Kontakt z nami

Pierwsza

Hiszpania, sparaliżowana przez śnieżycę, wysyła szczepionki i konwoje z żywnością

Opublikowany

on

Hiszpański rząd wyśle ​​konwoje ze szczepionką COVID-19 i zapasami żywności dzisiaj (11 stycznia) na obszary odcięte przez Storm Filomena, który przyniósł największe opady śniegu od dziesięcioleci w środkowej Hiszpanii i zabił cztery osoby, piszą Graham Keeley, Juan Medina i Susana Vera Guillermo Martinez.

W całej centralnej Hiszpanii ponad 430 dróg ucierpiało na skutek rzadkiej zamieci, a setki podróżnych utknęły na madryckim lotnisku Barajas, które zostało zamknięte w piątek, ale zostanie ponownie stopniowo otwarte w niedzielę.

Prognozy ostrzegały przed niebezpiecznymi warunkami w nadchodzących dniach, w których spodziewane jest obniżenie temperatury do minus 10 stopni Celsjusza (14 Fahrenheita) w przyszłym tygodniu oraz perspektywa zamienienia śniegu w lód i upadku uszkodzonych drzew.

„Zobowiązujemy się do zapewnienia dostaw zdrowia, szczepionek i żywności. Otwarte zostały korytarze do dostarczania towarów ”- powiedział w niedzielę minister transportu Jose Luis Abalos.

Około 100 pracowników i kupujących spędziło dwie noce śpiąc w centrum handlowym w Majadahonda, mieście na północ od Madrytu, po tym, jak w piątek zostali uwięzieni przez zamieć śnieżną.

„Są ludzie, którzy śpią na ziemi na tekturze” - powiedział w telewizji TVE Ivan Alcala, pracownik restauracji.

Dr Álvaro Sanchez przeszedł w sobotę 17 km przez śnieg do pracy w szpitalu w Majadahonda, co skłoniło właścicieli pojazdów 4x4 do podwieszenia pracowników służby zdrowia do pracy.

Jeden mężczyzna i kobieta w samochodzie utonęli po pęknięciu rzeki w pobliżu Malagi na południu, podczas gdy dwóch bezdomnych zamarzło na śmierć w Madrycie i Calatayud na wschodzie, poinformowali urzędnicy.

Pociągi z Madrytu, które zostały odwołane od piątku (8 stycznia), zostały wznowione w niedzielę (10 stycznia).

Państwowa Agencja Metereologiczna (Aemet) podała, że ​​w sobotę w Madrycie spadło do 20-30 cm (7-8 cali) śniegu, najwięcej od 1971 roku.

EU

Komisja podejmuje dalsze kroki w celu wspierania otwartości, siły i odporności europejskiego systemu gospodarczego i finansowego

Opublikowany

on

 

Komisja Europejska przedstawiła dziś (19 stycznia) nowy strategia stymulowanie otwartości, siły i odporności systemu gospodarczego i finansowego UE na nadchodzące lata. Strategia ta ma na celu lepsze umożliwienie Europie odgrywania wiodącej roli w globalnym zarządzaniu gospodarczym, przy jednoczesnej ochronie UE przed nieuczciwymi i nadużyciami. Jest to zgodne z zaangażowaniem UE na rzecz bardziej odpornej i otwartej gospodarki światowej, dobrze funkcjonujących międzynarodowych rynków finansowych oraz wielostronnego systemu opartego na zasadach. Ta strategia jest zgodna z Ambicja prezydenta von der Leyena na komisję geopolityczną i jest następstwem komunikatu Komisji z maja 2020 r Chwila Europy: napraw i przygotuj się na nową generację.

To proponowane podejście opiera się na trzech wzajemnie wzmacniających się filarach:

