Kontakt z nami

Gospodarka

Komisja zatwierdza wsparcie publiczne w wysokości 200 mln euro na promowanie interoperacyjności transportu kolejowego w Niemczech

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z zasadami pomocy państwa UE, 200 mln euro wsparcia publicznego na modernizację sprzętu do zarządzania ruchem pojazdów szynowych w rejonie Stuttgartu w Niemczech. Program składa się z dwóch środków. Pierwszy środek będzie wspierał wyposażenie pojazdów kolejowych w Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) wyposażenie pokładowe. Drugi środek będzie wspierał wyposażenie tych samych pojazdów w automatyczną obsługę pociągów (ATO). ATO to urządzenie poprawiające bezpieczeństwo operacyjne, służące do automatyzacji eksploatacji pociągów.

Schemat umożliwia wyposażenie pojazdów zarówno w ERTMS, jak i ATO. ERTMS to system bezpieczeństwa, który zapewnia zgodność pociągów z ograniczeniami prędkości i stanami sygnalizacji. Oczekuje się, że system ten umożliwi stworzenie sprawnego europejskiego systemu kolejowego oraz zwiększy bezpieczeństwo i konkurencyjność europejskiego sektora kolejowego. Te dwa środki wspierające sektor kolejowych przewozów towarowych zapewnią większe wsparcie publiczne, aby jeszcze bardziej zachęcić do przenoszenia ruchu towarowego z drogowego na kolejowy.

Wsparcie publiczne przybierze formę bezpośrednich dotacji dla właścicieli lub operatorów pojazdów kolejowych na modernizację istniejącego sprzętu. Środek będzie obowiązywał do 2025 r. Komisja stwierdziła, że ​​niemiecki środek jest korzystny dla środowiska i mobilności, ponieważ wspiera transport kolejowy, który powoduje mniej zanieczyszczeń niż transport drogowy, a jednocześnie zmniejsza zatory drogowe. Ponadto środek jest proporcjonalny i konieczny, ponieważ promuje interoperacyjność systemów kolejowych w UE i wspiera przejście z transportu drogowego na kolejowy, nie prowadząc jednocześnie do nadmiernych zakłóceń konkurencji.

Wreszcie, pomoc będzie miała „efekt zachęty”, ponieważ właściciele lub operatorzy pojazdów kolejowych nie przeprowadziliby koniecznej modernizacji swojego taboru bez wsparcia publicznego. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że ​​środki są zgodne z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, w szczególności z Wytyczne Komisji 2008 w sprawie pomocy państwa dla przedsiębiorstw kolejowych. Więcej informacji będzie dostępnych w Komisji Strona internetowa konkursuW publicznej sprawa rejestr pod numerem sprawy SA.58908, po rozwiązaniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

EU

Na posiedzeniu plenarnym: szczepionki, stosunki UE-USA i prezydencja portugalska 

Opublikowany

on

Szczepionki COVID-19 w UE, relacje z USA oraz priorytety nowej prezydencji w Radzie zostaną omówione na pierwszej sesji plenarnej w 2021 roku.

Umowy dotyczące szczepionek

We wtorek rano (19 stycznia) eurodeputowani wezmą udział w debacie na temat potrzeby większej jasności i przejrzystości umów dotyczących szczepień oraz procesu decyzyjnego UE w sprawie szczepionek przeciwko COVID-19.

Stosunki UE-USA

Z Joe Biden zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych 20 stycznia posłowie mają nadzieję na nowy rozdział w stosunkach UE-USA. W środę rano (20 stycznia) Parlament będzie debatował nad obszarami, w których obaj partnerzy mogą wzmocnić swoją współpracę w przyszłości.

Prezydencja portugalska

Portugalia przejęła sześciomiesięczną rotację przewodnictwo w Radzie UE 1 stycznia. Premier Portugalii António Costa zwróci się do europosłów na temat priorytetów swojego kraju w środę rano.

Prawo do odłączenia się

Obecna pandemia oznaczała, że ​​co trzeci Europejczyk pracuje teraz w domu. Podczas głosowania w czwartek (21 stycznia) Parlament najprawdopodobniej wezwie Komisję do uczynienia „prawa odłączenia się” jako uprawnienia prawnego w UE. Posłowie mówią, że pracownicy pozostający poza pracą nie powinni czuć się zobowiązani do odpowiadania na telefony, e-maile i wiadomości związane z pracą.

Wpływ COVID-19

W środę po południu posłowie wezmą udział w quizie z przedstawicielami Rady i Komisji na temat środków, jakie UE podejmuje, aby zaradzić społecznym i zatrudnieniowym skutkom kryzysu COVID-19.

sztuczna inteligencja

Posłowie do PE będą również debatować i głosować nad tym, jak zarządzać użyciem sztuczna inteligencja (AI) szczególnie w sferze wojskowej i publicznej. Oczekuje się, że będą nalegać na poszanowanie praw człowieka podczas wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji do masowego nadzoru.

Równość płci

W czwartek parlament obraduje nad Strategia UE na rzecz równości płci a także jak Covid-19 wpłynął na prawa kobiet i jak włączyć kobiety do gospodarki cyfrowej.

Kontynuuj czytanie

Brexit

Minister mówi, że Wielka Brytania może przezwyciężyć problemy związane z połowami po brexicie

Opublikowany

on

By

Wielka Brytania uważa, że ​​może rozwiązać „problemy z początkiem Brexitu”, które uniemożliwiły szkockim rybakom eksportowanie towarów do Unii Europejskiej z powodu opóźnień celnych, powiedział minister ds. Żywności i środowiska George Eustice (na zdjęciu): piszą Kate Holton i Paul Sandle.

Niektórzy importerzy z UE odrzucili ładunki szkockich ryb na ciężarówki od 1 stycznia po tym, jak potrzeba świadectw połowowych, kontroli zdrowia i deklaracji wywozowych oznaczała, że ​​ich przybycie zajęło zbyt dużo czasu, co złości rybaków, którzy stoją w obliczu ruiny finansowej, jeśli nie można wznowić handlu.

Eustice powiedział parlamentowi, że jego personel odbył spotkania z urzędnikami holenderskimi, francuskimi i irlandzkimi, aby spróbować „rozwiązać niektóre z tych początkowych problemów”.

„To tylko początkowe problemy” - powiedział. „Kiedy ludzie przyzwyczają się do korzystania z papierkowej roboty, towary będą płynąć”.

Eustice powiedział, że bez karencji na wprowadzenie przepisów branża musiała dostosowywać się do nich w czasie rzeczywistym, zajmując się takimi kwestiami, jak kolor tuszu, który można wykorzystać do wypełniania formularzy. Dodał, że podczas gdy rząd rozważał rekompensaty dla sektorów dotkniętych zmianami po Brexicie, teraz skupia się na naprawieniu opóźnień dla rybaków.

Dostawcy logistyczni, którzy obecnie z trudem dostarczają towary na czas, stwierdzili, że zmiana w życiu poza jednolitym rynkiem i unią celną jest znacznie bardziej znacząca i chociaż czas dostawy może się poprawić, teraz będzie kosztować więcej, a eksport zajmie więcej czasu.

Aby dostarczyć świeże produkty na rynki UE, dostawcy usług logistycznych muszą teraz podsumować ładunek, podając kody towarów, rodzaje produktów, wagę brutto, liczbę pudełek i wartość, a także inne szczegóły. Błędy mogą oznaczać dłuższe opóźnienia, uderzając we francuskich importerów, których również dotknęła biurokracja.

Kontynuuj czytanie

Rolnictwo

Rolnictwo: Komisja publikuje listę potencjalnych ekoprogramów

Opublikowany

on

Komisja opublikowała lista potencjalnych praktyk rolniczych że ekoprogramy mogą wspierać przyszłą wspólną politykę rolną (WPR). Ekoprogramy, będące częścią reformy WPR, będącej obecnie przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim a Radą, są nowym instrumentem mającym na celu nagradzanie rolników, którzy decydują się pójść dalej w zakresie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Lista ta ma na celu wniesienie wkładu w debatę na temat reformy WPR i jej roli w osiąganiu celów Zielonego Ładu. Lista ta zwiększa również przejrzystość procesu ustanawiania strategicznych planów WPR i zapewnia rolnikom, organom administracji, naukowcom i zainteresowanym stronom podstawę do dalszej dyskusji na temat jak najlepszego wykorzystania tego nowego instrumentu.

Przyszła WPR odegra kluczową rolę w zarządzaniu przejściem na zrównoważony system żywnościowy i we wspieraniu europejskich rolników w całym okresie. Ekoprogramy znacząco przyczynią się do tego przejścia i do realizacji celów Zielonego Ładu. Komisja opublikowała Od farmy do widelca   Strategie różnorodności biologicznej w maju 2020 r. Komisja przedstawiła swoje propozycje reformy WPR w 2018 r., wprowadzając bardziej elastyczne podejście oparte na wynikach i wynikach, uwzględniające lokalne warunki i potrzeby, przy jednoczesnym zwiększeniu ambicji na szczeblu UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. Parlament Europejski i Rada zgodziły się na ich negocjowanie stanowisk w sprawie reformy WPR odpowiednio 23 i 21 października 2020 r., co umożliwi rozpoczęcie rozmów trójstronnych w dniu 10 listopada 2020 r. Komisja jest zdecydowana odegrać pełną rolę w negocjacjach trójstronnych WPR jako uczciwy pośrednik między współustawodawcami i jako siła napędowa zrównoważony rozwój w celu osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. ZA broszura jest dostępny online i można znaleźć więcej informacji tutaj.

Kontynuuj czytanie
reklama

Twitter

Facebook

Trendy