Kontakt z nami

Gospodarka

„Płatności i kontrole w ramach wspólnej polityki rolnej powinny opierać się na beneficjentach końcowych”, eurodeputowany von Cramon

Opublikowany

on

Eurodeputowani głosowali nad nowymi przepisami dotyczącymi wspólnej polityki rolnej, która stanowi mniej więcej jedną trzecią budżetu UE. Reformy mające na celu uczynienie polityki bardziej trwałą zostały osłabione przez szereg poprawek głównych grup politycznych w parlamencie.

Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski przekonywał, że polityka musi przynosić korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne europejskim rolnikom i obywatelom. Żałował, że posłowie do PE byli mniej ambitni niż Komisja, jeśli chodzi o dostosowanie polityki do Zielonego Ładu, a także uczynienie jej bardziej sprawiedliwą.  

Deputowana Viola von Cramon (Green, DE) odniosła się krytycznie do porozumień osiągniętych przez trzy główne grupy w parlamencie - Europejską Partię Ludową, Socjaldemokratów i Odnów - za to, że nie wykorzystały okazji do przeprowadzenia reform, które doprowadziłyby do bardziej ekologicznej polityki które wspierałyby różnorodność biologiczną.  

Von Cramon ubolewa również, że słabe zarządzanie doprowadzi do niewłaściwego wykorzystania funduszy. Znaczną część WPR przeznacza się na płatności bezpośrednie przyznawane na podstawie hektarów lub ilości żywca, jako jedynych warunków otrzymania środków unijnych. Mówi, że doprowadziło to do złych i czasami przestępczych praktyk zawłaszczania ziemi, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Inną luką, na którą wskazuje w płatnościach w ramach WPR, jest fakt, że dopłaty są rozdzielane „na gospodarstwo”, gdzie ostatecznym beneficjentem tych dopłat może być jedna osoba - a niekoniecznie osoba pracująca w gospodarstwie. Z tego powodu Von Cramon jest przekonany, że płatności i kontrole WPR powinny opierać się na „beneficjentach końcowych” oraz że powinien istnieć sztywny limit (górny limit) maksymalnej kwoty rocznych dotacji, jaką pojedynczy beneficjent końcowy mógłby otrzymać.

Ogólnie rzecz biorąc, twierdzi, że istnieje potrzeba ściślejszej kontroli wydatków w ramach obu filarów (płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich).  

Von Cramon twierdzi, że kontynuując wspieranie upraw z hektara, sztandarowa polityka rolna UE zabija różnorodność biologiczną i oddala UE od jej zielonych celów i zobowiązań zawartych w porozumieniu klimatycznym z Paryża. Van Cramon jest jednym z wielu głosów, które mówią, że najwyższy czas, aby UE zerwała ze starymi praktykami silnego wspierania dużych międzynarodowych producentów rolnych i ponownie wprowadziła małych i średnich rolników ekologicznych oraz pozwoliła glebie i przyrodzie odzyskać część swojego stracił siłę.

EU

Posłowie zwracają się do dyrektora Frontexu o roli agencji w powstrzymywaniu osób ubiegających się o azyl

Opublikowany

on

Parlament Europejski ostrzeże dyrektora Frontexu Fabrice'a Leggeriego w sprawie zarzutów zaangażowania pracowników agencji w nielegalne odpieranie osób ubiegających się o azyl przez grecką straż graniczną, co będzie przedmiotem debaty w Komisji Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego we wtorek.

Posłowie mają zażądać odpowiedzi od dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej w sprawie incydentów, w których greccy strażnicy przybrzeżni rzekomo zatrzymywali migrantów próbujących dotrzeć do wybrzeży UE i wysyłali ich z powrotem na wody Turcji. Prawdopodobnie zapytają o wynik wewnętrznego dochodzenia przeprowadzonego przez unijną agencję graniczną oraz o posiedzenie zarządu zwołane na wniosek Komisji Europejskiej.

W październiku ubiegłego roku, w oczekiwaniu na doniesienia medialne, forum konsultacyjne Frontex - skupiające m.in. przedstawicieli Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), Agencji Praw Podstawowych UE (FRA), UNHCR, Rady Europy i IOM - wyraziło obawy w swoim sprawozdaniu rocznym. Forum wskazało na brak skutecznego systemu monitorowania potencjalnych naruszeń praw podstawowych w działalności Agencji.

6 lipca na kolejnym posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich Fabrice Leggeri zapewnił posłów, że personel Frontexu nie był zaangażowany w żadne działania zwrotne, i opisał incydent z duńską załogą na pokładzie jednego ze statków agencji jako „nieporozumienie”.

Kontynuuj czytanie

Gospodarka

Soros wzywa UE do emisji „wieczystych obligacji” w ramach wzmocnionej współpracy

Opublikowany

on

W opinii kawałek w Syndykat projektuGeorge Soros przedstawił w skrócie swoją koncepcję sposobu przezwyciężenia obecnego impasu z Polską i Węgrami w zakresie warunkowości w zakresie praworządności. 

Soros przypisuje węgierskie weto w sprawie budżetu UE i funduszu naprawczego COVID-19 obawom premiera Viktora Orbána, że ​​nowa warunkowość praworządności UE związana z budżetem „nałoży praktyczne ograniczenia na jego osobistą i polityczną korupcję [...] Orbán] jest tak zaniepokojony, że zawarł z Polską wiążącą umowę o współpracy, ciągnąc ten kraj ze sobą ”.

Soros mówi, że można by wykorzystać procedurę „wzmocnionej współpracy” wprowadzoną w traktacie lizbońskim w celu „zapewnienia podstawy prawnej dla dalszej integracji strefy euro”. 

Wzmocniona współpraca pozwala grupie co najmniej dziewięciu narodów na wdrożenie środków, jeśli żaden z państw członkowskich nie osiągnie porozumienia, inne kraje mogą dołączyć później, jeśli zechcą. Procedura ma na celu przezwyciężenie paraliżu. Soros argumentuje, że „podgrupa państw członkowskich” mogłaby ustalić budżet i uzgodnić sposób jego finansowania - na przykład poprzez „wspólną obligację”.

Soros wcześniej argumentował, że UE powinna emitować wieczyste obligacje, ale teraz uważa to za niemożliwe, „z powodu braku wiary wśród inwestorów, że UE przetrwa”. Mówi, że obligacje te byłyby „chętnie akceptowane przez inwestorów długoterminowych, takich jak firmy ubezpieczeniowe na życie”. 

Soros przypisuje również część winy drzwiom tak zwanej Oszczędnej Piątki (Austria, Dania, Niemcy, Holandia i Szwecja), które są „bardziej zainteresowane oszczędzaniem pieniędzy niż wkładem w dobro wspólne”. 

Włochy, zdaniem Sorosa, potrzebują korzyści z obligacji wieczystych bardziej niż inne kraje, ale „nie mają wystarczająco szczęścia”, aby móc je emitować we własnym imieniu. Byłby to „wspaniały gest solidarności”, dodający, że Włochy są również trzecią co do wielkości gospodarką UE: „Gdzie byłaby UE bez Włoch?” 

Zapewnienie opieki zdrowotnej i reanimacja gospodarki, mówi Soros, będzie wymagało znacznie więcej niż 1.8 biliona euro (2.2 biliona dolarów), które zostały przeznaczone w nowym budżecie UE i funduszu naprawczym nowej generacji.

George Soros jest prezesem Soros Fund Management i Open Society Foundations. Pionier branży funduszy hedgingowych, jest autorem książek The Alchemy of Finance, The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What it Means, a ostatnio In Defense of Open Society.

Kontynuuj czytanie

EU

Umowa UE / USA wzmocni współpracę otwartych społeczeństw

Opublikowany

on

Dziś (30 listopada) ambasadorowie spotkają się w Brukseli, aby przygotować się do przyszłotygodniowego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych i Rady Europejskiej szefów rządów. Na pierwszym miejscu będzie przyszłość stosunków UE / USA.

Dyskusje skupią się na pięciu elementach: zwalczaniu COVID-19; wzmacnianie ożywienia gospodarczego; walka ze zmianami klimatycznymi; wspieranie multilateralizmu; oraz promowanie pokoju i bezpieczeństwa. 

Dokument strategiczny kładzie nacisk na współpracę otwartych społeczeństw demokratycznych i gospodarek rynkowych jako sposób sprostania strategicznemu wyzwaniu, jakie stwarza rosnąca międzynarodowa asertywność Chin.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel będzie konsultował się z przywódcami w przyszłym tygodniu, a także będzie koordynować z NATO, aby zaplanować szczyt w pierwszej połowie 2021 roku.

Kontynuuj czytanie
reklama

Facebook

Twitter

Trendy