Kontakt z nami

EU

Kolumbia i Peru kryteriom bezwizowego dostępu do strefy Schengen

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

SchengenW dniu dzisiejszym (29 października) Komisja przyjęła dwa sprawozdania, w których stwierdziła, że ​​Kolumbia i Peru spełniają odpowiednie kryteria, z myślą o negocjacjach umów w sprawie zniesienia wiz między każdym z tych krajów a UE.

„Znaczna poprawa, jaką w ostatnich latach dokonały Kolumbia i Peru w wielu obszarach, oznacza, że ​​nie ma już uzasadnienia utrzymywanie obowiązku wizowego wobec obywateli tych krajów odwiedzających strefę Schengen na krótkie pobyty. Znosząc obowiązek wizowy, będziemy wspierać mobilność i kontakty międzyludzkie – co ma fundamentalne znaczenie dlanwymuś rozwój społeczny i gospodarczy oraz wzajemne zrozumienie pomiędzy UE i inne kraje," powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

Po dokonaniu oceny odpowiednich kryteriów, w tym m.in. zagrożeń dla bezpieczeństwa i ryzyka nielegalnej imigracji, korzyści gospodarczych dla UE oraz kwestii związanych z prawami człowieka, Komisja stwierdziła, że ​​spełnione są warunki niezbędne do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zniesienia wiz między UE a Kolumbią i Peru.

Główne wnioski z raportów są następujące: rośnie zaufanie do osób ubiegających się o wizę z obu krajów, przy niskim wskaźniku odmów wydania wizy; nielegalna migracja jest na stosunkowo niskim poziomie; bezpieczeństwo dokumentów podróży jest wystarczające; zagrożenia bezpieczeństwa ustąpiły; zorganizowane grupy przestępcze nie są obecnie oceniane jako istotne zagrożenie dla UE (z wyjątkiem handlu narkotykami); możliwości gospodarcze, w tym zwiększone przepływy handlowe i turystyczne, rozwijają się równolegle ze znacznym wzrostem gospodarek kolumbijskiej i peruwiańskiej; prawa człowieka i podstawowe wolności są obecnie znacznie lepiej chronione i szanowane w tych krajach niż w przeszłości; zapewniona zostanie wzajemność wizowa, ponieważ kraje te już zwalniają wszystkich obywateli UE z obowiązku wizowego; a ruch bezwizowy jeszcze bardziej zacieśni stosunki między UE a obydwoma krajami, zwłaszcza od czasu (tymczasowego) stosowania umów o wolnym handlu w 2013 r.

Ogólne pozytywne oceny nie pomijają istnienia pewnych zagrożeń, m.in możliwy wzrost wykorzystania kurierów narkotykowych i ofiar handlu ludźmi, a także liczby Kolumbijczyków i Peruwiańczyków, którzy legalnie wjeżdżają do UE i którzy przedłużają pobyt, stając się w ten sposób nielegalnymi migrantami. TezNiemniej jednak uważa się, że ryzyko jest możliwe do zarządzania, w szczególności poprzez prawidłowe przeprowadzanie odpraw granicznych, w razie potrzeby przy użyciu wzmocnionych środków, na lotniskach, przez które większość Kolumbijczyków i Peruwiańczyków dociera do zewnętrznych granic strefy Schengen.

Następne kroki

Po przedyskutowaniu sprawozdań w odpowiednich komisjach i grupach Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja to zrobi zwrócić się do Rady o upoważnienie do negocjowania umów o zniesieniu wiz krótkoterminowych z każdym z państw członkowskich dwa kraje. Jeśli Rada udzieli takiego zezwolenia, negocjacje mogłyby rozpocząć się w pierwszym trymestrze 2015 roku. Dopiero po wejściu w życie umów ruch bezwizowy dla obywateli tych krajów stanie się rzeczywistością. Może to nastąpić najwcześniej w drugiej połowie 2015 roku.

reklama

Tło

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 509/20141 zmienione rozporządzenie Rady nr 539/20012 aw szczególności jej załączniki zawierające wykazy państw, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. 19 krajów zostało przeniesionych z załącznika I (obowiązek wizowy) do załącznika II (zwolnienie z obowiązku wizowego): Kolumbia, Dominika, Grenada, Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Palau, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Samoa, Wyspy Salomona, Timor Wschodni, Tonga, Trynidad i Tobago, Tuvalu, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Vanuatu. W przypadku obywateli tych 19 krajów zwolnienie z obowiązku wizowego będzie obowiązywało dopiero od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, którą każdy z tych krajów ma zawrzeć z Unią Europejską.

W przypadku Peru i Kolumbii wymagany był dodatkowy krok przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie dwustronnych umów o zniesieniu wiz: dokonana przez Komisję ocena obu krajów w odniesieniu do określonych kryteriów w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 509/2014: "nielegalna imigracja, porządek publiczny i bezpieczeństwo, korzyści gospodarcze, w szczególności w zakresie turystyki i handlu zagranicznego, oraz stosunki zewnętrzne Unii z odpowiednimi państwami trzecimi, w tym w szczególności względy praw człowieka i podstawowych wolności, jak również skutki regionalna spójność i wzajemność".

Obydwom przyjętym dziś sprawozdaniom towarzyszą dokumenty robocze służb Komisji, w których przedstawiono szczegółowe dane stanowiące podstawę ich wniosków oraz informacje o źródłach danych i metodologii zastosowanej do sporządzenia oceny. W związku z przygotowaniem oceny Komisja zwróciła się o wkład do trzech agencji UE: EASO, Europolu i Frontexu i otrzymała je. Ponadto uzyskano dodatkowe informacje od delegatur UE w Bogocie i Limie, a także od władz kolumbijskich i peruwiańskich.

Więcej informacji

Zgłoś na Kolumbii
Zgłoś na Peru
Cecylii Malmström Zbieranie danych analitycznych o stronach internetowych lub aplikacjach (aby sprawdzić, czy strona działa poprawnie lub które sekcje strony są najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających).
Śledź komisarz Malmström na Twitter
DG Spraw Wewnętrznych Zbieranie danych analitycznych o stronach internetowych lub aplikacjach (aby sprawdzić, czy strona działa poprawnie lub które sekcje strony są najbardziej atrakcyjne dla odwiedzających).
Śledź DG do Spraw Wewnętrznych na Twitter

kraje strefy Schengen

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy