Aktualizacja uzyskała również poparcie Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego. Ocenę przeprowadza się na podstawie międzynarodowych norm bezpieczeństwa, w szczególności norm ogłoszonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Komisja nieustannie poszukuje sposobów na poprawę bezpieczeństwa lotniczego, w szczególności poprzez wspólne wysiłki z władzami lotniczymi na całym świecie w celu podniesienia globalnych standardów bezpieczeństwa.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi na liście bezpieczeństwa lotniczego UE

Lista linii lotniczych zakazanych w UE

Znaczenie lotnictwa dla gospodarki europejskiej

Projekty współpracy technicznej EASA

* Afganistan, Angola (z wyjątkiem 2 linii lotniczych), Armenia, Kongo (Brazzaville), Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Gwinea Równikowa, Erytrea, Kirgistan, Liberia, Libia, Mołdawia (z wyjątkiem trzech linii lotniczych), Nepal , Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Sierra Leone i Sudan.

Kontynuuj czytanie
reklama

Facebook

Twitter

Trendy