Kontakt z nami

Komisja Europejska

NextGenerationEU: Komisja Europejska zatwierdza pozytywną wstępną ocenę wniosku Malty o wypłatę 52.3 mln euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

W dniu 27 stycznia Komisja Europejska zatwierdziła pozytywną wstępną ocenę wniosku Malty o płatność w wysokości 52.3 mln EUR (bez płatności zaliczkowych) w postaci dotacji w ramach Instrument odbudowy i odporności (RRF), kluczowy instrument leżący u podstaw NextGenerationEU.

W dniu 19 grudnia 2022 r. Malta przedłożyła Komisji wniosek o płatność w oparciu o osiągnięcie 16 kluczowych etapów i trzech celów określonych w Decyzja wykonawcza Rady za pierwszą ratę.

Osiągnięte kamienie milowe i cele świadczą o znacznych postępach poczynionych we wdrażaniu planu odbudowy i zwiększania odporności Malty oraz jej szeroko zakrojonego programu reform i inwestycji. Obejmują one ważne środki, takie jak przyjęcie strategii na rzecz zmniejszenia ilości odpadów poprzez recykling w sektorze budowlanym, utworzenie obiektów biurowych umożliwiających urzędnikom służby cywilnej pracę zdalną w całym kraju, reformy mające na celu pobudzenie badań i inwestycji przemysłowych, krajowy program zwalczania nadużyć finansowych i korupcji oraz reformy mające na celu cyfryzację wymiaru sprawiedliwości.

Wraz z wnioskiem władze maltańskie przedstawiły szczegółowe i wyczerpujące dowody potwierdzające realizację 16 kluczowych etapów i trzech celów. Komisja dokładnie oceniła te informacje przed przedstawieniem pozytywnej wstępnej oceny wniosku o płatność.

maltański plan naprawy i odporności obejmuje szeroki zakres środków inwestycyjnych i reformatorskich, podzielonych na sześć komponentów tematycznych. Plan zostanie wsparty dotacjami w wysokości 258.3 mln euro, z czego 13% (41.1 mln euro) wypłacono Malcie w ramach prefinansowania 17 grudnia 2021 r.

Płatności w ramach RRF opierają się na wynikach i są uzależnione od wdrożenia przez państwa członkowskie inwestycji i reform określonych w ich odpowiednich planach odbudowy i zwiększania odporności.

Następne kroki

reklama

Komisja przesłała teraz swoją pozytywną wstępną ocenę realizacji przez Maltę kluczowych etapów i celów wymaganych do dokonania tej płatności do Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (EFC) z prośbą o opinię. Opinia KEF, która ma zostać wydana w ciągu maksymalnie czterech tygodni, powinna zostać uwzględniona w ocenie Komisji. Po wydaniu opinii przez KEF Komisja przyjmie ostateczną decyzję w sprawie wypłaty rekompensaty finansowej, zgodnie z procedurą sprawdzającą, za pośrednictwem komitetu komitologii. Po przyjęciu decyzji przez Komisję może nastąpić wypłata na rzecz Malty.

Komisja oceni dalsze wnioski o płatność złożone przez Maltę na podstawie realizacji celów pośrednich i końcowych określonych w decyzji wykonawczej Rady, odzwierciedlających postępy we wdrażaniu inwestycji i reform.

Kwoty wypłacane państwom członkowskim publikowane są w tzw Tablica wyników regeneracji i odporności, co pokazuje postęp we wdrażaniu krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Mam dobre wieści dla Malty. Biorąc pod uwagę udany pierwszy zestaw reform i inwestycji, kraj jest gotowy do otrzymania pierwszej płatności w ramach NextGenerationEU. Gdy państwa członkowskie dadzą zielone światło, Malta otrzyma ponad 50 mln euro w wyniku dobrych postępów w realizacji krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności, który jest wart prawie 260 mln euro. Malta pracuje na przykład nad wzmocnieniem walki z korupcją i zwiększeniem niezależności sądownictwa. Malta zintensyfikowała również mapowanie inwestycji w innowacje przemysłowe i ulepszone gospodarowanie odpadami z korzyścią dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Wreszcie z zadowoleniem przyjmujemy ważne środki mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków szkolnych. Oby tak dalej, Malto! Komisja stoi po waszej stronie na drodze do wyzdrowienia”.

Więcej informacji

Ocena wstępna

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Malty o wypłatę w ramach NextGenerationEU

Komunikat prasowy w sprawie prefinansowania Malty w wysokości 41.1 mln EUR

Pytania i odpowiedzi dotyczące planu odbudowy i zwiększania odporności Malty

Zestawienie informacji na temat planu odbudowy i zwiększania odporności Malty

Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady

Załącznik do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady

Dokument roboczy personelu

Instrument odbudowy i odporności

Tablica wyników regeneracji i odporności

Rozporządzenie w sprawie instrumentu na rzecz odbudowy i odporności

Pytania i odpowiedzi dotyczące Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Strona internetowa UE jako pożyczkobiorcy

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy