Kontakt z nami

koronawirus

EMA otrzymuje wniosek o warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Opublikowany

on

EMA otrzymała zgłoszenie dotyczące warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (CMA) dla szczepionki COVID-19 opracowanej przez AstraZeneca i Oxford University. Ocena szczepionki, znanej jako COVID-19 Vaccine AstraZeneca, będzie przebiegać w przyspieszonym terminie. Opinia na temat pozwolenie na dopuszczenie do obrotu może zostać wydany do 29 stycznia podczas posiedzenia komitetu naukowego EMA ds. leków stosowanych u ludzi (CHMP), pod warunkiem, że przekazane dane dotyczące jakości, bezpieczeństwa i skuteczność szczepionki są wystarczająco solidne i kompletne oraz że wszelkie dodatkowe informacje wymagane do ukończenia oceny są niezwłocznie przedkładane.

Tak krótki czas na ocenę jest możliwy tylko dlatego, że EMA dokonała już przeglądu niektórych danych dotyczących szczepionki w okresie przegląd kroczący. Na tym etapie EMA oceniła dane z badań laboratoryjnych (dane niekliniczne), dane dotyczące jakości szczepionki (dotyczące jej składników i sposobu jej wytwarzania) oraz pewne dowody dotyczące bezpieczeństwa i skuteczność na podstawie zbiorczej analizy tymczasowych danych klinicznych z czterech trwających Badania kliniczne w Wielkiej Brytanii, Brazylii i RPA. Dodatkowe informacje naukowe dotyczące zagadnień związanych z jakością, bezpieczeństwem i skuteczność szczepionki firma dostarczyła również na żądanie CHMP i jest obecnie oceniany.

W trakcie przeglądu oraz podczas całej pandemii EMA i jej komitety naukowe są wspierane przez Grupa zadaniowa ds. Pandemii COVID-19 EMA, grupa skupiająca ekspertów z całego Europejska sieć regulacyjna leków ułatwienie szybkiego i skoordynowanego działania regulacyjnego dotyczącego leków i szczepionek przeciwko COVID-19.

Czym są sterowniki warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu?

Prawodawstwo UE to przewiduje warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (CMA) jest stosowana jako przyspieszona procedura autoryzacji w celu przyspieszenia zatwierdzania terapii i szczepionek w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego. CMA zezwalają na wydawanie zezwoleń na leki, które spełniają niezaspokojone potrzeby medyczne na podstawie mniej kompletnych danych niż zwykle wymagane. Dzieje się tak, jeśli korzyści wynikające z natychmiastowej dostępności leku lub szczepionki dla pacjentów przewyższają ryzyko związane z faktem, że nie wszystkie dane są jeszcze dostępne. Jednak dane muszą wskazywać, że korzyści ze stosowania leku lub szczepionki przeważają nad jakimkolwiek ryzykiem. CMA gwarantuje, że zatwierdzony lek lub szczepionka spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa UE, skuteczność oraz jakości i jest produkowany i kontrolowany w zatwierdzonych, certyfikowanych obiektach zgodnie z wysokimi standardami farmaceutycznymi, które są zgodne z komercjalizacją na dużą skalę. Po przyznaniu CMA firmy muszą dostarczyć dalsze dane z trwających lub nowych badań w ustalonych wcześniej terminach, aby potwierdzić, że korzyści nadal przeważają nad ryzykiem.

Co będzie dalej?

Jeśli EMA uzna, że ​​korzyści wynikające ze szczepionki przewyższają ryzyko związane z ochroną przed COVID-19, zaleci przyznanie warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Komisja Europejska przyspieszy wtedy proces decyzyjny w celu przyznania warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE i EOG w ciągu dni.

Jeśli chodzi o wszystkie leki, władze UE nieustannie gromadzą i przeglądają nowe informacje o lekach, gdy są one już wprowadzone na rynek i podejmują działania, gdy są potrzebne. Zgodnie z Plan monitorowania bezpieczeństwa szczepionek COVID-19 w UEmonitorowanie będzie odbywać się częściej i obejmować działania, które odnoszą się konkretnie do szczepionek COVID-19. Na przykład firmy będą dostarczać miesięczne raporty o bezpieczeństwie oprócz regularnych aktualizacji wymaganych przez prawo i przeprowadzać badania w celu monitorowania bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek COVID-19 po ich dopuszczeniu.

Środki te umożliwią organom regulacyjnym szybką ocenę danych pochodzących z wielu różnych źródeł i podjęcie odpowiednich działań regulacyjnych w celu ochrony zdrowia publicznego, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Najważniejsze fakty dotyczące szczepionek COVID-19 i więcej informacji na temat jak te szczepionki są opracowywane, autoryzowane i monitorowane w UE można znaleźć na stronie internetowej EMA.

Jakie jest oczekiwane działanie szczepionki?

Oczekuje się, że szczepionka COVID-19 AstraZeneca będzie działać, przygotowując organizm do obrony przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Wirus ten wykorzystuje białka na swojej zewnętrznej powierzchni, zwane białkami kolczastymi, aby dostać się do komórek organizmu i wywołać chorobę.

Szczepionka COVID-19 AstraZeneca składa się z innego wirusa (z rodziny adenowirusów), który został zmodyfikowany tak, aby zawierał gen odpowiedzialny za wytwarzanie białka wypustowego SARS-CoV-2. Sam adenowirus nie może się rozmnażać i nie powoduje chorób. Po podaniu szczepionka dostarcza gen SARS-CoV-2 do komórek organizmu. Komórki wykorzystają gen do produkcji białka kolca. Układ odpornościowy osoby potraktuje to białko szczytowe jako obce i wytworzy naturalne mechanizmy obronne - przeciwciała i limfocyty T - przeciwko temu białku. Jeśli później zaszczepiona osoba wejdzie w kontakt z SARS-CoV-2, układ odpornościowy rozpozna wirusa i będzie przygotowany do ataku: przeciwciała i limfocyty T mogą współpracować, aby zabić wirusa, zapobiec jego przedostaniu się do organizmu. komórki i niszczą zainfekowane komórki, pomagając w ten sposób chronić przed COVID-19.

koronawirus

Komisja określa kluczowe działania dla zjednoczonego frontu, aby pokonać COVID-19

Opublikowany

on

Na dwa dni przed spotkaniem przywódców europejskich w sprawie skoordynowanej reakcji na kryzys COVID-19 Komisja określiła szereg działań niezbędnych do zaostrzenia walki z pandemią. W Komunikacja przyjęty dzisiaj, wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia wprowadzania szczepień w całej UE: do marca 2021 r. co najmniej 80% osób w wieku powyżej 80 lat i 80% pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie członkowskim powinno być zaszczepione. Do lata 2021 r. Państwa członkowskie powinny były zaszczepić co najmniej 70% dorosłej populacji.

Komisja wzywa również państwa członkowskie do dalszego stosowania dystansu fizycznego, ograniczania kontaktów społecznych, zwalczania dezinformacji, koordynowania ograniczeń w podróżowaniu, zwiększania testów oraz zwiększania możliwości śledzenia kontaktów i sekwencjonowania genomu, aby stawić czoła zagrożeniom wynikającym z nowych wariantów wirusa. Ponieważ w ostatnich tygodniach zaobserwowano tendencję wzrostową w zakresie liczby przypadków, należy zrobić więcej, aby wspierać systemy opieki zdrowotnej i przeciwdziałać „zmęczeniu COVID” w nadchodzących miesiącach, począwszy od przyspieszenia szczepień we wszystkich dziedzinach, po pomoc naszym partnerom na Bałkanach Zachodnich. , południowym i wschodnim sąsiedztwie oraz w Afryce.

Dzisiejszy (19 stycznia) komunikat określa kluczowe działania dla państw członkowskich, Komisji, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA), które pomogą zmniejszyć ryzyko i utrzymać wirusa pod kontrolą.

Przyspieszenie rozpowszechnienia szczepień w całej UE

 • Do marca 2021 r. Co najmniej 80% osób w wieku powyżej 80 lat i 80% pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie członkowskim powinno zostać zaszczepionych.
 • Do lata 2021 r. Państwa członkowskie powinny były zaszczepić 70% całej dorosłej populacji.
 • Komisja, państwa członkowskie i EMA będą współpracować z firmami, aby w pełni wykorzystać potencjał UE w zakresie zwiększania zdolności produkcyjnej szczepionek.
 • Komisja współpracuje z państwami członkowskimi nad świadectwami szczepień, w pełnej zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych, co może wspierać ciągłość opieki. Wspólne podejście ma zostać uzgodnione do końca stycznia 2021 r., Aby umożliwić szybkie wykorzystanie certyfikatów państw członkowskich w systemach opieki zdrowotnej w całej UE i poza nią.

Testowanie i sekwencjonowanie genomu

 • Państwa członkowskie powinny zaktualizować swoje strategie testowania, aby uwzględnić nowe warianty i rozszerzyć stosowanie szybkich testów antygenowych.
 • Państwa członkowskie powinny pilnie zwiększyć sekwencjonowanie genomu do co najmniej 5%, a najlepiej do 10% pozytywnych wyników testów. Obecnie wiele państw członkowskich testuje poniżej 1% próbek, co nie jest wystarczające do określenia progresji wariantów lub wykrycia nowych.

Zachowanie jednolitego rynku i swobodnego przepływu przy jednoczesnym nasileniu środków łagodzących

 • Należy zastosować środki w celu dalszego zmniejszenia ryzyka przenoszenia związanego ze środkami podróżowania, takie jak środki higieny i środki dotyczące zachowania odległości w pojazdach i na końcach.
 • Należy zdecydowanie odradzać wszelkie podróże, które nie są niezbędne, do czasu znacznej poprawy sytuacji epidemiologicznej.
 • Proporcjonalne ograniczenia dotyczące podróżowania, w tym testowanie podróżnych, powinny zostać utrzymane dla osób podróżujących z obszarów o większej częstości występowania wariantów wzbudzających wątpliwości.

Zapewnienie europejskiego przywództwa i międzynarodowej solidarności

 • Aby zapewnić wczesny dostęp do szczepionek, Komisja ma stworzyć mechanizm Team Europe w celu zorganizowania dostarczania szczepionek wspólnie przez państwa członkowskie z krajami partnerskimi. Powinno to umożliwić dzielenie się z krajami partnerskimi dostępem do niektórych z 2.3 miliarda dawek zabezpieczonych w ramach strategii UE w zakresie szczepionek, ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów Zachodnich, naszego wschodniego i południowego sąsiedztwa oraz Afryki.
 • Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny nadal wspierać COVAX, w tym poprzez wczesny dostęp do szczepionek. Zespół Europa zmobilizował już 853 mln euro na wsparcie COVAX, czyniąc UE jednym z największych darczyńców COVAX.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Szczepienia są niezbędne, aby wyjść z tego kryzysu. Zapewniliśmy już wystarczającą liczbę szczepionek dla całej populacji Unii Europejskiej. Teraz musimy przyspieszyć dostawę i przyspieszyć szczepienia. Naszym celem jest zaszczepienie 70% naszej dorosłej populacji latem. To może być punkt zwrotny w naszej walce z tym wirusem. Jednak zakończymy tę pandemię tylko wtedy, gdy wszyscy na świecie będą mieli dostęp do szczepionek. Zintensyfikujemy nasze wysiłki, aby pomóc zapewnić szczepionki naszym sąsiadom i partnerom na całym świecie ”.

Promujący nasz Europejski Styl Życia Margaritis Schinas powiedział: „Pojawienie się nowych wariantów wirusa i znaczny wzrost liczby przypadków nie pozostawiają nam miejsca na samozadowolenie. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musi nastąpić odnowiona determinacja, by Europa działała razem z jednością, koordynacją i czujnością. Nasze dzisiejsze propozycje mają na celu późniejszą ochronę życia i środków do życia oraz odciążenie już napiętych systemów opieki zdrowotnej i pracowników. W ten sposób UE wyjdzie z kryzysu. Koniec pandemii jest w zasięgu wzroku, ale jeszcze nie w zasięgu ”.

Komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała: „Współpracując z jednością, solidarnością i determinacją, wkrótce możemy zacząć widzieć początek końca pandemii. W szczególności potrzebujemy szybkiego i skoordynowanego działania przeciwko nowym wariantom wirusa. Szczepienia będą nadal wymagały czasu, zanim dotrą do wszystkich Europejczyków i do tego czasu musimy wspólnie podjąć natychmiastowe, skoordynowane i aktywne kroki. Szczepienia muszą przyspieszyć w całej UE, a testy i sekwencjonowanie muszą zostać zwiększone - to pokazuje, że możemy zapewnić, że jak najszybciej zostawimy ten kryzys za sobą ”.

tło

Komunikat opiera się na „Ochrona przed COVID-19 zimąKomunikat z dnia 2 grudnia 2020 r.

Więcej informacji

Komunikacja: zjednoczony front do pokonania COVID-19

Bezpieczne szczepionki COVID-19 dla Europejczyków

Kontynuuj czytanie

koronawirus

Komisja musi zintensyfikować globalne zwalczenie COVID-19

Opublikowany

on

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim od dawna wzywają do skutecznej globalnej strategii zdrowotnej. Musimy usunąć zagrożenie Covid-19 nie tylko z Europy, ale z reszty planety, jeśli w końcu chcemy zostawić za sobą tę przerażającą pandemię. Wzywamy Komisję Europejską do ostatecznego zintensyfikowania prac i wskazania drogi do zbudowania skutecznej globalnej polityki zdrowotnej.

Koordynator Grupy S&D w komitecie ds. Rozwoju, Udo Bullmann poseł do Parlamentu Europejskiego, powiedział: „Jedynym sposobem na pokonanie pandemii COVID-19 jest wyeliminowanie wirusa na całym świecie. Tylko wtedy, gdy wszyscy zostaną zaszczepieni, wszyscy będziemy chronieni. Chociaż powinniśmy przyspieszyć, aby zapewnić wszystkim obywatelom UE sprawiedliwy i szybki dostęp do szczepień, Komisja Europejska nie powinna lekceważyć globalnego wymiaru tej pandemii. Byłoby ograniczonym i niewybaczalnym błędem, gdybyśmy skupili się wyłącznie na potrzebach europejskich.

„UE szybko zobowiązała się do współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i jej programem Covax w celu udostępnienia szczepionek wszystkim. Ale to dopiero początek. Inicjatywa szczepień Covax musi być najwyższym priorytetem.

„Musimy omówić prawa patentowe i rozszerzenie zdolności produkcyjnych szczepionek, aby umożliwić krajom Południa pełny dostęp do szczepionek Covid. W Unii Europejskiej mamy możliwość i potrzebę odegrania konstruktywnej roli w odniesieniu do propozycji wyjątków Covid-19 w ramach porozumienia TRIPS w sprawie praw własności intelektualnej z Indiami i Republiką Południowej Afryki.

„Zasady Światowej Organizacji Handlu przewidują zawieszanie patentów w wyjątkowych przypadkach za zgodą państw członkowskich.

"To jest odpowiednie rozwiązanie. Skuteczna globalna polityka zdrowotna jest kluczowym przykładem tego, czy społecznie odpowiedzialna geopolityka może znowu iść do przodu. Europa musi być liderem, jeśli mówimy poważnie ”.

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (Grupa S&D) to druga co do wielkości grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, licząca 145 członków z 25 państw członkowskich UE.

Kontynuuj czytanie

koronawirus

EAPM po raz pierwszy skupia się w 2021 roku na raku płuc

Opublikowany

on

Witajcie, drodzy koledzy ze zdrowia, w pierwszej aktualizacji tygodnia od Europejskiego Sojuszu Medycyny Personalizowanej (EAPM). Wraz ze zbliżającą się publikacją unijnego planu walki z rakiem (4 lutego), EAPM skupia się w pełni na raku płuc, który ma miejsce w tym tygodniu wraz ze swoimi członkami, pisze dyrektor wykonawczy EAPM, dr Denis Horgan.

Badania przesiewowe - najskuteczniejszy sposób walki z największym zabójcą raka

Chociaż w Europie może istnieć dowolna liczba godnych planów i taktyk mających na celu zwalczanie strasznych szkód wyrządzonych przez raka, jeden z najbardziej obiecujących sposobów działania jest zaniedbywany w przypadku raka płuc - w wyniku czego wielu Europejczyków niepotrzebnie umiera.

Rak płuc, największy zabójca raka, wciąż jest na wolności, w dużej mierze niekontrolowany, a najskuteczniejsza metoda jego zwalczania - badania przesiewowe - jest odkładana na bok. Mając na uwadze, że badania przesiewowe są bardzo ważne w leczeniu raka płuc, ponieważ większość przypadków jest wykrywanych zbyt późno na jakąkolwiek skuteczną interwencję, będzie to kluczowa kwestia leżąca u podstaw zaangażowania EAPM w tym tygodniu. Badanie przesiewowe polega na stosowaniu testów lub egzaminów w celu wykrycia choroby u osób, które nie mają objawów.

Regularne prześwietlenia klatki piersiowej badano pod kątem raka płuc, ale nie pomogły one większości ludzi żyć dłużej. W ostatnich latach przeprowadzono badanie zwane niskodawkowym tomografem komputerowym lub tomografią komputerową (LDCT) u osób z wyższym ryzykiem zachorowania na raka płuc. Skany LDCT mogą pomóc znaleźć nieprawidłowe obszary w płucach, które mogą być rakiem.

Badania wykazały, że użycie skanów LDCT do badań przesiewowych osób z wyższym ryzykiem raka płuc uratowało więcej żyć w porównaniu z prześwietleniami klatki piersiowej. W przypadku osób o podwyższonym ryzyku coroczne skanowanie NDTK przed wystąpieniem objawów pomaga zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu raka płuc.

70% pacjentów jest diagnozowanych w zaawansowanym nieuleczalnym stadium, co powoduje śmierć jednej trzeciej pacjentów w ciągu trzech miesięcy. W Anglii 35% raków płuc jest diagnozowanych po nagłych przypadkach, a 90% z tych 90% to III lub IV stadium zaawansowania. Jednak wykrycie choroby na długo przed pojawieniem się objawów pozwala na leczenie, które zapobiega przerzutom, radykalnie poprawiając wyniki, z odsetkiem wyleczeń powyżej 80%. Biorąc pod uwagę możliwość pozytywnego wpływu na tak dużą liczbę istnień, wczesne rozpoznanie wczesnej fazy uleczalnej choroby, inicjowanie tych programów powinno mieć najwyższy priorytet ze strony zakładów opieki zdrowotnej i świadczeniodawców.

Nowy unijny program badań przesiewowych w kierunku raka, przewidziany w BCP, powinien rozszerzyć swoją wizję poza badania przesiewowe w kierunku raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego na raka płuc. Wniosek Komisji dotyczący przeglądu zalecenia Rady w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka powinien wreszcie uwzględniać badania przesiewowe LC. Plan UE w walce z rakiem, określający strategię Unii Europejskiej w zakresie leczenia raka, zostanie uruchomiony 4 lutego. W najbliższych tygodniach EAPM opublikuje szereg publikacji, które zbiegną się z niniejszą publikacją Komisji.

Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenia reakcję na COVID-19

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) dokonał przeglądu wstępnej reakcji UE na kryzys COVID-19 i zwraca uwagę na pewne wyzwania, przed którymi stoi UE, wspierając działania państw członkowskich w dziedzinie zdrowia publicznego. 

Obejmują one ustanowienie odpowiednich ram dla transgranicznych zagrożeń zdrowia, ułatwienie zapewnienia odpowiednich dostaw w sytuacji kryzysowej oraz wspieranie opracowywania szczepionek. Kompetencje UE w zakresie zdrowia publicznego są ograniczone.   Wspiera głównie koordynację działań państw członkowskich (za pośrednictwem Komitetu ds.Bezpieczeństwa Zdrowia), ułatwia zakup sprzętu medycznego (poprzez tworzenie wspólnych umów ramowych dotyczących zamówień) oraz gromadzi informacje / ocenia ryzyko (za pośrednictwem Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób - ECDC). 

Od początku pandemii COVID-19 UE podjęła dalsze działania w celu rozwiązania pilnych problemów, ułatwiając dostawy sprzętu medycznego i wymianę informacji między państwami członkowskimi, a także promując testy, leczenie i badania nad szczepionkami. 

Przeznaczyła 3% swojego rocznego budżetu do 30 czerwca 2020 r. Na wsparcie działań związanych ze zdrowiem publicznym. „Wyzwaniem dla UE było szybkie uzupełnienie działań podjętych w ramach jej formalnych kompetencji i wsparcie reakcji zdrowia publicznego na kryzys COVID-19, - powiedziała Joëlle Elvinger, członek Trybunału odpowiedzialny za przegląd. „Jest zbyt wcześnie, aby przeprowadzić kontrolę bieżących działań lub ocenić wpływ unijnych inicjatyw dotyczących zdrowia publicznego związanych z COVID-19, ale doświadczenia te mogą dostarczyć lekcji dla przyszłych reform kompetencji UE w tej dziedzinie”.

Komisja wzywa państwa członkowskie do „zwiększenia” ambicji szczepień

Komisja Europejska wezwie dziś (19 stycznia) państwa członkowskie do zwiększenia ambicji w walce z pandemią, wyznaczając cel szczepienia co najmniej 70% ludności UE do lata. Zgodnie z projektem ostatnich zaleceń, które widzieliśmy, zarząd bloku poprze również propozycję Grecji dotyczącą „świadectwa szczepień”, które umożliwi podróżowanie osobom, które otrzymają szczepionkę. Dla reszty z nas wszystkie zbędne podróże powinny pozostać niedostępne w dającej się przewidzieć przyszłości, powie Komisja. Poza tym „komunikat” jest pełen niejasnych obietnic, które pomogą zwiększyć zdolności produkcyjne szczepionek i wzywa państwa członkowskie do większej ilości sekwencjonowania genomu w celu śledzenia potencjalnie niebezpiecznych mutacji. Chociaż takie obietnice i cele mogą być przydatne, nie mogą przezwyciężyć nieskuteczności rządu w podawaniu szczepionek. 

Procedura, według której świat ogłasza zagrożenia zdrowotne, „musi zostać przeniesiona do ery cyfrowej” - stwierdził Niezależny Panel ds. Gotowości i Reagowania na Pandemię w raporcie z poniedziałku (18 stycznia): „System rozproszonej informacji, zasilany przez ludzi w lokalne kliniki i laboratoria, wspierane przez narzędzia do gromadzenia danych i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, są niezbędne, aby umożliwić reakcję w wymaganym tempie - czyli w dniach, a nie tygodniach - w celu stawienia czoła ryzyku epidemii ”. Stosowanie i skalowanie cyfrowych rozwiązań zdrowotnych może zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie na całym świecie osiągają wyższe standardy zdrowotne i dostęp do usług w celu promowania i ochrony ich zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Cyfrowe zdrowie daje możliwości przyspieszenia naszych postępów w osiąganiu celu zrównoważonego rozwoju związanego ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, zwłaszcza SDG 3, oraz osiągnięcia trzech miliardów celów na 2023 r., Jak określono w jego trzynastym ogólnym programie prac (GPW13). Celem Globalnej strategii w zakresie zdrowia cyfrowego jest promowanie zdrowego życia i dobrego samopoczucia wszystkich, wszędzie, w każdym wieku. Aby zrealizować swój potencjał, krajowe lub regionalne inicjatywy w zakresie zdrowia cyfrowego muszą opierać się na solidnej strategii, która integruje zasoby finansowe, organizacyjne, ludzkie i technologiczne.

Świadectwo szczepień

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen popiera ideę wspólnego świadectwa szczepień, które może zostać ustanowione przez UE i wydawane przez państwa członkowskie każdej osobie, która zostanie zaszczepiona przeciwko COVID-19. W wywiadzie dla portugalskich mediów Von der Leyen został zapytany o propozycję greckiego premiera Kyriakosa Mitsotakisa dotyczącą wprowadzenia wspólnego dokumentu, który zostałby wydany obywatelom UE, którzy otrzymają szczepionkę przeciwko COVID-19.

 "Warunkiem medycznym jest posiadanie zaświadczenia potwierdzającego, że zostałeś zaszczepiony ”- powiedział von der Leyen, witając propozycję premiera Mitsotakisa w sprawie wzajemnie uznawanego zaświadczenia o szczepieniu. Tydzień temu premier Grecji wysłał list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym wezwała Komisję Europejską do wprowadzenia zaświadczenia o szczepieniu przeciwko koronawirusowi, aby ułatwić podróżowanie między blokami.

Belgijski minister żąda kary dla podróżnych, którzy odmawiają wykonania testu na koronawirusa

Belgijski minister sprawiedliwości Vincent Van Quickenborne wezwał do nałożenia grzywny na podróżnych, którzy odmawiają wykonania obowiązkowych testów na koronawirusa. Od początku tego miesiąca Belgia wymaga od osób, które przebywają w tak zwanej „czerwonej strefie” dłużej niż 48 godzin, przystąpienia do testu po przyjeździe do kraju i drugiego testu po siedmiu dniach. Van Quickenborne powiedział, że jeśli podróżni nie zastosują się do nich, powinni zostać ukarani grzywną w wysokości 250 euro. „Każdy, kto dziś powraca do Belgii, musi wypełnić formularz lokalizacji pasażera… każdy podróżny otrzymuje kod uprawniający do dwóch testów” - powiedział Van Quickenborne. „Nasze systemy wiedzą, kto nie używa tych kodów”.

Wariant koronawirusa z Wielkiej Brytanii „nie może wymknąć się spod kontroli” ostrzega UE

Podczas wirtualnego spotkania ministrów zdrowia UE wyrażono również obawy dotyczące „znacznego niedostatecznego zgłaszania” nowego wariantu przez państwa członkowskie, przy czym komisja wezwała ministerstwa zdrowia do priorytetowego potraktowania wykrywania mutacji. Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn przytoczył wariant wykryty w Wielkiej Brytanii, podkreślając potrzebę dalszego ograniczania przez ludzi kontaktu z innymi, mówiąc, że kraj nie będzie w stanie znieść wszystkich środków mających na celu powstrzymanie pandemii do końca miesiąca.

I to na razie wszystko od EAPM - ciesz się bezpiecznym początkiem tygodnia, do zobaczenia później w tym tygodniu.

Kontynuuj czytanie
reklama

Twitter

Facebook

Trendy