Kontakt z nami

Euromiasta

Zakrojone na szeroką skalę badanie burmistrzów europejskich: Przywódcy miast potrzebują wsparcia, aby stawić czoła kryzysom mieszkaniowym i społecznym

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Nowe, obszerne badanie przeprowadzone przez Eurocities wykazało, że radzenie sobie z narastającym kryzysem mieszkaniowym i reagowanie na rosnące nierówności społeczne budzą coraz większe obawy burmistrzów europejskich miast w 2024 r. Publikowane na dwa tygodnie przed wyborami europejskimi, drugie coroczne Badanie burmistrzów Eurocities Pulse, w ramach którego zebrano wyniki od 92 burmistrzów w 28 krajach europejskich, odkryło główne trendy, wyzwania i priorytety, które będą kształtować sprawy miejskie w 2024 r.

Badanie potwierdza również, że zmiany klimatyczne pozostają głównym priorytetem dla ogółu przywódców miast. Podobnie jak w 2023 r., znacznie ponad połowa burmistrzów uznała działania klimatyczne za swój najwyższy priorytet na 2024 r., czyli ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej kategorii. 

Jak wynika z badania, największymi priorytetami burmistrzów na 2024 rok są:

 • 67% działań klimatycznych: Burmistrzowie podkreślają centralną rolę miast w wiodących działaniach, takich jak renowacje budynków i rozwój zrównoważonego transportu. 
 • 31% włączenia społecznego i równości: Burmistrzowie podkreślają rosnącą inflację i kryzys kosztów utrzymania. Chcą współpracować z UE, aby chronić prawa socjalne ludzi w okresie transformacji zielonej i cyfrowej oraz budować zdolność miast do reagowania na presję na podstawowe usługi społeczne.
 • 30% dostępu do niedrogich i socjalnych mieszkań: Burmistrzowie wyrażają chęć współpracy z kolejnymi instytucjami UE i rządami krajowymi w celu inwestowania w wysokiej jakości, sprawiedliwe mieszkalnictwo oraz poprawę mieszkalnictwa socjalnego.
 • 28% zrównoważonej mobilności: Burmistrzowie podkreślają znaczenie bezpieczeństwa, przystępności cenowej i wydajności przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwych emisji.

„Chociaż zmiany klimatyczne pozostają głównym priorytetem dla europejskich burmistrzów w 2024 r., zwracają oni również znacznie więcej uwagi na włączenie społeczne i mieszkalnictwo niż w zeszłym roku” – mówi André Sobczak, Sekretarz Generalny Eurocities. "Podkreśla to, że w przeciwieństwie do wielu populistycznych polityków, burmistrzowie nie sprzeciwiają się potrzebom ekologicznym i społecznym. Ich celem jest raczej równoczesna praca nad obydwoma wyzwaniami, aby opracować sprawiedliwą transformację, w której nikt nie zostanie pozostawiony w tyle”.

Pomimo niedawnego ostrego sprzeciwu niektórych polityków krajowych i europejskich wobec polityki Europejskiego Zielonego Ładu, burmistrzowie biorący udział w ankiecie podkreślają swoje zaangażowanie w osiągnięcie celów UE w zakresie neutralności klimatycznej. „Zdecydowana większość burmistrzów ma też pewność, że ich obywatele wspierają ich ambitne cele klimatyczne” – mówi Sobczak.

Jeśli jednak chodzi o możliwość finansowania działań klimatycznych i innych priorytetów, burmistrzowie twierdzą, że nie otrzymują wystarczającego wsparcia od UE lub rządów krajowych.  

reklama

„Mimo że priorytety miast i UE są często bardzo zbieżne, są to obszary, w których europejskie finansowanie i polityka są niewystarczające i w dalszym ciągu są wstrzymywane przez rządy krajowe” – mówi Sobzcak.  

„W rezultacie wiele miast nie jest w stanie osiągnąć swoich celów klimatycznych, podczas gdy inne mają trudności z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej bezbronnych. Jeśli sytuacja się nie poprawi, ryzykujemy ogromną reakcję wśród obywateli”.

W związku z czerwcowymi wyborami europejskimi, które przyniosą nowe mandaty Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej, burmistrzowie stwierdzają, że głównymi obszarami przyszłych inwestycji UE muszą być zmiany klimatyczne i energia, zrównoważony rozwój mobilność i dostęp do mieszkań. 

„Burmistrzowie Europy dali jasno do zrozumienia, że ​​lepsza przyszłość Europejczyków zaczyna się w miastach” – mówi Sobczak. „Ponieważ 75% Europejczyków mieszka w miastach, burmistrzowie zwracają się do UE o inwestowanie w infrastrukturę, która zmniejszy nierówności, wzmocni elektryczne  i zbuduj sprawiedliwą, zieloną i dostatnią przyszłość dla Europy”.

Do największych wyzwań stojących przed burmistrzami w 2023 roku należały:

 • 29% zmiana klimatu: Burmistrzowie zwracają uwagę na takie kwestie, jak dostęp do wody, skutki ekstremalnych upałów oraz wyzwanie, jakim jest promowanie środków adaptacji do zmiany klimatu, a także dalsze wysiłki na rzecz osiągnięcia celów dekarbonizacji i neutralności klimatycznej.
 • 26Kryzys mieszkaniowy: Mieszkalnictwo, które w 10 r. zajmie 2022. miejsce w rankingu wyzwań stawianych przez burmistrzów, w 2023 r. zajmie drugie miejsce. Burmistrzowie podkreślają, że zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań pracownikom o niskich i średnich dochodach jest coraz trudniejsze.
 • 22% budżet publiczny i potencjał administracyjny: Burmistrzowie twierdzą, że długoterminowe skutki inflacji w połączeniu ze zmianą dominującej polityki pieniężnej i wyższymi stopami procentowymi miały zauważalny wpływ na budżety publiczne i finansowanie.

Inne istotne wnioski z badania to:

 • Główne strategie burmistrzów mające na celu osiągnięcie ich priorytetów obejmują pozyskiwanie dla miasta dodatkowego finansowania ze środków rządu centralnego lub UE (85%), koncentrując się na innowacjach w celu wdrażania nowych pionierski nowatorski rozwiązań (61%) i ustanawiania lepszych sposobów współpracy z rządami krajowymi (49%).
 • Burmistrzowie twierdzą, że priorytetami następnej Komisji Europejskiej powinny być większe inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską (55%), większą dostępność wysokiej jakości mieszkań po przystępnych cenach (54%) oraz długoterminowa strategia i wizja współpracy UE i miast ( 49%). 
 • 49% miast stwierdziło, że brakuje im wystarczających narzędzi i możliwości, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań i celów klimatycznych, a 54% będzie miało trudności z zaspokojeniem bieżących potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej bezbronnych. 
 • 70% burmistrzów twierdzi, że większość ich wyborców chce działań w zakresie polityki dekarbonizacji i działań klimatycznych. Jednak 50% burmistrzów jest zaniepokojonych lokalnym sprzeciwem wobec ich polityki klimatycznej.
 • Chociaż skutki zarówno rosyjskiej wojny na Ukrainie, jak i pandemii Covid-19 wypadły z dziesięciu głównych wyzwań stojących przed burmistrzami, wielu burmistrzów nadal głośno opowiada o swoim niezłomnym wsparciu dla Ukrainy.
 • 85% burmistrzów uważa, że ​​innowacje rządowe są niezbędne.

  Burmistrzowie twierdzą, że najważniejsze działania innowacyjne, które przynoszą korzyści miastom, to analityka oparta na danych i kształtowanie polityki w oparciu o dowody (72%),
 • rozwój nowych usług i rozwiązań w oparciu o technologie cyfrowe (60%)
 • oraz skoncentrowane na człowieku projektowanie usług publicznych i interwencji politycznych (57%).

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy