Kontakt z nami

EU

Wskaźnik przełowienia znów rośnie po dekadzie ożywienia

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Według dzisiejszego (9 czerwca) wskaźnik przełowienia wzrósł na wodach europejskich raport  przez Komisję Europejską w sprawie stanu wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Oceana ubolewa nad tym potwierdzeniem, że UE oddala się od swojego prawnego zobowiązania do zrównoważonej eksploatacji wszystkich poławianych populacji ryb. Co więcej, wydaje się, że obowiązek wyładunku nie jest właściwie egzekwowany, a nielegalna praktyka odrzutów trwa nadal. 

„Boleśnie powolne wdrażanie wymogów prawnych UE i ciągła niechęć państw członkowskich do korzystania z porad naukowych przynosi niepożądane, ale nie nieoczekiwane owoce” – powiedziała dyrektor Oceana Advocacy w Europie, Vera Coelho. „W świetle trwającego kryzysu bioróżnorodności i klimatu nie możemy sobie pozwolić na krok wstecz w osiąganiu zrównoważonego rybołówstwa. Najwyższy czas, aby Komisja Europejska, państwa członkowskie i przemysł rybny w pełni wdrożyły unijne przepisy dotyczące rybołówstwa, aby ratować nasze morza i zapewnić dostatnią przyszłość naszym społecznościom rybackim”.

Wcześniejszy raport1 przez organ doradczy UE, Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF), potwierdził, że wiele z ocenianych europejskich populacji ryb pozostaje przełowionych lub znajduje się poza bezpiecznymi granicami biologicznymi. Rzeczywiście, odsetek przełowionych stad wzrósł z 38 % do 43 % w północno-wschodnim Atlantyku po dekadzie odbudowy, podczas gdy sytuacja na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym pozostaje tragiczna – 83 % ocenianych stad jest przełowionych.

Zły stan ochrony tych populacji ryb wynika głównie z ustalenia uprawnień do połowów powyżej poziomów zalecanych w opiniach naukowych, braku skutecznych środków zaradczych w celu odtworzenia uszczuplonej populacji ryb oraz słabego przestrzegania obowiązku wyładunku. Oceana wyraża ubolewanie z powodu ciągłej niechęci Komisji Europejskiej do uznania utrzymującego się problemu przełowienia w UE, pomimo ważnej roli Komisji w zapewnianiu wdrażania prawa UE oraz w proponowaniu i negocjowaniu rocznych uprawnień do połowów z państwami członkowskimi.

Wielokrotne ostrzeżenia organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i STECF, że UE nie wywiązuje się ze swojego prawnego zobowiązania do zakończenia przełowienia do 2020 r., spotkały się z głuchotą. Oceana wzywa instytucje UE – Komisję Europejską, Parlament Europejski, Radę UE – oraz państwa członkowskie do pełnego wdrożenia WPRyb i ostatecznego przejścia na zrównoważone rybołówstwo i do podejścia opartego na ekosystemie. Komisja nie powinna również wahać się przed podjęciem kroków prawnych przeciwko tym krajom, które nie wypełniają swoich zobowiązań.

tło

Zreformowane rozporządzenie w sprawie WPRyb2 weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Zawiera ambitne cele i konkretne ramy czasowe, aby umieścić Unię Europejską na czele światowego zarządzania rybołówstwem i sprawić, by europejskie rybołówstwo było zrównoważone pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Chociaż WPRyb przyniosła ogólny wzrost rentowności floty UE i zmniejszyła przełowienie, postępy we wdrażaniu WPRyb były zbyt powolne, aby zakończyć przełowienie, odbudować populacje ryb i chronić ekosystemy morskie. W przypadku niektórych stad ryb nie poczyniono postępów.

reklama

Oceana i inne organizacje pozarządowe zwracały uwagę na brak postępów w eliminowaniu przełowienia każdego roku od czasu wejścia w życie zmienionej WPRyb, poparte corocznymi raportami STECF potwierdzającymi, że trajektoria zakończenia przełowienia do 2020 r., zgodnie z wymogami prawnymi, była niewłaściwa.

Chociaż WPRyb pozostaje odpowiednimi ramami prawnymi dla zarządzania rybołówstwem, brakuje jej odpowiedniego wdrożenia, kontroli i egzekwowania. Zajęcie się tymi niedociągnięciami ma obecnie kluczowe znaczenie i rzeczywiście Komisja Europejska dysponuje obszernym zestawem narzędzi, uprawniającym do inicjowania działań legislacyjnych, politycznych i prawnych.

WPRyb musi być w pełni stosowana, jeśli UE ma osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu i lepiej odbudować się po kryzysie COVID-19. Przełowienie i destrukcyjne praktyki połowowe były główną przyczyną utraty bioróżnorodności morskiej przez ostatnie 40 lat, a także krytycznie podważają odporność ryb, ptaków morskich, ssaków morskich i innych dzikich zwierząt na skutki zmiany klimatu.

Odpowiedź Komisji dotycząca stanu postępów we wdrażaniu WPRyb poprzez ustalanie uprawnień do połowów (Lipiec 2020)

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy