Parlament przedstawi swoją wizję przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią po ... Brexit

| Marzec 13, 2018

Rezolucja określająca stanowisko Parlamentu w sprawie przyszłych stosunków między Unią Europejską a Wielką Brytanią zostanie omówiona we wtorek w 09h z Michelem Barnier i odbędzie się głosowanie w środę (13, marzec).

Projekt rezolucji przygotowany przez Parlament Europejski Grupa Sterująca Brexit i zatwierdzone przez Konferencję Przewodniczących (przewodniczącego i liderów grup politycznych) w sprawie 7-u marca, sugeruje, że układ stowarzyszeniowy UE-Wielka Brytania mógłby zapewnić odpowiednie ramy dla przyszłych stosunków.

Tekst podkreśla jednak, że nawet ściśle powiązane kraje trzecie o identycznym ustawodawstwie nie mogą korzystać z podobnych przywilejów ani dostępu do rynku jak państwa członkowskie UE.

Debata i głosowanie (w środę) wyprzedzają szczyt UE w marcu 22-23 w Brukseli, w którym szefowie państw i rządów UE mają zatwierdzić wytyczne Rady dotyczące przyszłych negocjacji w sprawie stosunków.

Można oglądać debaty plenarnej poprzez EP Live i EbS +.

Więcej informacji

tagi: ,

Kategoria: Strona główna, Brexit, EU, Parlament Europejski, Plenarny, UK