Kontakt z nami

Emisje CO2

Ograniczenie emisji z samolotów i statków: wyjaśniono działania UE 

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Emisje z samolotów i statków rosną, podczas gdy UE chce osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Przeczytaj o unijnych środkach redukcji ich emisji, Społeczeństwo.

Mimo że stanowią one jedynie około 8% całkowitych emisji UE, emisje z lotnictwa i żeglugi wzrastają. Dążąc do zmniejszenia całkowitych emisji UE o 55% do 2030 r. i osiągnięcia zera netto do 2050 r., UE ma ambitne plany przeciwdziałania zmianom klimatu. Pakiet legislacyjny o nazwie Fit for 55 ma na celu zapewnienie cele Zielonego Ładu UE, zawiera propozycje redukcji emisji z obu sektorów.

Czytaj więcej na Cele i środki UE mające na celu ograniczenie emisji.

Poprawa handlu emisjami dla lotnictwa

UE podjęła kroki w celu zmniejszyć emisje lotnicze przez ITS System handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Stosuje tak zwane zasady limitów i handlu w sektorze lotnictwa, w którym linie lotnicze są zobowiązane do umorzenia uprawnień do emisji w celu pokrycia swoich emisji. Aby jednak uniknąć postawienia firm z UE w niekorzystnej sytuacji, system handlu uprawnieniami do emisji ma obecnie zastosowanie tylko do lotów w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – który obejmuje wszystkie kraje UE, a także Islandię, Lichtenstein i Norwegię – a większość uprawnień jest rozdzielana między linie lotnicze za darmo.

W 8 czerwca 2022, Parlament zagłosował za zmianą systemu handlu uprawnieniami do emisji w lotnictwie. Aby dostosować redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorze lotniczym do porozumienia paryskiego, eurodeputowani wzywają, aby system handlu emisjami miał zastosowanie do wszystkich lotów wylatujących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym lotów lądujących poza tym obszarem.

Parlament chce wycofać bezpłatne przydziały dla lotnictwa przed 2025 r., czyli dwa lata przed wnioskiem Komisji Europejskiej. Posłowie chcą przeznaczyć 75% dochodów uzyskanych z aukcji uprawnień dla lotnictwa na wspieranie innowacji i nowych technologii.

Rozpocznie teraz negocjacje z krajami UE w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.

Poszukiwanie rozwiązań dla lotów poza Europę

reklama

Do tej pory System Handlu Emisjami został zawieszony dla lotów wylatujących lub przylatujących poza Europejski Obszar Gospodarczy. Celem jest zapewnienie czasu na rozwój porównywalnego systemu międzynarodowego i uniknięcie konfliktów z partnerami międzynarodowymi.

Jednak UE współpracuje z Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wdrożyć globalny środek rynkowy, znany jako Korsyka, dzięki czemu linie lotnicze mogą kompensować swoje emisje, inwestując w zielone projekty, na przykład sadząc drzewa.

Zmniejszenie emisji z transportu morskiego

16 września 2020 r. posłowie zagłosowali za uwzględnienie transportu morskiego w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji od 2022 r. oraz ustanowienia wiążących wymogów dla przedsiębiorstw żeglugowych w zakresie ograniczenia emisji CO2 o co najmniej 40% do 2030 r.

Zdaniem eurodeputowanych pierwotny wniosek Komisji dotyczący zmiany unijnych przepisów dotyczących monitorowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez duże statki w celu dostosowania ich do globalnych przepisów nie był wystarczająco ambitny, biorąc pod uwagę pilną potrzebę dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki.

27 kwietnia 2021 r Parlament ponownie podkreślił potrzebę znacznego ograniczenia emisji przez przemysł żeglugowy oraz włączenie go do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Podkreślił również znaczenie oceny wpływu na konkurencyjność, zatrudnienie i podniósł potencjalne ryzyko wyciek węgla.

Parlament pragnie następujących środków, które pomogą sektorowi morskiemu stać się czystszym i skuteczniejszym w przejściu do Europy neutralnej dla klimatu:

  • Wycofanie ciężkich olejów opałowych z rekompensatą w postaci zwolnień podatkowych od paliw alternatywnych
  • Dekarbonizacja, cyfryzacja i automatyzacja portów europejskich
  • Regulowany dostęp do portów UE dla najbardziej zanieczyszczających statków
  • Udoskonalenia techniczne, takie jak optymalizacja prędkości statku, innowacje w hydrodynamice nowe układy napędowe

W ramach pakietu legislacyjnego Fit for 55 Komisja zaproponowała w lipcu 2021 r. aktualizację systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym rozszerzenie o transport morski, zgodnie z wnioskiem Parlamentu. 17 maja 2022 r. członkowie komisji ds. środowiska poparł propozycję. W czerwcu posiedzenie plenarne skierowało reformę systemu handlowego z powrotem do komisji dalsze prace nad ustawodawstwem. Oczekuje się, że posłowie do PE omówią zmienioną propozycję podczas sesji plenarnej w dniach 22-23 czerwca.

Więcej o ograniczaniu emisji z transportu

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy