Kontakt z nami

Chiny

# Chiny i UE „powinny połączyć siły w zakresie bezpieczeństwa w Internecie”

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

internet_access_globe_keyboard_illoCzy rosyjscy hakerzy rządowi wpłynęli na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych? A może zarzuty to tylko kolejna miejska legenda, wysunięta przez Amerykanów niezadowolonych z wyniku? Pewnie nigdy nie będzie pewności, pisze Luigi Gambardella, prezydent ChinaEU (za China Daily).   

Pewne jest jednak to, że Internet jest znacznie bardziej podatny na ataki, niż nam się wydawało. Cyberbezpieczeństwo jest słusznie jednym z kluczowych tematów dyskusji na Internet Global Forum, corocznym spotkaniu wszystkich zainteresowanych stron internetowych w Guadalajarze w Meksyku. Cyberbezpieczeństwo to problem globalny; wymaga globalnej reakcji. Na początku XXI wieku Unia Europejska powołała wyspecjalizowaną agencję do promowania wspólnego podejścia i wymiany najlepszych praktyk w UE – Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

ENISA ściśle współpracowała z rządami państw członkowskich UE i sektorem prywatnym, dostarczając porady i rozwiązania. Na przykład w latach 2010, 2012 i 2014 była gospodarzem ogólnoeuropejskich ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Opowiadała się również za opracowaniem krajowych strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, które są obecnie obowiązkowe w UE na mocy niedawnej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji. Równolegle ENISA opracowała metodologię identyfikowania krytycznych sieci komunikacyjnych, łączy i komponentów – zależności od sieci komunikacyjnych infrastruktury krytycznej, takiej jak sieci elektroenergetyczne.

ENISA rozpowszechnia swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa poprzez badania. Na przykład opublikował badanie dotyczące bezpiecznych usług w chmurze, dotyczące kwestii ochrony danych, technologii zwiększających prywatność i prywatności w nowych technologiach, elektronicznych dowodach osobistych i usługach zaufania oraz identyfikujące krajobraz zagrożeń.

Innym przykładem jest opublikowany w styczniu raport Communication Network Interdependencies in Smart Grids. Jest skierowany głównie do operatorów inteligentnych sieci, producentów i sprzedawców, a także dostawców narzędzi.

Mandat ENISA wygaśnie w czerwcu 2020 r. i UE zastanawia się nad swoim przyszłym mandatem. Większość rozważań skupia się na przyszłych zadaniach ENISA teraz, gdy istnieje już sieć krajowych zespołów reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym. Ze względu na globalny charakter bezpieczeństwa internetu nie poświęcono wystarczającej uwagi możliwości poszerzenia zasięgu geograficznego jej misji.

Podczas imprezy Trust Tech w Cannes, China Information Technology Industry Federation (CITIF) podkreśliła pilną potrzebę ustanowienia w Chinach profesjonalnego i doskonałego mechanizmu szkolenia personelu zajmującego się bezpieczeństwem informacji. Federacja ubolewała również nad faktem, że świadomość bezpieczeństwa informacji w Chinach pozostaje w tyle za średnią światową, a bardzo niewiele krajów kupuje usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji. Rząd chiński zobowiązał się do uczynienia bezpieczeństwa sieci i informacji strategią narodową i już wprowadził szereg polityk oraz podjął inne kroki w celu wzmocnienia bezpieczeństwa informacji i promowania rozwoju branży bezpieczeństwa informacji.

reklama

Ale po co robić to wszystko samemu? Dlaczego nie skorzystać z ponownej oceny ENISA, aby przekształcić ją w chińsko-europejską agencję ds. bezpieczeństwa sieci i informacji, czyli CENISA? Podstawa prawna ENISA mogłaby ewoluować od unijnego rozporządzenia do międzynarodowej umowy między Unią Europejską a Chinami, do której ostatecznie mogłyby dołączyć inne kraje, na przykład Wielka Brytania po wyjściu z UE.

Nowy organ opierałby się na obecnej praktyce i wiedzy fachowej ENISA w celu promowania bezpieczeństwa sieci poprzez: zalecenia; Działania wspierające kształtowanie i wdrażanie polityki, takie jak wymiana najlepszych praktyk i koordynacja globalnych ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa; Praktyczna praca, w ramach której CENISA współpracowałaby bezpośrednio z zespołami operacyjnymi w Chinach i UE.

Takie reformy byłyby tylko pierwszymi krokami w kierunku większego bezpieczeństwa w Internecie, ale potwierdziłyby zaangażowanie UE i Chin we współpracę na rzecz bezpieczniejszego internetu.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy