Kontakt z nami

Chiny

Status gospodarki rynkowej dla #China: No zielone światło bez warunków, mówi EPP

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

china-economy_wide-59a4aa2a91c279a193c37ca3fdd265ad9811d98fGrupa EPL wezwała Komisję Europejską do wzmocnienia skutecznego instrumentu ochrony handlu, aby zagwarantować ochronę przemysłu UE przed przywozem po cenach dumpingowych z Chin. W rezolucji Grupy podkreślono, że dopóki Chiny nie spełnią pięciu kryteriów wymaganych przez UE, aby zakwalifikować się jako posiadające gospodarkę rynkową, UE powinna stosować niestandardową metodologię w dochodzeniach antydumpingowych i antysubsydyjnych dotyczących chińskiego przywozu przy ustalaniu porównywalność cen.

Jednocześnie podczas dzisiejszej debaty plenarnej na temat statusu gospodarki rynkowej Chin rzecznik Grupy EPL w Komisji Handlu Międzynarodowego, poseł do Parlamentu Europejskiego Daniel Caspary, wezwał Radę Europejską do zaprzestania blokady przepisów dotyczących instrumentów ochrony handlu: „Strategiczne partnerstwo z Chiny są dla nas niezwykle ważne, niezależnie od tego, czy uważa się, że Chiny mają gospodarkę rynkową, czy nie, bo oczywiście tak nie jest. Jednocześnie setki tysięcy Europejczyków pracujących w przemyśle stalowym są bardzo zaniepokojeni o ich miejsca pracy. Musimy pilnie działać w ich imieniu, aby zapewnić wzmocnienie instrumentów handlowych UE. Miejsca pracy są ważne dla Grupy EPL; przemysł europejski jest ważny i chcemy go chronić” – powiedział Caspary.

„Jestem zaskoczony, że Komisja Europejska nie przedstawiła jeszcze rozwiązania, w jaki sposób UE powinna zastosować się do zasad WTO uzgodnionych już 15 lat temu. Nie jest za pięć dwunasta, jest już pięć minut po, a my wciąż czekamy. Najważniejsze pytanie brzmi, czy jest jakakolwiek szansa na przyjęcie nowych przepisów, zanim będzie za późno” – podkreślił zastępca rzecznika Grupy EPL w Komisji Handlu Międzynarodowego, poseł do Parlamentu Europejskiego Christofer Fjellner, odpowiedzialny za ustawodawstwo dotyczące instrumentów ochrony handlu.

Stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Chin, eurodeputowany Iuliu Winkler, podkreślił, że strategiczne partnerstwo UE z Chinami musi opierać się na wzajemności i wzajemnych korzyściach: „Każda decyzja w sprawie statusu Chin jako gospodarki rynkowej podejmowana w dochodzeniach antydumpingowych powinna być w pełni zgodna z Normy WTO Automatyczne uznanie statusu Chin o gospodarce rynkowej nie jest rozsądną opcją, dlatego zwracamy się do Komisji Europejskiej o określenie realnych instrumentów ochrony handlu, które można zastosować w celu ochrony przemysłu stalowego i innych gałęzi przemysłu przed nieuczciwą konkurencją i dumpingiem. że dialog z Chinami i innymi partnerami w WTO doprowadzi do zidentyfikowania najlepszych rozwiązań, które można zastosować wobec partnerów strategicznych, we wspólnym interesie UE i Chin”.

Po debacie w Parlamencie Europejskim przewodniczący Grupy S&D Gianni Pittella powiedział: „Grupa S&D sprzeciwia się przyznaniu Chinom statusu gospodarki rynkowej z prostego powodu: Chiny, pomimo poczynionych ogromnych wysiłków, nie są jeszcze gospodarką rynkową. Powszechne i utrzymujący się dumping społeczny, klimatyczny i przemysłowy, jakiego dopuszczają się Chiny, zagroziłby nie tylko przyszłości europejskiego sektora stalowego, ale całego europejskiego przemysłu wytwórczego, gdyż zagrożone są miliony miejsc pracy i zasadnicza część europejskiego PKB.

„Obecnie naszym obowiązkiem jest zwrócenie uwagi i wysłuchanie protestów i obaw zgłaszanych przez miliony europejskich pracowników. W ramach zasady ostrożności musimy to powstrzymać. Nie chcemy ponosić odpowiedzialności za historyczny błąd”.

Status gospodarki rynkowej dla Chin: posłowie wzywają do zapewnienia uczciwej konkurencji

reklama

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy