#Ombudsman potrójne dochodzenie: Nieprzezroczysty rząd krajowy UE podejmowanie decyzji

| Może 15, 2019
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly prowadzi trzy oddzielne dochodzenia w sprawie braku przejrzystości procesu decyzyjnego rządów krajowych na szczeblu UE.

Dochodzenia te śledzą jej dochodzenie 2017 w sprawie procesu legislacyjnego Rady mającego na celu zwiększenie odpowiedzialności rządów krajowych podczas omawiania i uzgadniania przepisów UE.

ZAPYTANIE 1) Nowe dochodzenie dotyczące sposobu postępowania UE Dokumenty Eurogrupy i upublicznia je, badając trzy komitety techniczne złożone z krajowych urzędników służby cywilnej, którzy przygotowują posiedzenia ministerialne Eurogrupy. Dokumenty pokazujące, kiedy te komitety (Komitet Ekonomiczno-Finansowy, Grupa Robocza Eurogrupy i Komitet Polityki Gospodarczej) spotykają się i co omawiają, nie są publiczne, co niezwykle utrudnia obywatelom monitorowanie zarządzania strefą euro.

„Kryzys finansowy pokazał wpływ decyzji Eurogrupy na życie milionów. Wzrośnie to wraz z wprowadzeniem budżetu strefy euro. Chcę dać obywatelom widoczny wątek do naśladowania, gdy decyzje UE podejmują ich ministrowie krajowi i na jakiej podstawie - powiedziała pani O'Reilly.

ZAPYTANIE 2) Nowe dochodzenie w sprawie braku przejrzystości co do podstawy rocznych decyzji ministrów krajowych w sprawie kwoty połowowe.

„Słynne całonocne spotkania ministrów w Brukseli są całkowicie za zamkniętymi drzwiami, a mimo to podejmują ważne decyzje dotyczące trwałości zasobów rybnych i miejsc pracy w społecznościach rybackich w całej Europie” - powiedziała O'Reilly.

ZAPYTANIE 3) W odrębnym toczącym się dochodzeniu Komisji pani poseł O'Reilly wydała dziś wniosek o niewłaściwe administrowanie w związku z odmową publicznego dostępu do dokumentów dotyczących stanowisk zajmowanych przez władze krajowe w sprawie ryzyko pestycydów dla pszczół.

„W 2013 EFSA opracowała wytyczne dotyczące wpływu pestycydów na pszczoły. Niektóre władze krajowe blokują jednak ich wdrożenie przez Komisję. Jest to całkowicie ich decyzja, ale kiedy to robią, obywatele europejscy mają prawo wiedzieć, jakie stanowisko zajmuje ich własny rząd, tak jak powinni na poziomie państwa członkowskiego. Różnorodność biologiczna jest szczególnie ważną kwestią - powiedział O'Reilly.

Raport roczny 2018

Dziś Rzecznik Praw Obywatelskich publikuje również swoje sprawozdanie roczne dla 2018. Obawy dotyczące przejrzystości w administracji UE stanowiły największy odsetek spraw Rzecznika (24.6%) w 2018.

W tym samym roku ponownie wzrosła liczba skarg (+ 17%) oznaczanie zwiększonej świadomości obywateli na temat urzędu.

W 2018 Rzecznik wydał A Specjalny raport do Parlamentu Europejskiego z prośbą o poparcie jej propozycji dotyczących poprawy przejrzystości w Radzie UE (w styczniu 2019 przytłaczała) i przeprowadził Konsultacje publiczne na temat używania języków przez instytucje UE.

Rzecznik opublikował również wiele propozycje wzmocnienie zasad drzwi obrotowych w instytucjach UE; i sporządziłem listę Najlepsze praktyki w celu zapobiegania molestowaniu seksualnemu lub psychologicznemu w administracji UE.

Dostępny jest pełny raport roczny 2018 tutaj.

Zapytanie o dokumenty Eurogrupy (LINK)

Dochodzenie dotyczące przejrzystości procesu decyzyjnego krajowych ministrów w sprawie kwot połowowych (LINK)

Stwierdzenie niewłaściwego administrowania w dochodzeniu dotyczącym publicznego dostępu do dokumentów dotyczących stanowisk zajmowanych przez władze krajowe w zakresie ryzyka pestycydów dla pszczół (LINK)

tagi: , , , ,

Kategoria: Strona główna, EU, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich