Kontakt z nami

Weryfikacja faktów

Nova Resistência w Brazylii: identyfikacja niebezpiecznych narracji i powstrzymywanie ich wpływu

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W ostatnich latach w Brazylii powstała skrajnie prawicowa organizacja Nova Resistência (NR), której udało się nie tylko wyrobić sobie zauważalną obecność w krajobrazie społeczno-geopolitycznym kraju, ale także z powodzeniem przeniknąć swoimi pomysłami do społeczeństwa brazylijskiego gdzie jej radykalne narracje krążą dość swobodnie, przy wsparciu kremlowskich powiązań. Zrozumienie istoty narracji propagowanej przez Nova Resistência i zasięgu, jaki udało jej się wypracować w swojej pracy przy wsparciu Rosji, w różnych segmentach brazylijskiego społeczeństwa, w szczególności za pośrednictwem Telegramu, jest ważne dla zrozumienia szerokiego wachlarza zagrożeń, jakie grupa ta stwarza zagrożenie dla spójności społecznej. Ważne jest również, aby spojrzeć poza Brazylię i zobaczyć, w jaki sposób pomyślne rozprzestrzenianie się tej radykalnej ideologii w Brazylii mogłoby potencjalnie zostać powtórzone gdzie indziej.

Zanim zagłębimy się w ryzyko, konieczne jest lepsze zrozumienie głównych historii, wokół których kręci się program Nova Resistência. Każda z nich przeplata się z kilkoma narracjami pobocznymi, które wspólnie napędzają potężny i zdecydowanie zbyt często ignorowany dobrze naoliwiony mechanizm propagandowy, który z powodzeniem przeniknął do społeczeństwa brazylijskiego przy pomocy jej kremlowskich zwolenników. Te metanarracje nie są jedynie abstrakcyjnymi koncepcjami; zostały starannie opracowane, aby służyć konkretnym celom, których ostatecznym celem jest przekształcenie opinii publicznej w całym kraju (z myślą o wykorzystaniu podobnych modeli do szerszego oddziaływania na region, a także na kraje poza regionem), tworząc klimat sprzyjający inkubacja ideologii ekstremistycznych.

Omawiając te kwestie, należy najpierw przyjrzeć się temu, co ma największy potencjalny wpływ na sianie niezgody i wywrócenie porządku społecznego, a mianowicie na militaryzm Nova Resistência i jego powiązania z Moskwą. Rzeczywiście, jak duży nacisk zwolenników Nova Resistência na militaryzm można najlepiej dostrzec poprzez mocny akcent w propagandzie na temat donoszonych przez Rosję „triumfów” w konflikcie na Ukrainie. Rosję przedstawia się jako przykład nacjonalizmu, do którego można aspirować, a Nova Resistência otwarcie i często po cichu sugeruje, że Brazylia może się wiele nauczyć od rosyjskiego modelu nacjonalistycznego.

Historie stanowiące integralną część wysiłków każdej takiej organizacji i stanowiące podstawę tej narracji przedstawiają Ukrainę jako centrum nazistowskiego rasizmu i szerzej rozumianego upadku moralnego. Organizacja pośrednio gloryfikuje postacie polityczne powodujące podziały, takie jak Donald Trump, którzy w ich mniemaniu podzielają te skrajne światopoglądy. Błędem jest postrzeganie tej narracji jako wyłącznie dotyczącej polityki zagranicznej. Raczej szerszymi celami strategicznymi takich wysiłków jest zachęcanie do przyjęcia znacznie bardziej agresywnej formy nacjonalizmu w Brazylii; w szczególności forma nacjonalizmu, która czci siłę militarną i autorytarne przywództwo jako kluczowe zasady, do których należy dążyć. To właśnie ten rodzaj nacjonalizmu dobrze wpisuje się w rosyjski program siania niezgody i podnoszenia spójności społecznej w wybranych lokalizacjach geograficznych na całym świecie.

Wychodząc poza te bardzo konkretne założenia ideologii Nova Resistência, ważne jest zrozumienie pseudointelektualistycznego sposobu, w jaki działa ta organizacja, promując znaną koncepcję zwaną „wielobiegunowością”. Jak w przypadku każdego programu pseudointelektualistycznego, ta narracja próbuje nadać intelektualną fasadę skrajnemu programowi Nova Resistência, nawiązując do już istniejących (i powszechnych w Brazylii) konserwatywnych perspektyw w kwestiach takich jak role płciowe, nastroje anty-LGBTQIA+ i przenikające stereotypy , wraz z usprawiedliwieniami przemocy wobec mniejszości. Rzeczywiście, takie kwestie zostały starannie wybrane nie tylko ze względu na rolę, jaką mogą odegrać w dzieleniu społeczeństwa brazylijskiego, ale także ze względu na ich potencjalne znaczenie w innych lokalizacjach.

Często przeplatają się one z podtekstem religijnym, który podoba się wielu religijnym Brazylijczykom, na przykład przedstawiają Zachód jako znajdujący się pod wpływem „Szatana”. Ta narracja ma na celu przyciągnąć uwagę bardziej intelektualnie nastawionych, religijnych odbiorców. Nova Resistência wykorzystała narzędzie, z którego korzystało wiele organizacji ekstremistycznych, a mianowicie legitymizację skrajnych stanowisk pod przykrywką dyskursu teoretycznego i generowanie iluzji wyrafinowania wokół regresywnych i niebezpiecznych ideologii.

reklama

To naturalnie łączy się z kolejnym punktem forsowanym przez Nova Resistência; głęboką nieufność do tradycyjnych mediów. Po pokazaniu, że działa na poziomie intelektualnym znacznie wyższym niż „media głównego nurtu”, Nova Resistência na przykład twierdzi, że zachodnie media celowo przedstawiają fałszywe podmioty takie jak Rosja, aby utrzymać własną elitę, kierowaną przez USA hegemonię. Wykorzystując już powszechny sceptycyzm wobec mediów głównego nurtu, przyczynia się do zaostrzenia podziałów i wspierania mentalności „my kontra oni” opartej na odmienności. Według nich Nova Resistência powinna być postrzegana jedynie jako latarnia prawdy, prowadząca krucjatę przeciwko ogromnemu światowemu spiskowi mającemu na celu zaciemnienie rzeczywistości. To nie tylko dyskredytuje często ugruntowane źródła wiadomości. Pozycjonuje także Nova Resistência jako jedynego dostawcę nieskażonej prawdy.

Przeprowadzono badania w sieci rozpowszechniania, która została zbudowana w celu szerzenia narracji Nova Resistência. Dotyczyło to głównie aplikacji do szyfrowania wiadomości Telegram i wykazało, że przez cały rok badań treści Nova Resistência były udostępniane na 752 kanałach. Należy zauważyć, że kanały te wcale nie są monolityczne, ale raczej działają jako nieodłączna część złożonego ekosystemu, w którym promowane są nie tylko narracje utożsamiane z Nova Resistência. Są one raczej wymieszane z podobnymi ideologiami, a wszystkie są dostosowane do konkretnych kluczowych grup demograficznych, do których dąży Nova Resistência.

Jak w przypadku każdego działania w mediach społecznościowych, kluczową rolę odgrywają wpływowcy, którzy mają już ugruntowaną pozycję w tych kanałach. Najczęściej prezentują się oni jako intelektualiści, chcąc uwiarygodnić pseudointelektualne narracje Nova Resistência. Operacja jest złożona, a dalsze kanały pełnią rolę kuratorów, którzy wzmacniają i legitymizują treści w sieci, mobilizując zwolenników i zachęcając do działania. Rzeczywiście jest to podobne do taktyki stosowanej przez Kreml gdzie indziej.

Konsekwencje i potencjalne zagrożenia wynikające z działań Nova Resistência są dalekosiężne i szerzą narracje usprawiedliwiające przemoc i zachęcające do tendencji ekstremistycznych. Działania te w naturalny sposób radykalizują jednostki, ale, co bardziej niepokojące, jeszcze bardziej destabilizują i tak już podzielone społeczeństwo brazylijskie, wspólnie tworząc środowisko sprzyjające działaniom ekstremistycznym i rozkwitowi autorytaryzmu. Jak zauważono, mogą one również zostać odtworzone w innych zagrożonych obszarach geograficznych przez rosyjskich zwolenników Nova Resistência.

Zwalczanie tego podstępnego wpływu wymaga wielostronnego podejścia składającego się z wielu kroków. Musi obejmować zwiększanie umiejętności korzystania z mediów, co niewątpliwie pomoże w zwalczaniu dezinformacji, promowanie włączających narracji, które równoważą retorykę tworzącą podziały, oraz wzmocnienie ram prawnych, które mogą być narzędziami umożliwiającymi ograniczanie działań Nova Resistência w Internecie.

Tej dobrze skoordynowanej organizacji nie można zignorować. Porządek obrad jest jasny; przekształcenie krajobrazu politycznego i społecznego Brazylii, przy czym Kreml zawsze bacznie obserwuje odtworzenie tego udanego modelu w innych krajach. Ignorowanie tego jest nie tylko niemożliwe, ale wręcz niebezpieczne. Zamiast tego musimy nie tylko zrozumieć narracje i metody, ale także pracować nad ich ujawnieniem, podejmując wszelkie kroki niezbędne do ochrony jednolitej tkanki naszego demokratycznego społeczeństwa.

Bernardo Almeida jest niezależnym analitykiem mieszkającym w Rio de Janeiro i zajmującym się wielką rosyjską strategią w Ameryce Łacińskiej. Uzyskał tytuł magistra studiów nad konfliktami na Uniwersytecie w São Paulo.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy