Kontakt z nami

Zmiana klimatu

Zmiana klimatu: lepsze wykorzystanie lasów UE jako pochłaniaczy dwutlenku węgla  

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Dowiedz się, w jaki sposób UE chce wykorzystać moc lasów do pochłaniania CO2 do walki ze zmianami klimatu i jeszcze bardziej zmniejszać swój ślad węglowy dzięki naszym infografikom, Społeczeństwo.

UE uruchomiła kilka inicjatywy na rzecz redukcji emisji. Ponieważ lasy odgrywają kluczową rolę w wychwytywaniu dwutlenku węgla z atmosfery, który w przeciwnym razie przyczyniłby się do globalnego ocieplenia, UE pracuje nad przepisami mającymi na celu zwiększenie swoich pochłaniaczy dwutlenku węgla.

parlamentarna komisja środowiska głosowała za przyjęciem aktualizacja zasad użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) 17 maja. Posłowie do PE będą głosować nad zaktualizowanymi przepisami w czerwcu.

Czytaj dalej, aby poznać kluczowe fakty i liczby dotyczące lasów w krajach UE oraz propozycje Parlamentu dotyczące wzmocnienia ich zdolności do wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery.

Znaczenie lasów w UE: kluczowe fakty

Lasy UE pochłaniają co roku równowartość 7% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.

UE może się pochwalić 159 mln hektarów lasów, które pokrywają 43.5% jej powierzchni lądowej. Zalesienie może się znacznie różnić w poszczególnych krajach UE, od nieco ponad 10% na Malcie do blisko 70% w Finlandii.

Oprócz tego, że pełnią funkcję pochłaniaczy dwutlenku węgla, lasy zapewniają liczne usługi ekosystemowe: pomagają chronić glebę przed erozją, stanowią część obiegu wody, chronią bioróżnorodność, zapewniając siedlisko licznym gatunkom oraz regulują lokalny klimat.

Infografika o lasach w UE
Lasy zajmują 43.3% powierzchni UE  

Jakich sektorów dotyczy to prawodawstwo?

Zmienione plany dotyczą sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa, który obejmuje głównie grunty leśne i grunty rolne, a także grunty, których użytkowanie zmieniło się na jedno z tych sposobów użytkowania lub z tego miejsca.

Sektor ten emituje gazy cieplarniane. Na przykład poprzez zmiany użytkowania gruntów, zwłaszcza gdy lasy są wykorzystywane do innych celów, takich jak grunty orne, gdy wycina się drzewa lub z powodu hodowli zwierząt na gruntach rolnych.

Jest to jednak również jedyny sektor, który może usuwać CO2 z atmosfery, głównie poprzez lasy.

Do czego dąży Parlament?

Posłowie do PE chcą zwiększyć ilość naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla w UE, na przykład poprzez przywracanie terenów podmokłych i bagiennych, sadzenie nowych lasów i powstrzymanie wylesiania. Doprowadziłoby to do jeszcze większej redukcji emisji w UE niż cel 55% wyznaczony na 2030 r.

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca włączenia emisji innych niż CO2 z rolnictwa do sektora użytkowania gruntów nie uzyskała poparcia członków parlamentarnej komisji ds. środowiska, którzy uważają, że pochłanianie dwutlenku węgla – z natury lotne i delikatne – nie powinno być wykorzystywane do równoważenia innych emisji. Priorytetem powinno pozostać drastyczne ograniczenie emisji z innych sektorów.

Parlament pragnie, aby Komisja ustalała dla krajów UE konkretne cele w zakresie absorpcji CO2 w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa co pięć lat, począwszy od 2035 r.

Infografika o tym, jak lasy pomagają ograniczyć emisje gazów cieplarnianych
Lasy pomagają zmniejszyć równowartość 7% rocznych emisji gazów cieplarnianych w UE.  

Wysiłki UE na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych

Zmiana przepisów dotyczących użytkowania gruntów i leśnictwa jest częścią pakietu Fit for 55, którego celem jest osiągnięcie celu UE polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r., jak określono w Prawo klimatyczne.

Inne akty prawne w pakiecie to m.in. propozycje dotyczące handel emisjami, dzielenie wysiłków między krajami UE, emisje samochodów, energia odnawialna i efektywność energetyczna.

Dowiedz się więcej 

reklama

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy