Kontakt z nami

Kataloński

Komisja zatwierdza program wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w Hiszpanii

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, hiszpański program częściowej rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych kosztów poniesionych na finansowanie wsparcia (i) produkcji energii odnawialnej w Hiszpanii, (ii) wysokosprawnej kogeneracji w Hiszpanii oraz (iii) wytwarzanie energii na hiszpańskich terytoriach poza półwyspami. Program, który będzie obowiązywał do 31 grudnia 2022 r. I będzie miał tymczasowy roczny budżet w wysokości 91.88 mln euro, przyniesie korzyści przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w Hiszpanii w sektorach szczególnie energochłonnych (stąd wysokie zużycie energii elektrycznej w stosunku do wartości dodanej produkcji) i bardziej narażone na handel międzynarodowy.

Beneficjenci otrzymają rekompensatę do maksymalnie 85% ich wkładu w finansowanie wsparcia produkcji energii odnawialnej, wysokosprawnej kogeneracji i wytwarzania energii na obszarach poza półwyspem Hiszpanii. Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię 2014-2020, które zostały przedłużone do końca 2021 r. Wytyczne zezwalają na obniżenie - do pewnego poziomu - składek pobieranych od energochłonnych przedsiębiorstw działających w określonych sektorach i narażonych na handel międzynarodowy w celu zapewnienia ich globalnej konkurencyjności .

Komisja ustaliła, że ​​rekompensata będzie przyznawana wyłącznie energochłonnym przedsiębiorstwom narażonym na handel międzynarodowy, zgodnie z wymogami wytycznych. Środek będzie promował cele UE w zakresie energii i klimatu oraz zapewni globalną konkurencyjność energochłonnych użytkowników i gałęzi przemysłu, bez nadmiernego zakłócania konkurencji. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że ​​środek jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. W związku z tym programem władze hiszpańskie zgłosiły również Komisji środek zapewniający gwarancje w związku z długoterminowymi umowami zakupu energii zawartymi przez przedsiębiorstwa energochłonne na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, tzw. Fundusz rezerwowy na rzecz dużych gwarancji. Odbiorcy energii elektrycznej (FERGEI).

Ten system gwarancji ma na celu ułatwienie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z 2008 r Obwieszczenie Komisji w sprawie pomocy państwa w formie gwarancjii stwierdził, że program gwarancji państwowych nie stanowi pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Więcej informacji będzie dostępnych w Komisji konkurencja strona internetowa, w Rejestr pomocy państwa.

Kataloński

Komisja zatwierdza program gwarancji o wartości 2.55 miliarda euro w celu zrekompensowania niektórym samozatrudnionym i firmom szkód poniesionych w związku z wybuchem koronawirusa

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, hiszpański program o wartości 2.55 miliarda euro mający na celu zrekompensowanie niektórym osobom samozatrudnionym i firmom, które przestrzegają układu sądowego, szkód poniesionych w związku z wybuchem koronawirusa. Rekompensata będzie miała formę publicznych gwarancji zwrotnych nowych pożyczek udzielanych przez nadzorowane instytucje finansowe oraz nowych obligacji emitowanych na Alternatywnym Rynku Stałego Dochodu. W ramach programu około 15,000 14 osób samozatrudnionych i przedsiębiorstw, które podpisały układy z wierzycielami w następstwie sądowego postępowania upadłościowego, otrzyma odszkodowanie za szkody poniesione w okresie od 20 marca do 2020 czerwca XNUMX r.

Okres ten zbiega się z okresem, w którym hiszpański rząd wprowadził środki ograniczające w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Komisja oceniła środek w ramach Artykuł 107 (2) (b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia Komisji zatwierdzanie środków pomocy publicznej przyznawanych przez państwa członkowskie w celu zrekompensowania określonym przedsiębiorstwom lub określonym sektorom szkód spowodowanych przez wyjątkowe zdarzenia, takie jak wybuch koronawirusa. Komisja ustaliła, że ​​hiszpański program zrekompensuje szkody bezpośrednio związane z ograniczeniami dotyczącymi epidemii koronawirusa.

Stwierdził również, że środek jest proporcjonalny, ponieważ przewidywana rekompensata nie przekracza kwoty niezbędnej do naprawienia szkód. Komisja stwierdziła zatem, że program jest zgodny z zasadami pomocy państwa UE. Więcej informacji będzie dostępnych w Komisji konkurencja strona internetowa, w Sprawa Rejestr publicznypod numerem sprawy SA.59045.

Kontynuuj czytanie

Kataloński

Bruksela rozważa uchylenie immunitetu parlamentarnego Puigdemonta

Opublikowany

on

Parlament Europejski powrócił, aby w poniedziałek (16 listopada) rozważyć, czy uchylić immunitet parlamentarny byłego przywódcy Katalonii Carlesa Puigdemonta (na zdjęciu). Przesłuchanie Puigdemonta - wraz z dwoma innymi katalońskimi separatystami - zostało zawieszone na siedem miesięcy z powodu pandemii koronawirusa. Puigdemont uciekł w 2017 roku po tym, jak Hiszpania wydała nakaz aresztowania go za udział w tym, co Madryt uznał za nielegalne referendum w sprawie niepodległości Katalonii, piszą Ana Lazaro i Jack Parrock.

Trafił do Belgii i jest posłem do Parlamentu Europejskiego od czasu jego wyboru w 2019 r. Komisja Prawna PE rozważa uchylenie immunitetu - co uniemożliwia Madrytowi wystąpienie o jego ekstradycję - na wniosek Hiszpanii. Madryt zwrócił się o to samo do dwóch innych niezależnych posłów do PE, Toni Comín i Clara Ponsatí.

Po poniedziałkowym posiedzeniu komisja zasiądzie ponownie 7 grudnia, gdzie głos zabrać będą trzej posłowie.

Jeśli ich immunitet zostanie uchylony, co może potrwać cztery miesiące, Hiszpania będzie mogła ponownie wystąpić o ekstradycję. Następnie zdecydowaliby sędziowie belgijscy i szkoccy, kraje zamieszkania trzech posłów do PE. Hiszpański sąd najwyższy chce, aby katalońscy politycy byli sądzeni za bunt, defraudację i nieposłuszeństwo za udział w referendum w 2017 roku.

Kontynuuj czytanie

Kataloński

Hiszpania liczy na pierwsze szczepionki Pfizera na początku 2021 roku - minister

Opublikowany

on

By

Hiszpania ma otrzymać pierwszą szczepionkę przeciwko COVID-19 opracowaną przez firmę Pfizer i jej partnera BioNTech na początku 2021 r., Powiedział minister zdrowia we wtorek (10 listopada), w ramach umowy negocjowanej przez Unię Europejską, piszą Inti Landauro, Belen Carreno i Nathan Allen.

UE ma nadzieję, że wkrótce podpisze kontrakt na miliony dawek szczepionki, ogłosiła w poniedziałek Komisja Europejska, kilka godzin po tym, jak obie firmy stwierdziły, że okazała się skuteczna w ponad 90%, co może być wielkim zwycięstwem w walce z koronawirus pandemia.

Hiszpania otrzymałaby początkowo 20 milionów dawek szczepionek, wystarczających do uodpornienia 10 milionów ludzi, powiedział minister zdrowia Salvador Illa w państwowej telewizji TVE, dodając, że szczepienie będzie bezpłatne.

Illa dodała, że ​​wystarczy zaszczepić się do kwietnia-maja, aby walka z pandemią w Hiszpanii przeszła do innego etapu.

W Hiszpanii z powodu wirusa zmarło łącznie 39,756 411 osób, z których wiele regionów jest z powrotem objętych restrykcjami ograniczającymi rozprzestrzenianie się choroby. Liczba ofiar śmiertelnych we wtorek wzrosła o XNUMX - to największy dzienny wynik drugiej fali w kraju.

Hiszpania odnotowała we wtorek 17,395 20,000 nowych przypadków koronawirusa, jak pokazały dane ministerstwa zdrowia, wycofując się ze szczytów ponad 1.4 zarejestrowanych w zeszłym tygodniu i doprowadzając łączną liczbę do nieco poniżej XNUMX miliona - jednego z najwyższych w Europie Zachodniej.

Pfizer zaoferował pomoc w logistyce dystrybucji szczepionki, która musi być głęboko zamrożona, aby była skuteczna, powiedział minister nauki Pedro Duque w komunikacie prasowym.

Hiszpańskie rządy centralne i regionalne podejmą decyzję o tym, kto będzie miał pierwszeństwo na podstawie „kryteriów medycznych”, powiedział Duque.

Illa powiedziała, że ​​hiszpański rząd podejmie działania, aby przekonać znaczną część populacji, która według sondaży opinii publicznej jest nieufna wobec jakiejkolwiek szczepionki przeciwko COVID-19.

„Powiemy prawdę, że szczepionki ratują życie” - powiedziała Illa.

Kontynuuj czytanie
reklama

Twitter

Facebook

Trendy