#HumanRightsBreaches in #China, #Belarus and #UnitedArabEmirates

| Październik 9, 2018

Posłowie do PE wyrażają ubolewanie z powodu arbitralnych aresztowań i zatrzymań mniejszości etnicznych, dziennikarzy i obrońców praw człowieka w Chinach, Białorusi i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Chiny muszą zakończyć masowe arbitralne zatrzymania mniejszości w regionie Xinjiang

Po ostatnich systematycznych i arbitralnych masowych aresztowaniach członków Ujgurów, Kazachów i innych mniejszości etnicznych w regionie Xinjiang przez chińskie władze, posłowie do PE żądają natychmiastowego zakończenia takich praktyk, a osoby zatrzymane w takich okolicznościach muszą zostać zwolnione bezwarunkowo.

Zachęcają też rząd chiński do zamknięcia wszystkich obozów i ośrodków zatrzymań w tym regionie i wyrażenia głębokiego zaniepokojenia doniesieniami o nękaniu i zastraszaniu przez państwo Ujgurów za granicą. Parlament wzywa wszystkie kraje UE, aby zawiesiły powrót etnicznych Ujgurów, Kazachów i innych tureckich mniejszości muzułmańskich do Chin, biorąc pod uwagę ryzyko arbitralnych zatrzymań, tortur lub innego złego traktowania, z jakim będą musieli się zmierzyć.

Posłowie w końcu domagają się, aby dziennikarze i międzynarodowi obserwatorzy mieli wolny, nieograniczony dostęp do prowincji Xinjiang, położonej w północno-zachodniej części Chin.

Władze Białorusi muszą powstrzymać nękanie i przetrzymywanie dziennikarzy

W obliczu pogarszającej się wolności mediów na Białorusi posłowie do PE potępiają powtarzające się aresztowania i nękanie dziennikarzy i niezależnych serwisów informacyjnych w tym kraju. Uważają również za niedopuszczalne, że władze zablokowały wiodącą niezależną białoruską stronę internetową "Karta 97" i zdecydowanie nie aprobują ostatnich poprawek przyjętych do prawa medialnego kraju, które są wykorzystywane do tworzenia biurokratycznych obciążeń dla dziennikarzy i zaostrzenia kontroli nad Internetem.

Parlament wyraża ubolewanie, że Białoruś kontynuuje represyjną i niedemokratyczną politykę wobec dziennikarzy, prawników, działaczy politycznych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego; takie represje utrudniają bliższe relacje z UE i szersze uczestnictwo w Partnerstwie Wschodnim, podkreślają eurodeputowani.

Na koniec wzywają do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia więźniów politycznych Michaiła Zhamchuzhny'ego i Dzmitry Paliyenki oraz wzywają szefową unijnej dyplomacji Federiki Mogherini do ścisłego monitorowania sytuacji wolności mediów na Białorusi.

Władze ZEA muszą uwolnić więźnia sumienia Ahmeda Mansoora i jego rówieśników

Po aresztowaniu i niedawnym aresztowaniu znanego emigranta Ahmeda Mansoora, posła do PE, wzywają go do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia, a wszystkie zarzuty przeciwko niemu zostaną odrzucone. Dotyczy to również wszystkich innych więźniów sumienia przetrzymywanych przez władze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA).

Parlament wyraża głębokie zaniepokojenie sprawozdaniem, że Ahmed Mansoor został poddany torturom i wzywa władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do zapewnienia, aby osoby zatrzymane uznane za naruszające prawo otrzymały sprawiedliwy proces zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Rezolucja wzywa również Zjednoczone Emiraty Arabskie do przeglądu różnych przepisów krajowych, w tym w zakresie zwalczania terroryzmu i cyberprzestępczości, ponieważ są one wielokrotnie wykorzystywane do ścigania obrońców praw człowieka.

Ponadto, posłowie do PE podkreślają potrzebę ogólnounijnego zakazu eksportu, sprzedaży i konserwacji wszelkiego rodzaju sprzętu bezpieczeństwa do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w tym technologii nadzoru internetowego, która mogłaby zostać wykorzystana do wewnętrznych represji.

Rezolucje w sprawie Białorusi i Chin zostały zatwierdzone przez pokaz rąk. Rezolucja w sprawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich została zatwierdzona głosami 322 za, 220 przeciwko i 56 wstrzymującym się.

Więcej informacji

tagi: , , , ,

Kategoria: Strona główna, Białoruś, Chiny, EU, Parlament Europejski, Zjednoczone Emiraty Arabskie