 1. Promowanie silniejszej międzynarodowej roli euro poprzez docieranie do partnerów z krajów trzecich w celu promowania jego stosowania, wspieranie rozwoju instrumentów denominowanych w euro i wzorców oraz umacnianie jego statusu jako międzynarodowej waluty referencyjnej w sektorach energetycznym i towarowym, w tym nośniki energii, takie jak wodór. Emisja wysokiej jakości obligacji denominowanych w euro w ramach NextGenerationEU doda rynkom kapitałowym UE znacznej głębi i płynności w nadchodzących latach oraz sprawi, że zarówno je, jak i euro, będą bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Promowanie zrównoważonego finansowania jest również okazją do przekształcenia rynków finansowych UE w globalne centrum „zielonych finansów”, umacniając euro jako domyślną walutę dla zrównoważonych produktów finansowych. W tym kontekście Komisja będzie działać na rzecz promowania wykorzystywania zielonych obligacji jako narzędzi finansowania inwestycji energetycznych niezbędnych do osiągnięcia celów energetyczno-klimatycznych na 2030 r. Komisja wyemituje 30% wszystkich obligacji w ramach NextGenerationEU w formie zielonych obligacji. Komisja będzie również poszukiwać możliwości rozszerzenia roli unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), aby zmaksymalizować jego skutki dla środowiska i wesprzeć działalność handlową ETS w UE. Oprócz tego Komisja będzie również nadal wspierać prace Europejskiego Banku Centralnego (EBC) nad ewentualnym wprowadzeniem cyfrowego euro jako uzupełnienia gotówki.
 2. Dalszy rozwój infrastruktur rynków finansowych UE i zwiększanie ich odporności, w tym na eksterytorialne stosowanie sankcji przez państwa trzecie. Komisja we współpracy z EBC i Europejskimi Urzędami Nadzoru (ESA) będzie współpracować z przedsiębiorstwami działającymi na rynku finansowym w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy ich słabych punktów w odniesieniu do niezgodnego z prawem eksterytorialnego stosowania jednostronnych środków przez państwa zająć się takimi lukami. Komisja powoła również grupę roboczą do oceny ewentualnych problemów technicznych związanych z transferem umów finansowych denominowanych w euro lub innych walutach UE rozliczanych poza UE do kontrahentów centralnych znajdujących się w UE. Oprócz tego Komisja zbada sposoby zapewnienia niezakłóconego przepływu podstawowych usług finansowych, w tym płatności, z podmiotami lub osobami z UE, których dotyczy eksterytorialne stosowanie jednostronnych sankcji wobec państw trzecich.
 3. Dalsze promowanie jednolitego wdrażania i egzekwowania własnych sankcji UE. W tym roku Komisja opracuje bazę danych - repozytorium wymiany informacji o sankcjach - w celu zapewnienia skutecznej sprawozdawczości i wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją na temat wdrażania i egzekwowania sankcji. Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu ustanowienia jednego punktu kontaktowego do spraw egzekwowania i wdrażania o wymiarze transgranicznym. Komisja dopilnuje również, aby fundusze UE przekazywane krajom trzecim i organizacjom międzynarodowym nie były wykorzystywane z naruszeniem sankcji UE. Biorąc pod uwagę znaczenie monitorowania zharmonizowanego egzekwowania sankcji UE, Komisja stworzy specjalny system umożliwiający anonimowe zgłaszanie przypadków uchylania się od sankcji, w tym informowanie o nieprawidłowościach.

Dzisiejsza strategia opiera się na komunikacie z 2018 r. W sprawie międzynarodowej roli euro, w którym położono silny nacisk na wzmocnienie i pogłębienie unii gospodarczej i walutowej (UGW). Odporna unia gospodarcza i walutowa jest podstawą stabilnej waluty. Strategia potwierdza również bezprecedensowy plan naprawy "Nowa generacja UE przyjęta przez UE, aby stawić czoła pandemii COVID-19 i pomóc europejskim gospodarkom w odbudowie i przetrwaniu zielonych i cyfrowych transformacji.

Gospodarka, która służy ludziom Wiceprezes wykonawczy Valdis Dombrovskis powiedział: „UE jest orędownikiem multilateralizmu i zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze swoimi partnerami. Jednocześnie UE powinna ugruntować swoją pozycję międzynarodową pod względem gospodarczym i finansowym. Niniejsza strategia określa kluczowe sposoby osiągnięcia tego celu, w szczególności poprzez zwiększenie globalnego wykorzystania wspólnej waluty UE - euro. Analizuje również sposoby wzmocnienia infrastruktury, która stanowi podstawę naszego systemu finansowego, oraz dążenia do zdobycia globalnej pozycji lidera w zakresie zielonych i cyfrowych finansów. Tworząc bardziej odporną gospodarkę, UE musi również lepiej bronić się przed nieuczciwymi i niezgodnymi z prawem praktykami z innych stron. W takich przypadkach powinniśmy działać zdecydowanie i zdecydowanie, dlatego wiarygodne egzekwowanie sankcji UE jest tak ważne ”.

Komisarz ds. Unii rynków kapitałowych Mairead McGuinness powiedziała: „Gospodarka i rynek finansowy UE muszą nadal być atrakcyjne dla międzynarodowych inwestorów. Znaczny postęp, jaki dokonał się od czasu ostatniego światowego kryzysu finansowego, pomógł ulepszyć ramy instytucjonalne i prawne UE. Ponadto ambitny plan naprawy UE w odpowiedzi na kryzys COVID-19 będzie wspierać gospodarkę, promować innowacje, poszerzać możliwości inwestycyjne i zwiększać podaż wysokiej jakości obligacji denominowanych w euro. Aby kontynuować te wysiłki - i biorąc pod uwagę nowe wyzwania geopolityczne - proponujemy szereg dodatkowych działań w celu zwiększenia odporności gospodarki UE i jej infrastruktur rynków finansowych, wzmocnienia statusu euro jako międzynarodowej waluty referencyjnej oraz wzmocnienia wdrażania i egzekwowanie sankcji UE ”.

Komisarz ds. Gospodarki Paolo Gentiloni powiedział: „Wzmocnienie międzynarodowej roli euro może chronić naszą gospodarkę i system finansowy przed wstrząsami walutowymi, zmniejszyć zależność od innych walut i zapewnić niższe koszty transakcji, zabezpieczenia i finansowania dla firm z UE. Dzięki naszemu nowemu długoterminowemu budżetowi i NextGenerationEU dysponujemy narzędziami wspierającymi ożywienie i transformację naszych gospodarek - dzięki czemu euro staje się jeszcze bardziej atrakcyjne dla globalnych inwestorów ”.

Komisarz ds. Energii Kadri Simson powiedziała: „Silne euro jest ważne dla sektora energetycznego. Na rynkach energetycznych UE w ostatnich latach znacznie wzrosła rola euro. W przypadku kontraktów na gaz ziemny odnotowaliśmy wzrost jego udziału z 38% do 64%. Musimy zapewnić kontynuację tej tendencji na rodzących się rynkach, na przykład wodoru, a także na strategicznych rynkach odnawialnych źródeł energii, na których UE jest światowym liderem. Chcemy również wzmocnić rolę euro w finansowaniu zrównoważonych inwestycji, w szczególności jako waluty dla zielonych obligacji ”.

tło

Komunikat Komisji z grudnia 2018 r. W sprawie wzmocnienia międzynarodowej roli euro określił kilka kluczowych działań mających na celu poprawę statusu euro. Komunikatowi temu towarzyszył Zalecenie w sprawie międzynarodowej roli euro w energetyce a następnie pięć konsultacji sektorowych o roli euro na rynkach walutowych, w energetyce, na rynkach surowców, w handlu artykułami rolno-spożywczymi oraz w transporcie.

Więcej informacji

Komunikat Komisji

Komunikat z grudnia 2018 r. „W kierunku silniejszej międzynarodowej roli euro”

Zalecenie w sprawie międzynarodowej roli euro w energetyce

Konsultacje sektorowe dotyczące roli euro na rynkach walutowych, w energetyce, na rynkach surowcowych, w handlu artykułami rolno-spożywczymi oraz w transporcie

Wchodzi w życie zaktualizowany status blokujący wspierający porozumienie jądrowe z Iranem

Q & A

 

Kontynuuj czytanie

koronawirus

Komisja określa kluczowe działania dla zjednoczonego frontu, aby pokonać COVID-19

Opublikowany

on

Na dwa dni przed spotkaniem przywódców europejskich w sprawie skoordynowanej reakcji na kryzys COVID-19 Komisja określiła szereg działań niezbędnych do zaostrzenia walki z pandemią. W Komunikacja przyjęty dzisiaj, wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia wprowadzania szczepień w całej UE: do marca 2021 r. co najmniej 80% osób w wieku powyżej 80 lat i 80% pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie członkowskim powinno być zaszczepione. Do lata 2021 r. Państwa członkowskie powinny były zaszczepić co najmniej 70% dorosłej populacji.

Komisja wzywa również państwa członkowskie do dalszego stosowania dystansu fizycznego, ograniczania kontaktów społecznych, zwalczania dezinformacji, koordynowania ograniczeń w podróżowaniu, zwiększania testów oraz zwiększania możliwości śledzenia kontaktów i sekwencjonowania genomu, aby stawić czoła zagrożeniom wynikającym z nowych wariantów wirusa. Ponieważ w ostatnich tygodniach zaobserwowano tendencję wzrostową w zakresie liczby przypadków, należy zrobić więcej, aby wspierać systemy opieki zdrowotnej i przeciwdziałać „zmęczeniu COVID” w nadchodzących miesiącach, począwszy od przyspieszenia szczepień we wszystkich dziedzinach, po pomoc naszym partnerom na Bałkanach Zachodnich. , południowym i wschodnim sąsiedztwie oraz w Afryce.

Dzisiejszy (19 stycznia) komunikat określa kluczowe działania dla państw członkowskich, Komisji, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA), które pomogą zmniejszyć ryzyko i utrzymać wirusa pod kontrolą.

Przyspieszenie rozpowszechnienia szczepień w całej UE

 • Do marca 2021 r. Co najmniej 80% osób w wieku powyżej 80 lat i 80% pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie członkowskim powinno zostać zaszczepionych.
 • Do lata 2021 r. Państwa członkowskie powinny były zaszczepić 70% całej dorosłej populacji.
 • Komisja, państwa członkowskie i EMA będą współpracować z firmami, aby w pełni wykorzystać potencjał UE w zakresie zwiększania zdolności produkcyjnej szczepionek.
 • Komisja współpracuje z państwami członkowskimi nad świadectwami szczepień, w pełnej zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych, co może wspierać ciągłość opieki. Wspólne podejście ma zostać uzgodnione do końca stycznia 2021 r., Aby umożliwić szybkie wykorzystanie certyfikatów państw członkowskich w systemach opieki zdrowotnej w całej UE i poza nią.

Testowanie i sekwencjonowanie genomu

 • Państwa członkowskie powinny zaktualizować swoje strategie testowania, aby uwzględnić nowe warianty i rozszerzyć stosowanie szybkich testów antygenowych.
 • Państwa członkowskie powinny pilnie zwiększyć sekwencjonowanie genomu do co najmniej 5%, a najlepiej do 10% pozytywnych wyników testów. Obecnie wiele państw członkowskich testuje poniżej 1% próbek, co nie jest wystarczające do określenia progresji wariantów lub wykrycia nowych.

Zachowanie jednolitego rynku i swobodnego przepływu przy jednoczesnym nasileniu środków łagodzących

 • Należy zastosować środki w celu dalszego zmniejszenia ryzyka przenoszenia związanego ze środkami podróżowania, takie jak środki higieny i środki dotyczące zachowania odległości w pojazdach i na końcach.
 • Należy zdecydowanie odradzać wszelkie podróże, które nie są niezbędne, do czasu znacznej poprawy sytuacji epidemiologicznej.
 • Proporcjonalne ograniczenia dotyczące podróżowania, w tym testowanie podróżnych, powinny zostać utrzymane dla osób podróżujących z obszarów o większej częstości występowania wariantów wzbudzających wątpliwości.

Zapewnienie europejskiego przywództwa i międzynarodowej solidarności

 • Aby zapewnić wczesny dostęp do szczepionek, Komisja ma stworzyć mechanizm Team Europe w celu zorganizowania dostarczania szczepionek wspólnie przez państwa członkowskie z krajami partnerskimi. Powinno to umożliwić dzielenie się z krajami partnerskimi dostępem do niektórych z 2.3 miliarda dawek zabezpieczonych w ramach strategii UE w zakresie szczepionek, ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów Zachodnich, naszego wschodniego i południowego sąsiedztwa oraz Afryki.
 • Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny nadal wspierać COVAX, w tym poprzez wczesny dostęp do szczepionek. Zespół Europa zmobilizował już 853 mln euro na wsparcie COVAX, czyniąc UE jednym z największych darczyńców COVAX.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Szczepienia są niezbędne, aby wyjść z tego kryzysu. Zapewniliśmy już wystarczającą liczbę szczepionek dla całej populacji Unii Europejskiej. Teraz musimy przyspieszyć dostawę i przyspieszyć szczepienia. Naszym celem jest zaszczepienie 70% naszej dorosłej populacji latem. To może być punkt zwrotny w naszej walce z tym wirusem. Jednak zakończymy tę pandemię tylko wtedy, gdy wszyscy na świecie będą mieli dostęp do szczepionek. Zintensyfikujemy nasze wysiłki, aby pomóc zapewnić szczepionki naszym sąsiadom i partnerom na całym świecie ”.

Promujący nasz Europejski Styl Życia Margaritis Schinas powiedział: „Pojawienie się nowych wariantów wirusa i znaczny wzrost liczby przypadków nie pozostawiają nam miejsca na samozadowolenie. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musi nastąpić odnowiona determinacja, by Europa działała razem z jednością, koordynacją i czujnością. Nasze dzisiejsze propozycje mają na celu późniejszą ochronę życia i środków do życia oraz odciążenie już napiętych systemów opieki zdrowotnej i pracowników. W ten sposób UE wyjdzie z kryzysu. Koniec pandemii jest w zasięgu wzroku, ale jeszcze nie w zasięgu ”.

Komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała: „Współpracując z jednością, solidarnością i determinacją, wkrótce możemy zacząć widzieć początek końca pandemii. W szczególności potrzebujemy szybkiego i skoordynowanego działania przeciwko nowym wariantom wirusa. Szczepienia będą nadal wymagały czasu, zanim dotrą do wszystkich Europejczyków i do tego czasu musimy wspólnie podjąć natychmiastowe, skoordynowane i aktywne kroki. Szczepienia muszą przyspieszyć w całej UE, a testy i sekwencjonowanie muszą zostać zwiększone - to pokazuje, że możemy zapewnić, że jak najszybciej zostawimy ten kryzys za sobą ”.

tło

Komunikat opiera się na „Ochrona przed COVID-19 zimąKomunikat z dnia 2 grudnia 2020 r.

Więcej informacji

Komunikacja: zjednoczony front do pokonania COVID-19

Bezpieczne szczepionki COVID-19 dla Europejczyków

Kontynuuj czytanie

Pierwsza

Nowy lider CDU pozostaje w tyle za bawarskim premierem w wyścigu o następcę Merkel

Opublikowany

on

By

Armin Laschet (na zdjęciu), nowy przywódca chadeków w Niemczech, jeszcze nie przekonał wyborców, że byłby lepszym wyborem niż premier Bawarii Markus Soeder na następcę kanclerz Angeli Merkel po wrześniowych wyborach, sondaż pokazał w poniedziałek (18 stycznia), pisze Paul Carrel.

Centrista Laschet postawił się w sobotę jako człowiek, który wyleczy podziały wśród Chrześcijańsko-Demokratycznej Unii (CDU) Merkel po tym, jak delegaci partii wybrali go na kierownika partii, stawiając go na pierwszym miejscu i zastąpił ją na stanowisku kanclerza.

Jednak 36% wyborców nadal wolałoby, aby Soeder był kandydatem na kanclerza konserwatywnego sojuszu Merkel, wynika z sondażu przeprowadzonego przez ankietera Forsę dla nadawcy RTL / ntv, przeprowadzonego po sobotnim głosowaniu, wśród 2,000 wyborców. Laschet zajął 21%.

Soeder przewodzi Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU), bawarskiej siostrzanej partii CDU. Razem tworzą konserwatywną „Unię”. Zazwyczaj - ale nie zawsze - ich kandydat na kanclerza pochodzi z CDU.

Unia dwukrotnie wystawiła kandydata CSU. Obie przegrały. Ale wąski margines 521-466 zwycięstwa Lascheta w drugiej rundzie lidera CDU nad arcykonserwatystą Friedrichem Merzem podkreśla wyzwanie, przed jakim stoi Laschet w zjednoczeniu sojuszu.

Pomimo czterech kolejnych zwycięstw Merkel w wyborach federalnych Unia nigdy nie czuła się całkowicie komfortowo z jej centrowym kursem.

„Dla CDU bliskie głosowanie oznacza, że ​​napięcia wewnątrz partii dotyczące jej podstawowego kierunku będą kontynuowane” - powiedział analityk JP Morgan, Greg Fuzesi. „Duża część partii wyraźnie chciała pójść w konserwatywnym kierunku”.

Soeder, lat 54, przesunął się ostatnio z prawej strony do umiarkowanego środka. Niepokoi się swoimi ambicjami - „Moje miejsce jest w Bawarii” to jego powtarzany refren.

Jednak Soeder powiedział również, że CDU i CSU wspólnie zdecydują, kto powinien kandydować na kanclerza, i wezwał Związek, aby zdecydował o swoim kandydacie dopiero po wyborach stanowych w połowie marca.

Kontynuuj czytanie
reklama

Twitter

Facebook

Trendy